Wojciechowski prosto z mostu o tym, czym jest Trybunał Konstytucyjny - zdjęcie
24.11.15, 13:39

Wojciechowski prosto z mostu o tym, czym jest Trybunał Konstytucyjny

11

zestańmy wreszcie opowiadać bajki na dobranoc, że Trybunał Konstytucyjny jest jakimś sądem, bo nie jest. Trybunał Konstytucyjny jest polityczną, trzecią izbą parlamentu. Trzecia i najważniejszą izbą, od której decyzji politycznych nie ma odwołania.

Trzecia izba, odmiennie niż Sejm i Senat, zdominowana jest przez delegatów PO. Nawet jeśli obecnych Sejm wybierze 5 nowych delegatów rekomendowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, PO zachowa w trzeciej izbie większość i będzie kontrolowała całyproces ustawodawczy. PO będzie skarżyć ustawy do trzeciej izby, która większością głosów będzie je uchylać i blokować w ten sposób proces reform.

Kto miałby wątpliwości co do politycznego charakteru Trybunału Konstytucyjnego, niech spojrzy na marszałka trzeciej izby, profesora Rzeplińskiego. Niech go posłucha w debatach politycznych, choćby ostatnio w TvN. Jakby by był sędzią, to by w ogóle tam nie chodził, bo sędziom nie wolno wdawać się w politykę, a on przychodzi, rozsiada się i wygłasza jednostronne opinie polityczne, recenzuje politycznie projekty ustaw, komentuje decyzje prezydenta. Radowy polityk, żaden sędzia tak by się nie zachowywał.

Trybunał Konstytucyjny dał dostatecznie wiele dowodów, że nie jest sądem, tylko izbą polityczną. Sprawa wieku emerytalnego czy OFE jest powszechnie znana i przywoływana, a ja dam inny przykład - ubój rytualny. Większość Polaków go nie chce, większość parlamentarna też nie chce, żeby w Polsce odbywał się okrutny, niezgodny z naszymi normami etycznymi i z naszą wrażliwością ubój zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia, a Trybunał, większością głosów zezwolił na ten ubój, znajdując pretekst w postaci ochrony wolności religijnej.

Rzeźnia – zawyrokował Trybunał – jest miejscem praktyk religijnych, jest świątynią w której wolno zabijać zwierzęta przez podrzynanie im gardeł na żywca. Trybunał zezwolił nawet, by w Polsce tworzone były rzeźnie-świątynie, gdzie zarzyna się bez znieczulenia zwierzęta na eksport mięsa.

Trybunał locuta, causa finita, Prawo i Sprawiedliwość ma większość w dwóch izbach i chciałoby ustanowić pełny zakaz uboju rytualnego, ale nie wprowadzi, bo trzecia, zdominowana przez PO izba nie pozwoli.

I co wy na to, komitety obrony demokracji?

Janusz Wojciechowski

Komentarze (11):

anonim2015.11.24 14:08
No, niezła zastawka, a właściwie bunkier PO. Coś z tym trzeba zrobić, właściwie powołać cały skład TK na nowo.
anonim2015.11.24 14:10
Święta prawda Panie Pośle Wojciechowski! Taka już ich faszystowska mać. Ż a d n i z nich "sędziowie". . I tyle
anonim2015.11.24 14:18
A wiecie, że jest takie powiedzenie, że gdy ktoś zaczyna od słów "cała prawda o...", to zazwyczaj można się spodziewać samych pół-prawd? :)
anonim2015.11.24 14:24
@Hieronimus ale to jest cała prawda czy pół-prawda, to zdanie? xD
anonim2015.11.24 14:34
bo, jeżeli drogi Hieronimusie jest to cała prawda, to Twoje zdanie, to jest to prawdy p ół, ALE jeżeli jest to prawdy p ó ł, to wynikało by z tego, że jest to c a ł a prawda . tak to już jest, z tym Twoim pseudo-zdaniem, które niczego nie stwierdza ani niczemu nie zaprzecza, jako żywo stojąc p o z a logiką i prawem wyłączonego środka. xD
anonim2015.11.24 14:46
http://www.fronda.pl/a/terlikowski-dobro-krowki-czy-prawo-do-zycia-religijnego-oto-istota-problemu,28836.html
anonim2015.11.24 14:46
Pan Wojciechowski ma rację. Więc w sytuacji gdy kiedyś w TK będzie większość polityków PiS to wtedy ta partia będzie mogła odrzucić każdą skargę i przepychać wszystkie wygodne dla siebie ustawy. Należy poszukać takiego wyjścia aby w TK zasiadali mądrzy i możliwie bezstronni ludzie, którzy chcą dobra Polski a nie tylko obrony interesów własnej partii.
anonim2015.11.24 15:05
@altaar nowe już było:)) Wojciechowski, Jasiński, Kryże, Piotrowicz, peerelowskie, pardon, pisowskie orły Temidy.
anonim2015.11.24 15:11
Rząd pani premier zaraz po zaprzysiężeniu w pierwszej kolejności miał sędziów trybunału konstytucyjnego urlopować , ponieważ już spełnili swoje zadanie ! / przeciw Polsce /
anonim2015.11.24 15:31
Facet rano pomylił tabletki. Najbardziej boli go chyba to, że TK musi działać zgodnie z obowiązującym prawem i rzetelnie orzekać.
anonim2015.11.25 8:35
Wisi mi kto tam jest. Jednak czasy gdy jedna partia miała wszędzie swoich ludzi skończyły się 26 lat temu. Robili co chcieli. Znowu chcemy aby jedna partia kontrolowała całe Państwo. Przecież to jest niebezpieczne. Władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.