Stolica Apostolska zdecydowała się na zaostrzenie przepisów antypandemicznych w stosunku do swoich pracowników. Od 1 października osoba nieposiadająca certyfikatu szczepień nie zostanie dopuszczona do pracy, a jej obecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną. To zaś oznaczać będzie brak prawa do wynagrodzenia.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzone dekretem z dnia 28 września podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina.

Ewentualne wyjątki od obowiązku przedstawienia certyfikatu szczepionkowego będą ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Dekret nie przewiduje przy tym takich rozwiązań, jak praca zdalna.

Rozszerzono w ten sposób wydany we wrześniu dekret, zgodnie z którym wszyscy pracownicy i goście Watykanu obowiązani są przedstawić certyfikat szczepionkowy lub udowodnić fakt bycia ozdrowieńcem lub posiadanie negatywnego wyniku testu na covid-19.

Gubernatorat Państwa Watykańskiego akceptuje certyfikaty wydany w Watykanie, na terenie państw UE oraz innych krajów, jeśli dany certyfikat spełnia watykańskie wymogi.

Przepisy nie obejmują uczestników nabożeństw, jednak tylko na czas ich trwania.

Watykan wprowadził w ten sposób rozwiązania tożsame z przepisami episkopatu katolickiego Włoch. Zgodnie z tymi zasadamia uczestnicy nabożeństw i pielgrzymkek nie muszą legitymować się wyżej wymienionymi dokumentami antycovidowymi.

jkg/ekai