Watykański sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone przypomniał księżom Kan. 284 prawa kanonicznego, który mówi, że duchowni „powinni nosić odpowiedni strój kościelny, według przepisów wydanych przez Konferencję Episkopatu a także zwyczajów miejscowych, zgodnych z przepisami prawa”.

 

Włoski episkopat jako obowiązujący strój kościelny przyjął sutannę lub ciemną marynarkę z koloratką. Stolica Apostolska zobowiązała do przestrzegania tych wytycznych także tych księży, którzy tylko tymczasowo zatrzymali się w diecezji rzymskiej.

 

Jr3/kath