- Podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja rodzica z dzieckiem. Matką jest kobieta, a ojcem mężczyzna – taki zapis umieszczono w ustawie, która wprowadza zmiany w Konstytucji Węgier. 

Węgierska partia rządząca Fidesz złożyła projekt poprawki do konstytucji, która określa rodzinę jako jednostkę społeczną opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny.

Węgierski parlament właśnie przyjął ustawę, w której określa się w Konstytucji definicję rodziny jako związku między mężczyzną i kobietą. 

Dotychczas na Węgrzech osoby homoseksualne mogły ubiegać się o adopcję jako osoby samotne. Konsekwencją przyjęcia tej ustawy – jak zaznacza Reuters - będzie znaczące ograniczenie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga wyjaśnia:

- podstawową zasadą ma być, że tylko małżeństwa mogą adoptować dzieci, to znaczy mężczyzna i kobieta, którzy są małżeństwem.

 

mp/reuters