Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi - zdjęcie
25.05.21, 08:15

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi

5

PIERWSZE CZYTANIE

Prawdziwa ofiara

Syr 35, 1-12

Czytanie z Mądrości Syracha

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne.

Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia.

Odejście od zła jest miłe Panu, a odejście od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.

Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem czyni się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie.

Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!

Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedem razy więcej odda tobie.

Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Nagroda za wyrzeczenia

Mk 10, 28-31

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (5):

rebeliant2021.05.25 16:18
"Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie." - kolejny taki uj i pustosłowie, gdyż ofiara tej nabytej owieczki i tak zostanie podeptana przez bandyctwo, a i jeszcze jej córki zostaną wywiezione do burdeli (później jakiś pasterz Pański będzie te kobiety poniżał z ambony w imię pańskie i na chwałkę yego) . Dlatego też owa owieczka powinna os.rać jahwicki głód ofiar, a zamiast tego zapyerdolić w bandycki łeb. Ludzie są od życia, a nie od składania ofiar. Widać tu wyraźnie funkcjonowanie podwójnego skupu (bi-shop) w tej sekcie.
rebeliant2021.05.25 16:11
Za kurtyną tych manipulujących słów kryje się po prostu trzymanie wyrobników w bezradności podpartej właśnie świadomością poświęcania się dla "pana".
rebeliant2021.05.25 16:08
Pustosłowie dla ofiar manipulacji. Wynikałoby, że kolejność ma jakieś ukryte znaczenie. Ale to i tak puste słowa "trwogi", które służą tylko do odwracania uwagi.
Anonim2021.05.25 9:04
Jak bardzo odeszliśmy od właściwych naszej kulturze standardów, jeżeli boimy się sprawiedliwości. Jak mówił Sokrates w dialogach Platona, jeżeli coś jest doskonałością, czyż może zawierać w sobie element zła? A jeżeli całe i całkowicie jest dobre, to czego się bać?
Po 11 ...2021.05.25 8:53
"Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi" --- nieładnie, Jezus nie powinien mieszać się do polityki i komentować bieżących sondaży partyjnych.