Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego na wniosek prokuratury w listopadzie ubiegłego roku prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tulei. Skutkiem tego ID zawiesiła go także w obowiązkach służbowych. Przyczyną uchylenia immunitetu Tulei było podejrzenie ujawnienia przez niego informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania.

W dniu dzisiejszym, jak informuje PAP, pełnomocnik sędziego Igora Tulei złożył w wydziale pracy warszawskiego sądu rejonowego wniosek o natychmiastowe nakazanie dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do orzekania. Pełnomocnikiem Tulei jest mec. Michał Romanowski, który utrzymuje, że odsunięcie sędziego Tuleyi od orzekania jest bezprawne.

 

mp/pap/tysol.pl