Wielka, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej - zdjęcie
30.05.21, 09:08

Wielka, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej

46

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Rz 11, 33.

Gdym się wyzbyła tutaj wszystkiego. Znalazłam szczęścia zdrój. I odtąd jestem wszystka dla Niego. A On jest wszystek mój. Gdy Boski Łucznik strzałą swą zranił. Przeszył do głębi serce me. Ogień miłości całą mnie strawił. Że w nim znalazłam szczęście swe. Odczułam wówczas życia wiecznego. Upajający zdrój. I jestem odtąd wszystka dla Niego. A On jest wszystek mój. Zranił mnie strzałą rozpłomienioną. I owiał żaru tchem. Że się uczułam w jedno złączona. Z Bogiem i Stwórcą swym. I już nie żądam szczęścia innego. Nad tej miłości zdrój. I jestem odtąd wszystka dla Niego. A On jest wszystek mój. Św. Teresa z Avilla.

Panie, nie usiłuję przenikać Twojej wysokości, ponieważ mojego umysłu wcale do niej nie przyrównuję. Ale pragnę dostrzec rąbek prawdy, w którą wierzę i którą miłuje moje serce. Św. Anzelm.

Szczęśliwe serce tak rozmiłowane. Że w Bogu wszystkie są jego pragnienia. Dla tej miłości ma w proch podeptane. Wielkości świata, ułudy stworzenia. I tylko w Bogu znajduje swą chwałę. Obfitość szczęścia i rozkosze trwałe. Dla tej miłości umie zaprzeć siebie. Nie szuka tutaj ziemskiej szczęśliwości. Wzrok swojej duszy utopił hen, w niebie. Kędy jaśnieje blask wiecznej światłości. I wśród wzburzonych życia tego toni. Dąży z otuchą, gdzie pieśń szczęścia dzwoni. Św. Teresa z Avilla.

Piękno Najwyższe, Piękno Nieskończone. Jakże przewyższasz blaskami swoimi. Wszystko, co tutaj istnieje stworzone! Odrywasz serce bez bólu żadnego. Od przywiązania do wygnańczej ziemi. Piękno Najwyższe, cudne blaski Twoje. Łączą mnie z Tobą, jak więzów spojenie. Czemu zamykasz te Boże podwoje. Kiedy Twa światłość tak mi wzmacnia duszę. Że ponad wszystko miłuję cierpienie? Piękno Najwyższe, jakaż Twoja siła. Jeśli Istotę Twą nieogarnioną. Skłania, by z nędzą moją się złączyła. I byś ukochał i tak uwielmożnił Mnie w swej nicości, w nędzy pogrążoną. Św. Teresa z Avilla.

Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Św. Cezary z Arles.

A pomimo tego, że Słowo wzięło ciało z Maryi Dziewicy, Trójca Przenajświętsza pozostaje zawsze sobą, nie doznawszy ani wzbogacenia, ani umniejszenia, lecz zawsze jest doskonała. Św. Atanazy.

W Chrystusie jest Ojciec, a Chrystus jest w nas. Chrystus jest w nas przez swoje Ciało (Kościół), a my jesteśmy w Nim. Nasza zaś natura, która jest w Chrystusie, jest w Bogu. Jezus jest w Ojcu w jednej Boskiej naturze, my zaś w Nim dzięki Jego cielesnemu narodzeniu, a On w nas przez tajemnice sakramentu. Św. Hilary.

Otóż wiara katolicka wymaga, byśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójce w jedności. Ani osób między sobą nie mieszając, ani też nie rozdzielając istoty. Inna jest osoba ojca, inna Syna, inna Ducha świętego – jedno jest bóstwo, równa chwała, i współwieczny majestat. Św. Atanazy.

Wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się też ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzająca i podtrzymującą mocą. Św. Atanazy.

Ojciec dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ponad wszystkimi, przez wszystko i we wszystkim. Jest ponad wszystkimi jako Ojciec, jako początek i źródło; przez wszystko, to jest przez Słowo, i we wszystkim, w Duchu Świętym. Św. Atanazy.

Prawdziwym i rzeczywistym życiem jest Ojciec. On zsyła wszystkim, jakby ze źródła, dary niebios przez Syna w Duchu Świętym. Św. Cyryl Jerozolimski.

Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. Wiedzę o Trójcy Świętej słusznie porównano z głębokością morza. Podobnie jak niedostępne dla ludzkich spojrzeń są głębiny morskie, tak też Trójca Święta jest niedostępna dla umysłu ludzkiego. Ci, którzy chcą przeniknąć bezmiar Boga, niech wcześniej spróbują poznać wszechświat. Św. Kolumban, opat.

To, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Łaskę i dar otrzymany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Św. Atanazy.

Gdy Duch Święty jest w nas, podobnie też i jest Słowo, które nam daje Ducha Świętego; w Słowie zaś również jest Ojciec. Św. Atanazy.

Ty, Trójco wieczna, jesteś morzem głębokim, w którym im więcej szukam, więcej znajduję, a im więcej znajduję, tym więcej Cię szukam. Św. Katarzyna Sienieńska.

Tak jak w Synu widzi się Ojca, tak i w Duchu Świętym widzi się Syna. Św. Bazyli Wielki.

O wieczna Trójco! Jesteś morzem bez dna, w którym im bardziej się pogrążam, tym bardziej się odnajduję. A im bardziej się odnajduję, tym bardziej szukam Ciebie. O Tobie nigdy nie można powiedzieć, teraz koniec! Św. Katarzyna ze Sieny.

Ręce są obrazem działania. Syn i Duch Święty są dłońmi Ojca. Didache.

Ojciec dał nam wolność, abyśmy postępowali zgodnie z naturą. Syn połączył łaskę z wolnością. Duch Święty dodaje do łaski dar siły, aby uczynić nie tylko możliwym, ale łatwym czyny sprzeczne z naszą naturą. W taki sposób Bóg uczynił nas ludźmi, Jezus Chrystus chrześcijanami, a Duch Święty czyni nas świętymi. Św. La Colombiere.

Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę. Św. Augustyn.

Kościół, jako lud zgromadzony w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest sakramentem trynitarnej komunii. Św. Cyprian.

Jeśli Go pojmujesz, nie jest Bogiem. Św. Augustyn.

Miłość jest istotą Boga. Stajemy wobec najwyraźniejszego objawienia źródła miłości, jakim jest tajemnica trynitarna: w Bogu, Trójjedynym, trwa odwieczna wymiana miłości między osobami Ojca i Syna, a tą miłością nie jest energia bądź uczucie, lecz osoba, Duch Święty. Benedykt XVI.

Trójca Święta to absolutna jedność, ponieważ trzy Osoby Boskie stanowią czystą relacyjność. Wzajemna przejrzystość między trzema Osobami Bożymi jest pełna a więź jednej z drugą jest całkowita, ponieważ stanowią absolutną jedność i jedyność. Bóg pragnie także nas przyłączyć do tej rzeczywistości komunii: aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy (J 17, 22). Kościół jest znakiem i narzędziem tej jedności. Benedykt XVI.

W świetle objawionej tajemnicy Trójcy Świętej rozumie się, że prawdziwe otwarcie nie oznacza odśrodkowego rozproszenia, lecz głębokie wzajemne przenikane. Benedykt XVI.
 
za kapucyni.pl

Komentarze (46):

Wielka, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej2021.05.30 14:40
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Rz 11, 33. Gdym się wyzbyła tutaj wszystkiego. Znalazłam szczęścia zdrój. I odtąd jestem wszystka dla Niego. A On jest wszystek mój. Gdy Boski Łucznik strzałą swą zranił. Przeszył do głębi serce me. Ogień miłości całą mnie strawił. Że w nim znalazłam szczęście swe. Odczułam wówczas życia wiecznego. Upajający zdrój. I jestem odtąd wszystka dla Niego. A On jest wszystek mój. Zranił mnie strzałą rozpłomienioną. I owiał żaru tchem. Że się uczułam w jedno złączona. Z Bogiem i Stwórcą swym. I już nie żądam szczęścia innego. Nad tej miłości zdrój. I jestem odtąd wszystka dla Niego. A On jest wszystek mój. Św. Teresa z Avilla. Panie, nie usiłuję przenikać Twojej wysokości, ponieważ mojego umysłu wcale do niej nie przyrównuję. Ale pragnę dostrzec rąbek prawdy, w którą wierzę i którą miłuje moje serce. Św. Anzelm. Szczęśliwe serce tak rozmiłowane. Że w Bogu wszystkie są jego pragnienia. Dla tej miłości ma w proch podeptane. Wielkości świata, ułudy stworzenia. I tylko w Bogu znajduje swą chwałę. Obfitość szczęścia i rozkosze trwałe. Dla tej miłości umie zaprzeć siebie. Nie szuka tutaj ziemskiej szczęśliwości. Wzrok swojej duszy utopił hen, w niebie. Kędy jaśnieje blask wiecznej światłości. I wśród wzburzonych życia tego toni. Dąży z otuchą, gdzie pieśń szczęścia dzwoni. Św. Teresa z Avilla. Piękno Najwyższe, Piękno Nieskończone. Jakże przewyższasz blaskami swoimi. Wszystko, co tutaj istnieje stworzone! Odrywasz serce bez bólu żadnego. Od przywiązania do wygnańczej ziemi. Piękno Najwyższe, cudne blaski Twoje. Łączą mnie z Tobą, jak więzów spojenie. Czemu zamykasz te Boże podwoje. Kiedy Twa światłość tak mi wzmacnia duszę. Że ponad wszystko miłuję cierpienie? Piękno Najwyższe, jakaż Twoja siła. Jeśli Istotę Twą nieogarnioną. Skłania, by z nędzą moją się złączyła. I byś ukochał i tak uwielmożnił Mnie w swej nicości, w nędzy pogrążoną. Św. Teresa z Avilla.
c.d.2021.05.30 14:41
Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Św. Cezary z Arles. A pomimo tego, że Słowo wzięło ciało z Maryi Dziewicy, Trójca Przenajświętsza pozostaje zawsze sobą, nie doznawszy ani wzbogacenia, ani umniejszenia, lecz zawsze jest doskonała. Św. Atanazy. W Chrystusie jest Ojciec, a Chrystus jest w nas. Chrystus jest w nas przez swoje Ciało (Kościół), a my jesteśmy w Nim. Nasza zaś natura, która jest w Chrystusie, jest w Bogu. Jezus jest w Ojcu w jednej Boskiej naturze, my zaś w Nim dzięki Jego cielesnemu narodzeniu, a On w nas przez tajemnice sakramentu. Św. Hilary. Otóż wiara katolicka wymaga, byśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójce w jedności. Ani osób między sobą nie mieszając, ani też nie rozdzielając istoty. Inna jest osoba ojca, inna Syna, inna Ducha świętego – jedno jest bóstwo, równa chwała, i współwieczny majestat. Św. Atanazy. Wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się też ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzająca i podtrzymującą mocą. Św. Atanazy. Ojciec dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ponad wszystkimi, przez wszystko i we wszystkim. Jest ponad wszystkimi jako Ojciec, jako początek i źródło; przez wszystko, to jest przez Słowo, i we wszystkim, w Duchu Świętym. Św. Atanazy. Prawdziwym i rzeczywistym życiem jest Ojciec. On zsyła wszystkim, jakby ze źródła, dary niebios przez Syna w Duchu Świętym. Św. Cyryl Jerozolimski. Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. Wiedzę o Trójcy Świętej słusznie porównano z głębokością morza. Podobnie jak niedostępne dla ludzkich spojrzeń są głębiny morskie, tak też Trójca Święta jest niedostępna dla umysłu ludzkiego. Ci, którzy chcą przeniknąć bezmiar Boga, niech wcześniej spróbują poznać wszechświat. Św. Kolumban, opat.
Zacznij zarabiac nawet 300 dol2021.05.30 13:33
Zarabiaj w Internecie! Wejdź na stronę: www.bitcointime.com.pl i dowiedz się jak w prosty sposób zarabiać w internecie. Pomoc specjalistów przez całą dobę. Kliknij i zobacz jakie to proste!
ktoś2021.05.30 12:42
Bardzo proszę o pomoc i wpłatę choćby złotówki. Jestem w tragicznej sytuacji. Dziękuję i proszę nie hejtować. 57 1020 2528 0000 0502 0466 3227
Grizzly2021.05.30 16:02
Zapisz się do Pis.
rebeliant2021.05.30 12:32
"I jestem odtąd wszystka dla Niego." - widzicie teraz sekciarstwo ? Nawet jeśli istota najwyższa może sobie czynić co chce to ja i tak nie zamierzam być jego własnością, a już na pewno cały jego. Jak widzimy w Bogu nie ma życia, lecz bezwładne otumanienie ku jego chwałce.
Rei02021.05.30 11:19
Ponoć Allah, za wiarę w trójcę, nakłada po śmierci potężne kary! Są to jęzory ognia i inne tego typu rzeczy.
rebeliant2021.05.30 13:01
I ogniste hutasy w pupke.
!!!2021.05.30 11:03
Nie ma żadnej trójcy czy czegoś podobnego! Wyznawczy trójcy są bardzo blisko politeizmu!
fdf2021.05.30 10:51
Tak jakby jak gdyby.
AAAtomek2021.05.30 10:50
Trójca Święta? Bóg, Żyd i komputer?
Anonim2021.05.30 10:43
Niepojęta, to jest pedofilia w tej organizacji mafijnej, i brak jakiejkolwiek siły, by temu przeciwdziałać
Maciej Piwowar2021.05.30 11:36
@ Anonim NIE BŁAZNUJ. Ty z Tych ,co dla KOMPANI,gotów Dać Sobie Żydż ------wyd---------.
Kaczka basta!2021.05.30 10:31
Do boju chwalebnego, krzywołapy Kaczogrodzie, z Saracenami, co tajemnicy tej niezmierzonej nie pojmują!
Po 11 ...2021.05.30 10:21
Trójca Święta została wymyślona w Nicei w 325 roku, a więc blisko 300 lat po śmierci Jezusa. Tak, do trzeciego wieku naszej ery w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim na temat tzw. „Trójcy” nie ma dosłownie NIC. A więc, na zwołanym przez poganina Konstantyna tzw. „soborze nicejskim” wymyślono, że Jezus jest współistotny Ojcu (homousios), chociaż takiego słowa nie znajdujemy w Piśmie Świętym. Co ważne nie dyskutowano jeszcze wówczas o relacjach Ojca i Syna z Duchem Świętym, gdyż spór dotyczył głównie natury Jezusa. Kolejnym krokiem było w 381 roku zwołanie przez cesarza Teodozjusz soboru w Konstantynopolu. Na tym soborze ojcowie soborowi dodali do creda nicejskiego kolejną niebiblijną wstawkę dochodząc do sformułowania: „Wierzymy w Ducha Świętego” … Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi„. Tu wyraźnie Duch Święty zostaje uznany za odrębna osobę od Ojca. W VI wieku Kościół zachodni dodaje jeszcze jedno słówko „filioque” (i od Syna), a w 418 roku Augustyn w homilii stwierdza, że Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. Jak wiemy ta poprawka wywołała rozdźwięk pomiędzy kościołem wschodnim i zachodnim co do pochodzenia Ducha Świętego. W efekcie tych zabiegów dochodzimy do przyjętego dzisiaj przez większość kościołów trynitarnych wyznania wiary: „Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga ... itd, itd
Maciej Piwowar2021.05.30 12:03
@ Po 11--A może Tak: Jest BÓG- Moc--Stwórca Wszechświata ,z mocą,wiedzą ,na tym poziomie NIEOSIĄGALNYM dla Ludzkości.Oraz Twórca Człowieka (INŻYNIERIA Genetyczna ). Sprawa tzw.Ducha Świętego to NAZWA MOCY BOSKIEJ ,,Jezus został poczęty z Ducha Świętego ,zrodzony z Marii". Jezus Syn Człowieczy ,ODKUPICIEL Grzechu Pierworodnego Nauczyciel i Drogo do Wiekuistego.( Uczy Miłosierdzia ,Pokoju ,ITD. I dopóki Tego nie Pojmiemy ,jak Ludzkość będziemy się dusić Własnym Sosie.A Nicea ,to to samo co narzucenie spowiedź ,,NA UCHO",CELIBAT,ITD.Czyli ,,WYNALAZKI KLERU.Mamy Religie Judaizm ,Chrześcijaństwo ,Islam ,oparte na tzw Starym Testamencie.A Najzabawniejsze Każda Religia Ma Swoją Interpretacje. @ Po--NAJSTARSZA Wiara to Szamanizm. Pozdrawiam. Maciej Piwowar.
To w tej Nicei byly ta gora??2021.05.30 12:30
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Styki2021.05.30 12:36
Ewangelia Św. Mateusza (Mt 1,18): "...Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego." (Mt 1,20): "...oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki: albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło." (Mt 3,11): "...On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem." (Mt 3,16): "A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego." (Mt 4,1): " Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię..." (Mt 10,20): "...gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was." (Mt 12,28): "Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy..." (Mt 12,31): "...ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone." (Mt 12,32): "Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym." (Mt 28,19): "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."
Maciej Piwowar2021.05.30 15:01
@ Styki odpowiada taka interpelacja? ON was chrzcił będzie Duchem Świętym vel MOCĄ OD BOGA. Duch Święty TO MOC BOGA> Poczęty Został z Ducha Świętego ( Mocą Boga ),zrodzony z Marii. Czyli Bóg Ojciec> Duch Święty > Syn Człowieczy.
Styki2021.05.30 12:40
Frazy o Duchu Świętym w Nowym Testamencie Ewangelia Św. Mateusza Ewangelia Św. Marka Ewangelia Św. Łukasza Ewangelia Św. Jana Dzieje Apostolskie List do Rzymian Pierwszy List do Koryntian Drugi List do Koryntian List do Galatów List do Efezjan List do Filipian List do Kolosan Pierwszy List do Tesaloniczan Drugi List do Tesaloniczan Pierwszy List do Tymoteusza Drugi List do Tymoteusza List do Tytusa List do Hebrajczyków Pierwszy List Św. Piotra Apostoła Drugi List Św. Piotra Apostoła Pierwszy List Św. Jana Apostoła List Św. Judy Apostoła Apokalipsa Św. Jana
Po 11 ...2021.05.30 23:04
W tekstach wczesnych pisarzy kościelnych, takich jak Ojcowie apostolscy i u Ireneusza również brakuje terminu trójca. Słowo trias nie występuje zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Symbolu Nicejskim. Pierwsze sformułowania dogmatu o Trójcy powstają bowiem na początku III wieku, a jego klasyczne credo zostaje opracowane dopiero w końcu IV wieku i nie znajdujemy go u przednicejskich Ojców. Sama zaś nazwa Trójca Święta zostaje ustalona dopiero na synodzie w Aleksandrii (datowany na 362 rok)[27], po przyjęciu współistotności Ducha Świętego[28][29][30][31]. Zdaniem niektórych badaczy doktryna nicejska, uznając Chrystusa za równego Ojcu, wyolbrzymiła jego boskość, a pomniejszyła jego znaczenie jako Zbawcy i Mesjasza[32] ----- https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta
Skrzypek na dachu2021.05.30 9:37
Pan Premier Boris Johnson nawrocil sie na Rzymskokatolicka wiare i 29ego Maja 2021 bral slub w Westminster Cathedral w Londynie . Domine Jezus Rex et Redemptor per Sanguinem Tuum salva nostra .
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.05.30 9:24
gdy maryjka miała 13 lat i ledwo co zarośniętą piczowinę oraz jej cycuszki dopiero rosły, to bogu wysłał do małolatki ducha świętego który tak naprawdę był nim, żeby maryję dobrze wychędożył i zapłodnił po to tylko by mógł się urodzić i jednocześnie zostać swoim ojcem, synem i duchem świętym jednocześnie tzw. trójca święta! tak było...
tomek2021.05.30 9:32
przyjdzie i na ciebie czas przyjacielu ,że będziesz szlochał kiedy zbliżała się będzie twoja godzina.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.05.30 9:46
jedyne łzy jakie mi ciekną to ze śmiechu nad debilizmem kato-zyebów łykających bajeczki produkowane przez pedofilnych oszustów w koloratkach...
tomek2021.05.30 9:58
wielu jest takich jak ty ,ale kiedy zbliża się ten czas to już łzy ze śmiechu im nie lecą przyjacielu. dlaczego nie nazywasz się "islamska kretynizacja Polski"?????
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.05.30 10:05
to nie islam w naszym kraju wpyerdala się w życie ludzi, politykę czy do szkół z religią, tylko kościół katolicki...
tomek2021.05.30 10:12
jeszcze przyjacielu się nie "wpie...la" .narazie przejmują bogate kraje zachodu .niemcy są już kalifatem ,podobnie belgia czy norwegia. czy jak już urosną w siłę i będą narzucać ci "islamską kretynizację Polski" to zmienisz nicka przyjacielu?
piotr2021.05.30 10:24
Tomuś - ty straszenie zostaw naszym hierarchom.A ty idź się napić.I nie próbuj się rozmnażać..
tomek2021.05.30 10:32
ja cię nie straszę przyjacielu. nie trzeba być w dzisiejszych czasach alfą i omegą ,żeby nie widzieć tego ,że biały człowiek jest wymieniany na przybysza z afryki i bliskiego wschodu. jednego dnia przypływa 10tys. młodych islamskich byczków na pontonach .ci ludzie są głębokiej wiary i nie dadzą sobie odebrać swojego Boga. zaprzeczysz Piotr
piotr2021.05.30 10:53
Tomuś - czas robi swoje.A ponoć NIC na tym świecie nie dzieje się bez JEGO woli.Więc może jest to JEGO wola, a nasze przeznaczenie.
6969692021.05.30 11:00
Szkoda czasu na odpowiedzi temu prostakowi (..kretynizacja..). jest tylko zdolny do wulgaryzmów, chamstwa i głupoty. W kółko powtarza swoje brednie. Zastanawiam się ostatnio, czy nie odpisać mu na jego poziomie - dać popis chamstwa, pokazać psychopacie, że nawet w tym jest cieniutki.
tomek2021.05.30 11:03
Piotrze i będziesz kupował kredki i malował serduszka jak na zachodzie kiedy zaczną obcinać nam głowy?
xyz1232021.05.30 11:30
hahaha niewiarygodne, że ludzie wierzą w te TVPiC brednie :D tak wolaczku były jakieś zamachy we FR ale FR ogarnęła sytuację i jest spokój. W samych zamachach natomiast zginęło parę osób czyli mniej niż w wolaczkowie od smogu, wieeeeeeeloktrooootnie mniej. O wypadkach komunikacyjnych i gównianej służbie zdrowia nie wspominając nawet. Tyle z was katotalibów z wolaczkowa zostało: JE**Ć was i patrzeć jak równo puchnieta od faktów ;))). Wolska PiSowska jest ti aktualnie najbardziej gó*niany kraj do życia w EU, z epidemią se tak wolaki poradziliśta, że aż dodatkowe 150 000 ludzików się odmeldowało. SYF na poziomie ciapkostanów afrykańskich ta wasza pisia potęga.
tomek2021.05.30 11:42
no świetnie ogarnęła sytuacje .od 3 dni aż do następnego razu. bo chyba kolega nie sądzi ,że islamista ,który 3 dni temu nożem dzgał policjantów to opanowanie sytuacji.
xyz1232021.05.30 11:59
kolega wolak nie rozumie jak został zmanipulowany nawet?? :D bandyta to bandyta niezależnie w którą wersję zmyślonego bliskowschodniego przyjaciela wierzy ;)))
xyz1232021.05.30 11:26
wierzysz przyjacielu katolibie w te BYZYDURY co wypisujesz? Niemcy są kalifatem hahaha :D 5% populacji to muzułmanie i wskaźnik ten się nie zmienia. Koszty życia jak w wolakowie picowskim, zarobki 4,5x wyższe, służba zdrowia działa NORMALNIE.
tomek2021.05.30 11:45
dziś 5 proc. jutro 6 za 50 lat 50proc. nie trzeba wierzyć żeby widzieć fakty . na jakiej podstawie kolega pisze ,że 5proc. i nic się nie zmienia skoro płyną i płyną .skoro nic się nie zmienia to gdzie oni się podziewają . poza tym dzietność wśród tych ludzi to minimum 3ka na rodzinę.
xyz1232021.05.30 12:02
niestety kolego wolaczku stałe 5% ;))) na podstawie oficjalnych danych. Kolega wolaczek wyobrazi sobie, że muzułmanie również mają inne zajęcia niż robienie dzieci np. PRACA ;))) i również się laicyzują. Poza tym równie dobrze można BREDZIĆ iż wolaczkowo przez Ukraińców zostało zasiedlone ;)))
Tomek2021.05.30 11:48
Oslo 9 na 10 dzieci to potomkowie islamskich przybyszów . belgia to już 1/3 przybyszów . kolego jakbyś nie próbował zaprzeczyć to się nie da .tu nie chodzi o kwestie czy ja w to wierzę ,nie chodzi o oglądanie tv . ja jestem w Norwegii od 14 lat i widzę przyjacielu.
xyz1232021.05.30 12:07
wręcz przeciwnie kolego wolaczku bo to co piszesz to są zwyczajne BREDNIE wyssane z brudnego katolibskiego palucha ;))). Ehhh gdyby tak was tępe wolaczki wysłać do jakiegoś cywilizowanego kraju na kilka lat żebyście sobie normalnie pożyli to by wam gacie z wrażenie pospadali ;)))
tomek2021.05.30 12:15
norwegia to nie jest cywilizowany kraj???
xyz1232021.05.30 12:19
w każdym możliwym aspekcie porównanie N i PL pprzypomina porównanie USA i Meksyku takie są fakty kolego wolaczku. N to jest kraj pierwszego świata o takim poziomie życia jaki POLSKA ciężką pracą będzie mieć za ~50 lat, a pisowska wolska nigdy.
AS2021.05.30 10:42
Ty wieśniaku masz jakąś obsesję. Że też chce się tobie zboczeńcu wydalać z siebie guano właśnie tutaj. Biedny ty jesteś z takim głodem świństwa.
tomek2021.05.30 10:50
spokojnie przyjacielu .wielu jest zagubionych . wielu się nawraca a wielu odchodzi od wiary .jak to mówił JP2 "człowiek bez wiary nie potrafi zrozumieć sam siebie" . ten sam kolega o nicku " katolicka islamizacja Polski " nawet się nie zająknie o postępującej islamizacji chrześcijańskich Państw.
rebeliant2021.05.30 9:15
A wciskacie ją ludziom tak jakbyście sami tej trójcy mówili co ma robić.