Pod koniec XIX wieku Jezus wypowiedział do służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej szereg proroctw dotyczących wychowywania dzieci i młodzieży, które spełniają się na naszych oczach. W jednym z nich Bóg ostrzega Polaków:

- "Zbliżają się przewrotne czasy. Wasza Ojczyzna będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale ją opanują wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć w swoje ręce młodzież szkolną, dowodzić będą, że religia w szkołach niepotrzebna, że można zastąpić ją innymi naukami. (...) Niechże ojcowie i matki zwracają uwagę na szkoły. Niech protestują przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko nauczycielom dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwyznaniowej. Nauka bez wiary nie zrodzi świętych ani bohaterów narodowych. Zrodzi szkodników. Módl się o dobrą chrześcijańską szkołę”.

Jakie inne ostrzeżenia i uwagi przekazał Polakom Jezus odnośnie dzieci i młodzieży?

Dlaczego tak wielką wagę przykłada Bóg do zachowania w młodym pokoleniu cnoty czystości? - odpowiedzi udziela ks. Sławomir Kostrzewa w ostatniej konferencji wygłoszonej w ramach programu Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Niepokalanowie, 17 sierpnia 2021 roku.

mp/facebook/sławomir kostrzewa/yt/rctv