W budżecie nadwyżka. Deficyt będzie rekordowo niski - zdjęcie
02.11.18, 07:40

W budżecie nadwyżka. Deficyt będzie rekordowo niski

1. W środę ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu państwa za 3 kwartały 2018 roku (styczeń - wrzesień), z którego wynika, że ciągle mamy nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł.

W okresie styczeń - wrzesień tego roku zrealizowano 272,9 mld zł planowanych dochodów (tj. 76,7 %), 269,7 mld zł tj. 67,9 % planowanych wydatków, co oznacza, że w budżecie mamy nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł (przypomnijmy, że całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że od stycznia do wrzesień odnotowano wzrost dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. W okresie 9 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 10,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o aż ponad 17,2 mld zł (o ok. 7,3 %).

Po 9 miesiącach widać wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2017 roku były bardzo wyśrubowane (wzrosły one o 4,7%, tj. o ok. 5,5 mld zł).

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,2 mld zł), z podatku CIT były wyższe także o 16,6 % r/r (tj. ok. 3,7 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 5,1% r/r (tj. o ok. 2,6 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 % w ujęciu r/r.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą.

Natomiast wyższe po 9 miesiącach aż o 16,6% (o ponad 3,7 mld zł) wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych.

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 9 miesiącach 2018 roku wyniosło ok. 20,8 mld zł i było niższe o 6,8 mld zł (24,5%) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ponieważ nie było w roku 2018 wpłaty z zysku NBP, a taka wpłata w wysokości 8,7 mld zł wystąpiła w czerwcu 2017 roku.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po pierwszych 9 miesiącach 2018 roku, są wyraźnie wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków po 9 miesiącach 2018 jak już wspomniałem wyniosło 269,7 mld zł tj. 67,9 % planu i było o blisko 11,2 mld zł wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego (wtedy wyniosło 230,1, mld zł), procentowo było trochę wyższe (wtedy wyniosły 67,2%).

Wprawdzie jak podał wcześniej resort finansów w okresie styczeń- wrzesień przekazano o ponad 8 mld zł mniejszą niż planowano dotację z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co zostało spowodowane dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi niż planowano wpływami składek do FUS, ale w innych częściach budżetu nastąpiło przyśpieszenie wydatkowania środków.

Mimo wyraźnie wyższych wydatków niż w roku ubiegłym (o 11,2 mld zł), dochody budżetowe są na tyle wyższe, że po 3 kwartałach tego roku, mamy nadwyżkę budżetową w wysokości 3,2 mld zł, co zapowiada na koniec roku dużo niższy deficyt budżetowy niż planowano (wg. ministerstwa finansów może on być nawet niższy niż 20 mld zł).

Zbigniew Kuźmiuk