Uznać ich za persona non grata! 48. dyplomatów poparło tęczową rewolucję w Polsce - zdjęcie
17.05.21, 15:14Fot. Jan Bodakowski - parada równości 2019 ambasada USA i Kanady

Uznać ich za persona non grata! 48. dyplomatów poparło tęczową rewolucję w Polsce

226

Tęczowa rewolucja to promocja szkodliwych dla zdrowia zachowań. Seks gejowski wiąże się z większym ryzykiem zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i wieloma innymi patologiami. Promocja szkodliwych dla zdrowia zachowań jest działaniem na szkodę naszego narodu i państwa. Jestem zwolennikiem wolności słowa i bronie prawa obywateli Polski do wyrażania wszelkich opinii – nawet szkodliwych, ale obcy dyplomaci promujący w Polsce patologie powinni być uznani za osoby niepożądane i wydaleni z naszego kraju za wspieranie tęczowej rewolucji w Polsce.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii 48 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce opublikowało list otwarty z poparciem dla społeczności LGBTI. Takie głupie listy obcy dyplomaci podpisują od 2012 roku. Treść tego listu jest właściwie identyczna z treścią listów w latach poprzednich.

W liście tym można przeczytać, że „z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT) chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce”.

Ambasadorzy wyrazili uznanie dla tęczowej aktywności nie tylko w Warszawie, ale i „w innych miastach Polski – w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pile, Płocku, Poznaniu, Radomsku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Zielonej Górze”. Wszędzie tam przyjezdni geje z Warszawy i z zagranicy organizowali tęczowe parady.

Według ambasadorów wspieranie tęczowej rewolucji wynika z popierania praw człowieka. Wbrew insynuacjom ambasadorów nikt w Polsce praw gejów nie łamie i nie ma strukturalnego problemu przemocy wobec osób z problemami seksualnymi. List ambasadorów można potraktować jak insynuacje, szkalowanie Polski, pomawianie Polaków, że nasi rodacy dyskryminują osoby z problemami seksualnymi i stosują wobec nich przemoc. Co charakterystyczne ambasadorowie nie byli zainteresowani obroną praw katolików w Polsce, którzy stali się ofiarami napadów ze strony tęczowych bojówek dążących do odebrania katolikom swobody wyznania i wolności słowa. W zeszłym roku w tej sprawie u ambasadorów interweniowała fundacja Pro – co spotkało się z wymownym milczeniem albo frazesami.

Wszyscy powinni być równi wobec prawa niezależnie czy mają zdrowe relacje seksualne, czy mają problemy ze swoją seksualnością. Niestety w swoim liście ambasadorzy szczególnego wsparcia służb państwa dla tęczowych. Znając realia zachodu, można się spodziewać, że ambasadorom chodzi o to, by prześladować osoby mówiące prawdę o szkodliwości tęczowych zachowań, odbierać wolność słowa i prześladować tak zwanych homofobów (czyli osób mających naturalne i zdrowe reakcje awersyjne wobec szkodliwych dla zdrowia zachowań seksualnych).

W swoim odrażającym liści ambasadorzy wyrazili uznanie „dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać”.

Antypolski list popierający tęczową rewolucję popisali:

Jako członkowie trojki koordynatorów:

J.E. Luc Jacobs, Ambasador Królestwa Belgii, koordynator listu 2020 r.

J.E. Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii, koordynator 2021 r.

B. Bix Aliu, Chargé d’affaires a.i., Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, koordynator listu 2022 r.

Jako sygnatariusze:

J.E. Ana María Ramírez, Ambasador Republiki Argentyny

J.E. Lloyd Brodrick, Ambasador Australii

J.E. Werner Almhofer, Ambasador Austrii

J.E. Julio Bravo Iubini, Ambasador Chile

J.E. Tomislav Vidošević, Ambasador Republiki Chorwacji

Georgios Georgiou, Chargé d’affaires, Ambasada Republiki Cypryjskiej

Robert Markić, Charge d’affaires a.i., Ambasada Czarnogóry

J.E. Ivan Jestřáb, Ambasador Republiki Czeskiej

Iván Garces Burbano, Chargé d’affaires, Ambasada Ekwadoru

J.E. Martin Roger, Ambasador Republiki Estońskiej

J.E. Juha Ottman, Ambasador Finlandii

J.E. Frédéric Billet, Ambasador Francji

J.E. Michael-Efstratios C. Daratzikis, Ambasador Republiki Grecji

J.E. Francisco Javier Sanabria Valderrama, Ambasador Królestwa Hiszpanii

J.E. Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów

J.E. Emer O’Connell, Ambasador Irlandii

J.E. María Erla Marelsdóttir, Ambasador Islandii

Tal Ben-Ari Yaalon, Chargé d’affaires, Ambasada Izraela

J.E. Leslie Scanlon, Ambasador Kanady

J.E. Eduardas Borisovas, Ambasador Republiki Litewskiej

J.E. Paul Schmit, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga

J.E. Edgars Bondars, Ambasador Republiki Łotewskiej

J.E. Vasil Panovski, Ambasador Macedonii Północnej

J.E. John Paul Grech, Ambasador Republiki Malty

J.E. Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Niemiec

J.E. Anders Eide, Ambasador Królestwa Norwegii

J.E. Mary Thurston, Ambasador Nowej Zelandii

J.E. Luís Cabaço, Ambasador Portugalii

J.E. Dario Galassi, Ambasador San Marino

J.E. Nikola Zurovac, Ambasador Republiki Serbii

J.E. Božena Forštnarič Boroje, Ambasador Słowenii

J.E. Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii

J.E. Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji

J.E. Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy

J.E. Luis Gómez Urdaneta, Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

J.E. Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

J.E. Aldo Amati, Ambasador Włoch

Thomas Castrel, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii

Pascale Delcomminette, Administrator Generalny Wallonie-Bruxelles International, Biuro Walonii-Brukseli w Warszawie

Matteo Mecacci, Dyrektor ODIHR - Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

Witold Naturski, Pełniący Obowiązki Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Jacek Safuta, Szef Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce

Christine Goyer, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce

Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji

Livia Styp-Rekowska, Szef Misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Polsce

 

W tym i zeszłym roku nie odbyła się tęczowa parada. Warto przypomnieć, że w 2019 ambasadorzy 53 krajów (w tym i ambasador USA) popierali postulaty tej demonstracji.

Poparci przez ambasadorów (w tym i ambasadora USA) uczestnicy tęczowej parady żądali „aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości […], wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym, [...] rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji, [...] pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań”.

Wspierani przez ambasadorów uczestnicy parady domagali się: likwidacji wykluczenia przestrzennego, otwierania i udostępniania „przestrzeni miejskiej społeczeństwu”, „skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski, […] ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce, [...] poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski, […] wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki, […] wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności".

Uczestnicy parady, z poparciem ambasadorów, opowiadali się za: „wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futro, występów zwierząt w cyrkach, polowań rekreacyjnych, oraz przedmiotowego i okrutnego traktowania zwierząt w chowie przemysłowym”, walki z wewnętrznymi uprzedzeniami w tęczowych środowiskach, niedopuszczanie do mediów przeciwników ideowych, równości „w każdej sferze życia, […] języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach”.

Celem parady równości, wspieranym przez ambasadorów, było „zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. [...] poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. [...] zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego, […] zaprzestanie niszczenia środowiska, odejście od technologii zatruwających planetę oraz wyzyskiwania słabszych”.

Jan Bodakowski

Komentarze (226):

Pfft2021.05.18 10:51
"Tęczowa rewolucja to promocja szkodliwych dla zdrowia zachowań." Nieładnie Frondo, pierwsze zdanie artykułu - i już kłamstwo.
Darek2021.05.18 12:02
To i tak postęp. Na ogół wypociny na Frondzie zawierają kłamstwa już w tytule. Doceń że poczekali do pierwszego zdania.
Totustuus2021.05.18 9:40
Niech Bóg wszechmogący okaże miłosierdzie naszej ojczyznie i zachowa ją od tęczowej zarazy . Jesteśmy dziećmi Boga, żyjemy na tym świecie ale nie jesteśmy z tego świata , warto o tym pamiętać. Bóg przygotował niebo dla tych którzy słuchają Jego głosu i żyją zgodnie z Jego nakazami ewangelicznymi . Mądrość jest DAREM BOGA .Mądrości nie można posiąść w sposób siłowy czy poprzez system edukacyjny. Mądrość przebywa wyłącznie wśród ludzi pokornych o czystych serc zamysłach . JEŚLI BÓG Z NAKI KTÓRZ PRZECIWKO NAM. Ci ambasadorzy i ich poplecznicy są przykładem ludzi pozbawionych mądrości . Serce z którego odeszła mądrość obiera sobie za mieszkanie głupota. Ludzkie serce nie znosi pustki dlatego w miejsce jednego gościa natychmiast wchodzi drugi. Gdy człowiek szczerze się nawraca do Boga wypędza z serca głupotę a w jej miejsce mądrość wchodzi.
Stary_pierdzie2021.05.18 9:16
Stary pierdzie, zacznij wreszcie kierować się nauką, a nie zabobonem. Naprawdę masz szansę umrzeć mądrzejszy.
GWIAZDA DAWIDA2021.05.18 8:57
W świecie natury wszystko jest harmonijnie poukładane - rodzaj męski łączy się z rodzajem żeńskim w wyniku czego powstaje życie ... Gdyby tlen i wodór należeli do LGBT to na świecie nie było by wody. LGBT jest organizacją zbrodniczą dążącą do samozagłady rodzaju ludzkiego.
Darek2021.05.18 12:06
W świecie natury panuje różnorodność. Z samą wodą Ziemia była by martwa i jałowa. Na szczęście sekciarze nie mieli wpływu na ograniczenie możliwości łączenia się tlenu z wodorem do jedynie słusznych statystycznie liczebniejszych konfiguracji - dzięki temu mamy na Ziemi życie.
Anonim2021.05.18 8:53
Wyrzucić te graty !
Jacuś2021.05.18 8:02
Niech pilnują interesów we własnych krajach, persona non grata, OK.
Kacperek2021.05.18 7:27
Pognać dziadów do ich krajów na trzymiesięczne konsultacje...
RODO2021.05.18 7:26
PIS nic nie zrobi bo jest tylko zarządcą kolonialnym a nie polskim rządem
JANOSIK2021.05.18 7:20
Dziwne,,, urojone nieprawidlowosci w Polsce widza a holokaustu Palestyny nie.Slepi cy co?Milego dnia
JAKI PREMIER, TAKA REAKCJA2021.05.18 7:18
Normalny Polski Rząd i normalny premier stojący na jego czele wywaliłby z Polski, tych propagatorów zboczeń, na zbitą mordę z zakazem wjazdu. Jednak rządem kieruje banksterski karierowicz, dla którego nie liczy się Polska, tylko jego zależności i tak jak dla Tuska (którego zresztą był doradcą) karierka w strukturach władz ponadnarodowych.
niestety2021.05.18 7:17
albo to jest polityczna poprawność, albo wyżej wymienione kraje reprezentują intelektualni debile
Golfstrom2021.05.18 7:16
1) Homoseksualizm jest wbrew naturze, która jest zaprogramowana na przekazywanie (najsilniejszych) genów i przedłużanie gatunku. To, że ktoś uważa inaczej, nic nie zmienia. 2) Dwa domy ode mnie mieszka dwóch homoseksualistów. Nikt ich nie wytyka palcami, mówimy sobie dzień dobry, w razie potrzeby pomogę lub przyjmę ich sąsiedzką pomoc. Ale oni traktują swoją orientację seksualną jako rzecz prywatną. 3) Homoseksualistom nie należą się ŻADNE przywileje wynikające z ich orientacji seksualnej. 4) Jeżeli homoseksualiści nie potrafią być szczęśliwi, to przyczyną może nie jest "wrogie" otoczenie, tylko ich orientacja... 5) Bardzo wielu homoseksualistów nie utożsamia się z homolobby LGBTXXX.
Po 11 ...2021.05.18 7:19
1. skoro jest wbrew naturze, to dlaczego jest częsty wśród zwierząt???: https://pl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualne_zachowania_zwierz%C4%85t
...2021.05.18 7:38
Nie mieszaj mu w głowie naukowymi stwierdzeniami. Ten debil czerpie wiedzę z ambony, a ty mu takie trudne słowa polecasz przeczytać.
lewacki debilizm2021.05.18 11:31
ewolucja by sie na gejach skonczyla
Zdzislaw2021.05.18 8:30
NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK GEJOSTWO WŚRÓD ZWIERZĄT ... PODOBNE BZDURNE KŁAMSTWA SĄ FABRYKOWANE NA UŻYTEK LOBBY LGBT.
lewaki jak zwierzaki2021.05.18 11:29
jestes glupi jak zwierze i widocznie czerpiesz wiedze od zwierzat
Jeremi2021.05.18 7:12
Wstyd i żenada, bo jeżeli podpisują: Litwin, Łotysz, Estończyk, Czech, Chorwat, czy Słoweniec, to już ręce opadają. Czego ci ludzie się boją, wykluczenia z tego antykatolickiego, lewackiego światka? Pytanie kto nie podpisał. Niewielu, nie widzę Węgra, Słowaka.... może jeszcze ktoś?
Po 11 ...2021.05.18 7:14
No pewnie. Nie podpisała cała muzułmańska północna Afryka. Ulżyło ci?
a jak myslisz2021.05.18 11:36
oczywiscie ze ulzylo muzumanie to sa moi przyjaciele i sasiedzi ty tam zwiewaj do twoich inteligientnych ukraincow bo o zachodze g...o wiesz
wertyu2021.05.18 7:42
Rosjani Białoruś - pasuje?
islam to moi przyjaciele2021.05.18 11:39
zasuwaj do ukraicow moze co banda UPA znowu tylek spierze
YORK2021.05.18 7:08
ZAPAMIETAJCIE LEWACCY PSYCHOPACI ,WOLNOSC TO NIE SWAWOLA.Zawami stoi szatan.A KYSZ.
Po 11 ...2021.05.18 7:13
Lepiej poczytaj o obyczajach swoich niedalekich przodków: https://www.academia.edu/1376833/Z_zagadnie%C5%84_obyczajowo%C5%9Bci_seksualnej_ch%C5%82op%C3%B3w_w_Polsce_XVI_XVIII_wieku_Przyzwolenie_i_penalizacja
Skrzypek na dachu2021.05.18 7:07
Kazdy Marsz Niepodleglosci jest atakowany przez prowokatorow tajniakow i zmasowanych oddzialow bezpieki Zomowcow wyslanych przez bezbozny stalinowski Ratusz Stoleczny gdzie rozkazy wydaje obrzydliwe zbrodniarze takie jak Pani Jolanta Gontarczyk , bez wzgledu na to czy rzadzi PiS czy PO , to jednak powstaje pytanie , dlaczego te globalistyczne parady deprawatorow ideologii LKGBPQZ sa pod ochrona policji , bo aby bylo rownouprawnienie to nalezalo by sie potraktowac retrowirusowych aktywistow hiwowcow tez gazem lzawiacym i gumowymi palami i ryjem w bruk i kajdanki , chociaz na podstawie glupich falszywych rozporzadzen i regulaminoiw hygienosanepodowskich . Dziekuje za uwage , zycze milego dnia .
YORK2021.05.18 7:03
To nie pierwszy raz takie listy pisza, najgorsze jest to ze nasze najwyzsze wladze sa slepe, gluche i skomla z podwinietymi ogonami pod stolem. Tymczesem jacys pogubieni ludzie chca uczynic z naszej ukochanej ojczyzny lewacki burdel.MyPolacy ,potomkowie bochaterow ktorzy oddali zycie za nasza wolnosc, wiare, sprawiedliwosc jestesmy opluwani przez przerozne szumowiny krajowe i zagranicze, szczegolnie przez tych tzw przyjaciol sasiadow ktorym pomagamy ktorych niedawno goscilismy w naszym kraju. WLADZO OBUDZ SIE to zaniechani moze przycmic nowe lady itp gdzie wasz i nasz HONOR POBUDKA Atych prowodyrow tej akcji wydalic z kraju innych zmusic do oficjalnuch przeprosin , jak nie to WON z NASZEGO KRAJU.
Skandal!2021.05.18 6:48
Jak można! Przecież prawa człowieka, równość i tolerancja nie mogą stać na drodze naszej jedynie słusznej religii i narodowej tradycji! Za dużo chemii, biologii, fizyki i matematyki w szkołach. Za mało religii i właściwej wersji historii i naszych patriotycznych bohaterów! Precz z komuną!
Skrzypek na dachu2021.05.18 7:10
Nie ma tolerancji dla zbrodniarzy LKGBPQZ .
Po 11 ...2021.05.18 7:11
Ja jestem pesymistą. Jeszcze długo nie wygonimy tego chłopa pańszczyźnianego z pisowskich łepetynek. Oni po prostu muszą mieć jasne zasady, co jest dobre, co złe. Oni muszą mieć nad sobą dobrego, sprawiedliwego pana, muszą być nachalnie przekonywaniu o swojej wyjątkowości, wartości. Muszą być przekonani, że są osaczeni przez hordy szatana. Niestety ta mentalność wiejskiego parobka ciągnie nas za nogi do narodowo-prawackiego bagna.
Jarosław2021.05.18 9:13
Jestem optymistą. Nareszcie przemówił przedstawiciel elyty z uciskiem durszlaka na mózg. A już się bałem że zamilkniesz z rozsądku. Uspokoiłeś mnie jak zawsze.
Lidka2021.05.18 6:46
Cóż za pytanie? Naszego Boga, Jedynego, Stwórcę nieba i ziemi! To On panuje nad wszelkim stworzeniem i udziela mu błogosławieństwa.
zxc2021.05.18 6:00
zdemoralizowani ludzie popierają tęczowe lgbt , oni to wszystko robią za kasę
M.2021.05.18 6:46
Teczowe LGBT utrzymuje takich darmozjadow jak ty, pisiorze. Wiadomo bowiem, ze znaczny % osób LGBT to osoby z wysokim wyksztalceniem i niezlymi zarobkami. W przeciwieñstwie do frondo-szczurków i innych radykalnych kato-szczekaczy. Z bogiem,
slawek522021.05.18 6:53
Te pytał się o ciebie lekarz psychiatra. U ciebie i w rodzinie z głowami wszystko o.k?
dr House2021.05.18 7:01
Do M. O. Jak to brzmi- prawie Mickiewicz. LGBT z wysokim wykształceniem i zarobkami, to głównie kryptopedały, nie mające nic wspólnego z wrzaskliwą hołotą darmozjadów właśnie, jak ta aktywistka co iMACA nabyła za wyżebrane pieniądze. więc nie opowiadaj głupot, że społeczność LGPT płaci podatki.
trzaska2021.05.18 7:07
Z jakim bogiem? Z prawdziwym Stwórcą twoja gadka nie ma nic wspólnego. Tak na marginesie , co ci z tej kasy i wykształcenia, nie masz nic czego nie dostałeś od Stwórcy i to darmo,wić czym się chełpisz.
rychu2021.05.18 5:00
To co sie dzieje potwierdza ze sa to czasy ostateczne .Ludzie sie ciesza ze odrzucili prawo Boga.
nie,2021.05.18 5:56
oni się nie cieszą, oni panicznie boja się głosu własnego sumienia ... chcą o nim zapomnieć ... dlatego z takim zaangażowaniem wałczą z tymi, którzy o tym przypominają ...
AAAtomek2021.05.18 6:04
Którego Boga?
AAAtomek bolszewików potomek2021.05.18 6:34
twojego leninka, tego wiecznie żywego
Laki2021.05.18 6:59
Piszesz o geju Jarosławie?
moze pseudo chrzescjanie w Europie2021.05.18 11:43
Islam niczego nie odrzucil Marija i Jezus sa wysoko szanowani w islamie
man.of.Stagira2021.05.18 4:04
Osobiście nie mam NIC przeciwko temu, że ktoś uważa siebie za Fa-16.ego. // Problem pojawia się z chwilą gdy wszyscy inni są "zobowiązani" do przedstawiania siebie jako IŁy-62.gie lub wiropłaty Apache. // Stop nonsense. // Ambasady są opłacane przez ludzi karmionych komsomolską prawdą rodem z Sorosa i 1984. Tęsknią za marksizmem. // Tu jest Polska!
Polska Lewica Konserwatywna2021.05.18 3:28
W Polsce mamy koserwatywny rząd, który dla realizacji celów geopolitycznych brata się z zachodnimi liberałami. To prędzej czy później się źle skończy. Zachód zaleje nas tęczowym szlamem, gównem feministyczno-aborcyjnym, gównem Blac Lives Matter i innymi wypierdami marksistów kulturowych. Jedynie zbliżenie kulturowe z Rosyjską Cywilizacją Lądu, konserwatywną, hierarchiczną i kolektywistyczną może uratować naszą kulturę i słuszne tradycyjne wartości. Poczytajcie "Czwartą Teorię Polityczną" Aleksandra Dugina, zrozumiecie, że Polska stoi w wielkim rozkroku kulturowym.
hehehe2021.05.18 4:24
Diagnoza trafna ale przepisana kuracja totalnie z d*py wyjęta. Bólu głowy nie leczy się strzałem w potylicę :-)
A USA homo-zboki organizatorzy parady w NYC2021.05.18 0:49
wykluczyli ze swojej parady homo-zboków policjantów. Zapowiada się tzw. cat fight. Cioty sobie do oczu skaczą. Będą piórka z dupsk fruwały po całej 5th Ave.
Anonim2021.05.17 23:41
Ksiezy katopedofili chroni Kuria i pedzio kaczynski.
...2021.05.18 2:56
Won pedofilu, wszyscy wiemy że o sobie mówisz.
Anonim2021.05.18 4:02
ja nie ksiadz, wiec katopedofilem byc nie moge. pisze o polskich ksiezach katopedofilach, ktorzy gwalca polskie dzieci.
M.2021.05.17 23:24
Bodakowski, moze czas napisac o klubach swingersów lub klientach dzi*wek - wszyscy hetero!!!!! Z bogiem, frondo-gnido.
Jan2021.05.17 23:11
Panie Redaktorze! Po co persona non grata? od razu zerwać stosunki dyplomatyczne z tymi krajami! Zostaniemy sami, dumni nacjonalistyczni fanatycy pseudokatoliccy!
Jakub2021.05.17 23:04
To są parady zboczeńców a nie parady równości panie Bodakowski.
Berenika2021.05.17 23:03
Niech sobie popieraja co chca a Polska ma robic swoje !!!!
Azotox2021.05.17 22:52
Niedawno ambasador Czech w Kuwejcie, Martin Dvorak, opublikował na osobistym koncie na Instagramie selifie z flagą izraela i napisem "jestem za izraelem". Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuwejtu wezwało tego osobnika na dywanik, gdzie go równo objechano. Papiczek pokajał się i na Twitterze na stronie ambasady Czech w liście otwartym grzecznie przeprosił Kuwejczyków. Kuwejczycy się szanują, nie są szmatami.
czekista2021.05.17 22:28
Zdecydowanie, odeslac ich do wlasnych krajow i niech tam ustanawiaja wewnetrzna polityke. Polske niech zostawia Polakom.
Jan2021.05.17 22:13
Zaglądam czasem na f by się pośmiać z porażającej głupoty i fanatyzmu, ale to co teraz niezawodny p B pisze to już nie jest głupie jak zwykle to co pisze, ale jest groźne . Rozumiem że każdy ma prawo pisać co chce, ale aby coś takiego publikować? Czy Wy redaktorzy f zwariowaliście zupełnie? Tak chore teksty umieszczać?
Ela2021.05.17 22:26
Ależ one są bardzo prawdziwe. Idealnie to pokazuje tego zatęchłego polskiego ducha i tego, że cham jest dumny z bycia chamem.
a ...2021.05.18 5:30
... któż to wg ciebie jest tym chamem ... ela, straciłaś przyjaciela?
ach ...2021.05.18 5:36
... rozumiem ... chamem jest ten, co nie wystawia swej doopy do penetracji ... taki cham - skapiec ... jak Szkot ... tak, istotnie, trzeba być ostatnim chamem, aby nie ulżyć bliźniemu skąpiąc mu swej doopy ... ale ty, ela, nie jesteś chamem, nie skąpisz doopy bliźniemu ... ups ... ale to ma chyba jakąś nazwę ... qurestwo czy cóś ...
Jakub2021.05.17 23:10
A ty byłeś się badać? Chyba jednak tak szybko cię nie wypuszczą sodomito.
janie ...2021.05.18 5:38
... gnie-wam-się ...
Husarz2021.05.17 22:11
Rzeczywiscie - wszyscy ci sygnatariusze powinni byc natychmiast wyrzuceni z Polski. Najpierw bym ich zamknal na tydzien z grupa LGTBowcow, a po uzyskanych przez nich doswiadczeniach wywalil na zbity pysk z Polski !!!
Moly2021.05.17 22:10
Ale kim ich zastapic. Czy o tym autor pomyslal. Ich poglady sa zgodne z polityka krajow ktore reprsentuja. Ich nie da sie zastapic PISowcami , obawiam sie.
Ela2021.05.17 21:42
No jakby tak było to by było fajnie. Pośmiewisko na cały świat. :) Chyba by tylko ambasador Rosji i Białorusi się ostał :P Widać gdzie wam bliżej. Sowieckie pisiory.
EDEK2021.05.17 22:13
Zycze weekendu (co najmniej) w towarzystwie tylko LGTB-owcow. Moze wtedy zmadrzejesz.
Ela2021.05.17 22:19
Edziu, nie musisz, ja mam w koło siebie wiele osób LG, i sama tez jestem lesbijką. Powinieneś mi raczej życzyć weekendy w towarzystwie pisora, narodowca, księdza lub innego Jędraszewskiego.
ela ...2021.05.18 5:48
... skoro - jak sam twierdzisz -jesteś lesbijka, to co robisz na tym portalu? To portal środowiska, które homoseksualizm uważa za coś co najmniej wstydliwego, nie powód do dumy! Czu prócz bycia lesbijką jesteś także masochistką? No bo chyba nie "wpadłaś" tu aby nas prowokować i obrażać? Przecież wy, osoby o wiadomej "orientacji seksualnej" jesteście wzorem cnót wszelakich ... nie to co my, zacofani, wredni katole ...
Jakub2021.05.17 23:23
A czemuż to aż tak nienawistna heterofobia? Jeśli chodzi o ZBiR to oni tam ze zwierzątami kombinują jakby ktoś nie wiedział.
Jazzz2021.05.17 21:37
Czy jesteśmy państwem z tektury, sznurkiem związanej ??? Czy będzie reakcja ???
Damian Szymczak-Leszno2021.05.17 21:25
Brawo dla Autora. Dokładnie tak powinni zostać potraktowani.
AIDS and HIV....2021.05.17 21:17
FACK ALL ambasadors ....
Zdzislaw2021.05.17 21:09
Myślę że ci biedni ambasadorowie którzy podpisali tę tęczówkę nie wiedzą co czynią bo na skutek buty ,arogancji i pychy mądrość od nich uciekła i schroniła się w naszym kraju. Trzeba się za te kraje modlić bo inaczej do reszty zgłupieją...
Po 11 ...2021.05.17 20:57
Ostatnio brakuje mi dwóch asów: Macierewicza z jego jajcarskim raportem i księdza Oko, specjalisty od żartów w temacie LGBT. Nie wiecie gdzie się podziali moi ulubieńcy? Może razem pojechali na jakieś bzykanko?
Anonim2021.05.17 21:15
jada do ciebie pedale ..lewatywe ci zrobic
o ...2021.05.18 5:52
... daj spokój ... on zamiast doopy ma jakąś czarna dziurę ... żadna lewatywa mu nie pomoże ... ba, jemu nic już nie pomoże ... trola się po prosty nie karmi ...
ceramik2021.05.17 20:34
pedalstwo się wspiera.
gos2021.05.17 20:34
aby autor tych wypocin zdechl w cierpieniach na covid amen
Anonim2021.05.17 20:40
raczej aby Putek dał wam na klawiatury z polskimi znakami wpierwej, a tych 48 już ma depresję itd...
Po 11 ...2021.05.17 20:13
"Antypolski list popierający tęczową rewolucję" --- co może być antypolskiego w życzliwym akceptowaniu różnorodności??? W końcu sami katolicy korzystają z tolerancji ich nieuporządkowania moralnego i intelektualnego.
Anonim2021.05.17 20:31
"W końcu sami katolicy korzystają z tolerancji ich nieuporządkowania moralnego i intelektualnego." Wreszcie przypadkiem prawdę powiedziałeś, tylko zapomniałeś dodać że to także dotyczy ciebie. To cieszy, bo jesteś gwarantem konserwatyzmu i upadku totalnych. Tylko się nie hamuj, głupota w twoim wydaniu ma niezliczoną liczbę barw.
Po 11...2021.05.17 20:46
Ja to mam misję od Boga. Chodzi o nową ewangelizację, za pomocą Prawdy, Nauki, Miłości, Mądrości, Tolerancji i Piękna. Na razie słabo mi idzie, bo KK zaprzecza wszystkim tym wartościom. Ale w piątek mam od Szefa dostać jakieś supermoce, więc poprawię wyniki. Biada, wam bida, bo trzeba się będzie uczyć katokmiotki.
Anonim2021.05.17 21:00
Źle zrozumiałeś swojego prowadzącego, ty masz misę na łeb, albo durszlak żeby głupota mogła lepiej parować.
hehehe2021.05.18 4:32
Polska życzliwie akceptuje różnorodność od wieków ale to nie znaczy, że pozwolimy sobie tym "różnorodnym" powłazić na głowy... albo i gdzie indziej :-)
JAKI PREMIER, TAKA I REAKCJA2021.05.17 20:10
Normalny Polski Rząd i normalny premier stojący na jego czele wywaliłby z Polski, tych propagatorów zboczeń, na zbitą mordę z zakazem wjazdu. Jednak rządem kieruj banksterski karierowicz, dla którego nie liczy się Polska, tylko jego zależności i tak jak dla Tuska (którego zresztą był doradcą) karierka w strukturach władz ponadnarodowych.
Po 11 ...2021.05.17 20:22
Fajne jest to, że wywalać homoseksualistów, ludzi obiektywnie istniejących od tysięcy lat, chcą ci, którzy wierzą w aniołki i diabełki, czyli totalne bzdury na resorach. Ich "objawione" "prawdy", są ważniejsze od obiektywnie istniejącej Prawdy. Jak można być aż tak bezczelnym w swojej głupocie? Żeby było zabawniej, kolesie z ich bandy (KK w Niemczech) błogosławą LGBT, a ich własny Papież jest blisko żeby to zrobić. Katożenada :)
Po 11 ...2021.05.17 20:05
Bodakowski uszy do góry. Prawie wszystkie kraje Afryki północnej nie podpisały listu. Wprawdzie to kraje muzułmańskie, ale chyba się liczy? Nie?
Hehehe2021.05.17 20:02
No i jeszcze podpisał się "ambasador" Kunta Kinte z wioski Omoro nad rzeką Gandi...
G. Orwell2021.05.17 19:59
Nawet bezmyślne protony łączą się z neutronami na skutek czego powstaje małżeństwo nukleonowe. Dodatni proton odpycha inny proton i łączy się wyłącznie z ujemnym neutronem. Podobnie neutrony nigdy się z innymi neutronami nie połączą ..Natura takie prawo stworzyła i tu niema miejsca na spory światopoglądowe a człowiek jak zwykle chciałby doskonałość stworzoną przez naturę zmieniać. Skoro dzisiaj chłop chce być babą i na odwrót, to za jakiś czas może zapragnie być gęsią albo osłem i będą musieli go operacyjnie modyfikować i zamykać w zagrodzie bo jeśli nie to będzie się czuł dyskryminowany..
fizyk nuklearny2021.05.17 20:52
neutron jest neutralny, ujemny jest elektron
Niezwykłe2021.05.17 21:16
To nie zmienia faktu że protony poślubiają neutrony a z tego małżeństwa rodzi się nukleon..
BarcelonaMiastemPrzyjaznynDlaGejów2021.05.17 19:58
Archidiecezja barcelońska planuje zamknąć większość parafii. Stopniowo będą także zamykane te kościoły, które utracą status parafialnych. Możliwa jest również ich sprzedaż. Powodem tych posunięć jest utrata wiernych.
Mała162021.05.17 19:36
Przedstawiciele Polskich ambasad powinni brać udział we wszystkich manifestacjach w obronie życia w innych krajach. To by była właściwa odpowiedź.
Jakub2021.05.17 23:18
Mała 16. Masz dobrze w łepetynie. Z przyjemnością czytuję Twoje wpisy.
Pepe2021.05.17 19:18
Ten wasz ukochany PIS nawet słówka nie piśnie, chyba ze Riczard C na frondzie ale w oczy nikt im nic nie powie, jak zawsze zostaliście wydymani przez Jarosława, naprawdę wierzyliście ze będzie walczył z LGBT ?? hhahahah śmiech na sali
Ala2021.05.17 19:08
Skoro my jesteśmy homofobami, to oni są FAMILIOFOBAMI
Jakub2021.05.17 23:20
Też celne.
Europejczyk2021.05.17 18:54
Paradne. 48 cywilizowanych krajów wie. A Bodakowski mądrzejszy... Zwracam uwagę, że wśród sygnatariuszy brak - między innymi - Rosji, Białorusi i Chin. Z nimi Bodakowskiemu po drodze... No jaja takie, że zasnąć dziś będzie trudno...
CaminoCanis2021.05.17 19:29
Za to jest tak bogaty i cywilizowany kraj Wenezuela
Jakub2021.05.17 23:33
Jesteś Azjatą więc nie podawaj się za Europejczyka. 48 idiotów nie odkryje praw fizyki czy matematyki. Natomiast jeden inteligentny może tego dokonać. A przedstawiciele ZBiR-u są raczej zainteresowani intensywną zoofilią.
Foster2021.05.17 18:53
Wszystkich się nie da wyrzucić, bo staniemy sie pośmiewiskiem Europy, a raczej Drugą Koreą Północną. Może warto wyhamować, bo za rządów PIS LGBT stało się mniejszością w którą zarówno państwo jak i Kościół uderzają z upodobaniem i ogromną nienawiścią, która udziela się innym. Przypomnę tylko niektóre epitety, których autorami są czołowi funkcjonariusze partii rządzącej i Koscioła: "LGBT to nie ludzie" , "LGBT to różowa zaraza". Tak nie można robić. To jest niemoralne i niedemokratyczne.
Europejczyk2021.05.17 18:55
Czas przyszły "staniemy się" jest nieuzasadniony. To już nastąpiło...
...2021.05.18 3:00
Niemoralne i nieetyczne jest to, że pederaści i inne nienaturalne miłostki obnoszą się ze swoimi wyuzdaniami w miejscach publicznych.
Teresa2021.05.17 18:38
w*********ć z Polski!
JPIII2021.05.17 18:36
Trudno tych idiotów katoli zrozumieć. Uwielbiają starego pedophila boga, który gwałcił 14-letnie dziecko marynę a do bękarta chrystka jezuska którego urodziła maryna odprawiają modły. On z kolei łajdaczył się z 12 pedałami apostołami
tata2021.05.17 18:47
Dowiesz się.
Cierpliwy2021.05.17 20:36
JPIII20:36 Dobry człowieku, przecież wiesz że tu na tej Ziemi jesteś na próbie. Po to Ona jest i Ty na niej. Ty to wiesz. Wiesz. Nie oszukuj się. Tyś proch ziemi. Tyś jak liść zeszłorocznego drzewa, co na wiosnę w pył się obróci. Ale dzisiaj pełen pychy zwodniczego rozumu we w własnym ego i myślący że jest nieśmiertelny. Znasz swą przyszłość? Być może jeszcze dzisiaj zażądają Twego tchnienia. Na co wtedy przydadzą Ci się Twoje dobra ,któreś zgromadził i "wybitny" intelekt szydzący z Tego co powołał Cię do życia na próbę. Co robią z "telefonikiem" po montażu nim go Tobie sprzedają? Testują. Jeśli nie trzyma parametrów jest złomowany. A przecież żeby zaistniał materialnie musiał go ktoś zaprojektować. Wszystko co widzisz wokół siebie zostało zaprojektowane. Pierwsza była myśl. Tyś jak ten"telefonik" czy "samochodzik" też poddany próbie. A miałeś wpływ na to że się narodziłeś? Dostałeś przecież życie darmo. Ale czy tylko po to by skończyć jak ten liść? Masz rozum i wolną wolę, ale czy drwiny i bluźnierstwa z Tego, który powołał Cię do życia umożliwiają Ci zdanie egzaminu? Ogarnij się. Powinna Ci się już zapalać "czerwona lampka". Pycha własnej mądrości i mocy, kroczy przed upadkiem "Synów zatracenia". Czyżbyś był jednym z nich?
Włodek2021.05.17 20:50
JPIII Pewnie nie wiedzie cie się w życiu. Kiepska praca w której jesteś na samym dole hierarchii. NIe udało ci się poderwać żadnej kobiety. Mieszkasz w bloku śmierdzącym szczuramii. Wypełnia cię frustracja i winę za swoje niepowodzenia przypisujesz Kościołowi. W ten sposób daleko nie pojedziesz.
Władek2021.05.19 9:26
Dość dokładnie opisałeś siebie i resztę frondowego tałatajstwa. I oczywiście Bodakowskiego. Z jedna poprawką - wy wszystkie winy przypisujecie ateistom i LGBT.
KSERKSES2021.05.17 18:36
ambasador Ukrainy natychmiast non grata...........nich Morawiecki dalej im liże du..........e
katolicka deratyzacja Polski2021.05.17 18:34
Trzeba ta liste szybko przepisac,zanim zniknie. Przeciez to jest lista krajow ,kontrolowanych przez masonow.
gość2021.05.17 18:29
Ukraina, w zamian za polską pomoc i poparcie, będzie nas przymuszać do zboczeń! Flaga banderowska obok tęczowej - a naszemu MSZ to nie szkodzi!
Po 11 ...2021.05.17 20:09
Tolerancja katolików w Polsce to tylko pośrednio zmuszanie innych do tego zboczenia. Bezpośrednie zmuszanie to np. religia w szkole.
bea2021.05.17 18:28
antychryst juz na Ziemi Paruzja juz sie wypelnia na naszych oczach jedni na prawo inni na lewo
Wiem, jak leczyć pedała!!!2021.05.17 18:25
PRĄDEM!!! 2000V w odbytnicę i wścieklizna analna wyleczona. Tęczowe zboki nie będą pedałować polskich dzieci!!!
na Berdyczów2021.05.17 18:22
che che niech piszą, kto by to czytał? u nas rządzący nie zajmują się zaburzeniami seksualnymi, odsyłają do lekarzy
babcia2021.05.17 18:09
A dlaczego oni tacy brzydcy? Pokraki.
Ks.Plwocina2021.05.17 18:09
Seks z ministrantem jest znacznie bezpieczniejszy i chroniony przez naszych zwierzchników w Episkopacie.Alleluja i od przodu...
Won,2021.05.17 18:08
cholery, do siebie i tam bruźdźcie.
Polak maly2021.05.17 18:07
A MY i tak mówimy NIE! Nie chcemy skrytożercow parówek!
toWarzysz Piwo ???? w radiu Erewan2021.05.17 17:57
Korwin w drodze na Kreml na spotkanie na najwyższym szczeblu: https://www.youtube.com/watch?v=s3QNC8_wP4k
toWarzysz piwo ???? z radia Erewan2021.05.17 18:15
podpisuj sie hazarski trolu swoim nikiem ...
An.2021.05.17 17:51
Mają przecież duże problemy polityczne w swoich krajach. Może lepiej przejęliby się nimi i pomogli swoim obywatelom. Dbają po prostu o swoje kariery i posady.
toWarzysz Piwo ???? w radiu Erewan2021.05.17 17:51
... obywatele ... jakie goje tak ambasadorowie se moga POskakac wysoko ... republika ... czerwonego buraka z pejsem i sztandar kastroeanej tynczy brzmi ... dumnie ... a co moze ... bananowa republika ..... by wam lepiej odPOPOwiadala ... szalom malejkum ..... https://www.youtube.com/watch?v=fchSuI1Vz_s
edi2021.05.17 17:48
Wszelkie zboczenia, to choroby psychiczne, ktore powinny byc leczone, a nie propagowane , obnazane swiństwa na ulicach, to zadna mniejszosc, a przypadki wymagajace leczenia, dażące do zdominowania wiekszosci, domagajacych się swoich, dziwnych praw.Poparcie rewolucji lgbt przez dyplomatow, swiadczy tylko o ich chorym stanie umyslowym i poprawnosci politycznej, bo z normalnoscia nie to nic wspolnego. Kazda osoba obnazajaca obleśne swoje nagosci na ulicach, krzyczy, o swej dyskryminacji, demoralizujac dzieci.Blondyni powinny miec swoje prawa , łysi, mali..itp..
Go fuck your goat!2021.05.17 18:00
W Polszu ciebie NIE MA, you mongolian cocksucker!
alzara_2021.05.17 17:46
Najłatwiej jest robić rewolucję w cudzym kraju, bo w swoim własnym można zostać skróconym o głowę.
JanP2021.05.17 17:39
Bodakowski, czas się ujawnić.
Nie pierdol żydku!2021.05.17 17:42
Czas na ciebie gudłaju! Skończ z tymi idiotycznymi "nickami', udawaniem. Jesteś tym jesteś a jesteś żydek Jan Hertrich-Woleński.
Ula2021.05.17 18:10
Kolejny chory psychicznie czubek.
AAAtomek2021.05.17 19:41
To znany głupek frondowy, hrabia i antysemita.
Polska ma swoje wartości i nie potrzebuje cudzych.2021.05.17 17:31
A co mnie obchodzi jakaś lista wzajemnej adoracji pedałów.
Foster2021.05.17 17:27
Polska na ostatnim miejscu w UE w rankingu IGLA-EUROPE. Tego od TVP Info się nie dowiemy - dlaczego ?
jp2021.05.17 17:26
Ważne też kto nie podpisał: Węgry, Rumunia, Słowacja, Japonia, Chiny, Indie, Brazylia, Singapur, Tajlandia, Korea Płd., Meksyk, kraje Ameryki Środkowej, Peru, Boliwia, Kolumbia, Ekwador, kraje islamskie, w tym Turcja, ale też Rosja, Białoruś -
Foster2021.05.17 17:30
W jednej grupie z Rosją i Białorusią ?. Im bardziej się od nich odżegnujemy tym bardziej stajemy się do nich podobni.
jp2021.05.17 17:50
Czemu patrzeć akurat na Rosję i Białoruś, jest też np. Japonia. Tam też widać nie lubią jak ktoś skłóca im społeczeństwo.
Zdzislaw2021.05.17 19:41
Tu chodzi o kwestie moralne zgodne bądz nie z prawem naturalnym a nie politykę. Nawet bezmyślne protony łączą się z neutronami na skutek czego powstaje małżeństwo nukleonowe. dodatni proton odpycha inny proton a łączy się z ujemnym neutronem. Natura stworzyła takie prawo a człowiek chciałby tę harmonię zmanipulować.
Jakub2021.05.17 23:40
Z tym, że ZBiR jest zainteresowany bardziej zwierzętami co wyło już widać w 1920r., 39., 45 i teraz.
man.of.Stagira2021.05.17 17:17
Osobiście nie mam NIC przeciwko temu, że ktoś uważa siebie za Fa-16.ego. // Problem pojawia się z chwilą gdy wszyscy inni są "zobowiązani" do przedstawiania siebie jako IŁy-62.gie lub wiropłaty Apache. // Stop nonsense. // Ambasady są opłacane przez ludzi karmionych komsomolską prawdą rodem z Sorosa i 1984. Tęsknią za marksizmem. // Tu jest Polska.
Anonim2021.05.17 17:13
teczowi sa oplacani przez PIS bo tylko na tym korzystaja
Nie pierdol żydku!2021.05.17 17:15
Prowokatorze!
6969692021.05.17 17:25
On jest za głupi nawet na prowokacje
AAAtomek żydek pisze CYT.:2021.05.17 17:08
."Kurvva nie naród POZNASZ POLAKA PO CHAMSTWIE GŁUPOCIE I MORDZIE PIJAKA! POLSKIE ANTYWARTOŚCI SĄ GORSZE NIŻ KORONĄ BO NISZCZĄ TEŻ ZDROWIE PSYCHICZNE".
AAAtomek2021.05.17 17:06
Aaaaaaaa Bodakowski, czyli głupoty katoprawackie. ps. Bodakowski, jak zmieni się władza, a to tylko kwestia czasu, szykuj ucieczkę do raju radzieckiego, tam nie ma LGBT.
Darek2021.05.17 17:02
Nie z PiS-em takie akcje jak wydalanie dyplomatów narzucających nam zboczenia. PiS i ta cała koalicja to tchórze i cykory, nawet spałować się boją kogokolwiek na demonstracji a tu wydalenie dyplomatów to dla PiS-u jest jakiś mega kosmos.
Nie pierdol żydku!2021.05.17 17:06
Prowokatorze!
Anonim2021.05.17 17:11
nieprawda to jest, polaczku?
lesiu ty żydku!2021.05.17 17:16
chciałeś do hameryki, ale gówno z tego wyszlo
A USA homo-zboki organizatorzy parady w NYC2021.05.17 17:00
wykluczyli ze swojej parady homo-zboków policjantów. Zapowiada się tzw. cat fight. Cioty sobie do oczu skaczą. Będą piórka z dupsk fruwały po całej 5th Ave.
Saki Faki2021.05.17 18:08
A balony będą?
Anonim2021.05.17 16:56
Widocznie nie zaznali rewolucji marksistowskiej, wszystko przed nimi, ale od nas wara!
znalezione w sieci2021.05.17 16:54
Tak długo jak USA będzie się d*pą zajmować, tak długo Chiny będą Was dymać.
Anonim2021.05.17 17:12
ale Amerykanie polaczkow bronia. hehehe. zdechniesz jak pies na wojnie.
Anonim2021.05.17 17:29
Ale zostaw kotu, a Bronie zostaw hetero, wojnę to masz tylko Oskarku, a konkretnie masz ją w rurkach.
abcd2021.05.17 16:41
Homoseksualizm jest zupełnie inny niż heteroseksualizm. Heteroseksualizm opisuje sposób w jaki wszystkie istoty ludzkie są zaprojektowane – do funkcjonowania jako kompatybilni partnerzy przeciwnych płci. Homoseksualizm mógłby być uważany za równoważny jedynie wtedy, gdyby był umocowany w podobnym fizjologicznym projekcie. Nawet gdy osoba angażuje się w czyny homoseksualne, to w niezmienny i właściwy sobie sposób pozostaje ona osobą heteroseksualną, bowiem nadal może płodzić lub rodzić dzieci w zgodzie z tym pierwotnym projektem. Orientacja seksualna jest tylko modelem teoretycznym, który pozwala udawać, że seksualność jest subiektywnym stanem umysłu, a nie obiektywną rzeczywistością fizyczną. Dlatego małżeństwo jest zamknięte i niedostępne dla homoseksualistów. Jest to instytucja przeznaczona do ochrony i wzmacniania rodziny, która jest podstawowym elementem prokreacyjnego i heteroseksualnego projektu, w którym wszyscy uczestniczymy. (Scott Lively, Redeeming the Rainbow) https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
abcd2021.05.17 16:41
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie. P e d e r a ś c i i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy zrówność TOBIE też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE homopropagandzie. Czytaj więcej na "henryk dabrowski pl" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
M.2021.05.17 16:46
O jeju... Juz sie boje... xD
abcd2021.05.17 17:55
Jest się czego bać!! Poczytaj: "Zdrowie osób LGBT" https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_os%C3%B3b_LGBT
Olej2021.05.17 16:39
Niechaj ambasadorowie z analogicznym apelem wystąpią wobec Iranu, Pakistanu lub Arabii Saudyjskiej, Turcji. Prawda jest taka że przeszkadza całemu zdegenerowanemu światu polski katolicyzm, który jest trzebiony przez ,,postępowe elity'' nadające kierunek myślenia wszystkim bez wyjątku.
M.2021.05.17 16:39
Aaaaaa, a seks hetero nie powoduje zadnych chorób wenerycznych. Oczywiscie dzi*wki stojace na ulicy, to tez seks gejowski hahahaha. NA marginesie, frondo-gooooowna z redakcji- dzis jest Miedzynarodowy Dzieñ Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii, zatem na kolana i mordy w kubel :D Z bogiem, szczurki
Klapaucjusz2021.05.17 16:38
Nikt z ambasady Rosji nie podpisał tego listu. Teraz wiemy jakich dyplomatów pan Badakowski potrzebuje w Polsce. Pozwolę sobie zacytować Maksa z “Seksmisji”: “Sfiksowaliście, Bodakowski, boście chłopa dawno nie mieli!”.
Józef2021.05.17 16:35
Głupoty może pisać każdy, ale ktoś co to publikuje powinien chociaż przeczytać.
auuuu2021.05.17 16:46
to po co to czytasz wdzisz jestesmy wikszoscia i twoje zboczenie bedziesz znowu musial ukrywac zalosny psie
Józef2021.05.18 7:17
Na pewno jesteś większością wśród debili, a czytam dlatego bo umiem, a tobie koledzy czytają tylko nagłówki dlatego zawsze będziesz
A kim jest ten "eee" kremlowski konfederata?2021.05.17 16:34
Gloryfikowali zbrodniarza i terrorystę Eric Rudolph, potem Shelley Shannon. NIE WYSZŁO! Teraz chcą zdyskwalifikować szczepionki ratujące życie. - - - NIE WYSZŁO! - - - - Pierrdolą o JAKIŚ WYIMAGINOWANYCH statystykach! - - - NIE WYSZŁO! - - - - Teraz te K U R W Y ŁUKASZENKI z "gorzowa, lubinia", pierrdolą o WOLNOŚCI SŁOWA, PIS-ie, PO, tylko ANI słowa o ŻYDACH z KONFEDERACJI na usługach PUTINA! - - - JAKIE TO WSZYSTKO PRYMITYWNE! - - - Nie dość, że piszą kremlowską "polszczyzną", powtarzają brednie PIESKOWA - PUTINA szczekaczka!
"eee" z "kościoła" pod wezwaniem Putina2021.05.17 16:36
Pewnie o tym nie wiesz, że w USA jest tzw. Polski Narodowy Kościół Katolicki. . . . NIE ma nic wspólnego katolicyzmem! Jest to sekta staruchów i staruch podobna do jehowych, tylko jeszcze gorsza bo BEZ pieniędzy. . . . .Ten "Polski Narodowy Kościół Katolicki" jest już w stanie szczątkowym, ale ma swoich kilku fanatyków. Jak każda FANATYCZNA SEKTA oni "wiedzą wszystko najlepiej". . . . Mają swoich "księży" a nawet pewnie jeszcze "biskupów" którzy otrzymali swoje "świecenia" od jakiegoś "narodowego papieża" pijaka. . . . Jest żałosna grupka kretynów i kretynek - JAK KAŻDA SEKTA! . . . . W Polsce mają swoją filę, a jakże, i chyba 1000 "parafian", na całą Polskę.
eee...2021.05.17 16:40
A co misiu napisałem nieprawdy? Powtarzasz się z jednym tekstem i wydaje Ci się, żeś bohatyr.
Ponuć sobie żydku2021.05.17 17:01
https://www.youtube.com/watch?v=WDVvDr4OMkw
eee...2021.05.17 16:32
Nie rozumiem co tak oburza redaktorów "frondy". Redaktorzy "frondy" wszak cenią bardzo "papierza" Bergoglio. Co to było ostatnio w Niemczech? Ano z tydzień temu niemieccy duchowni błogosławili parom sodomickim. Robili to jawnie, publicznie. Watykan do tej pory nie zajął żadnego stanowiska co oznacza, że jest "za" i nie przeciw. Zatem wszelkie oburzenie się na ambasadorów przy jednoczesnym uznawaniu Bergoglio jako Papieża oznacza tylko hipokryzję. Kto dziś już pamięta o tym, że w ramach wdrażania "Amoris laetitia" unieważniono VI przykazanie Dekalogu. Dziś obchodzimy "rok rodziny Amoris laetitia". Której rodziny? Tej sakramentalnej czy może następnych, już mniej sakramentalnych... Ale jak widać unieważnienie Dekalogu (odrzucając jedno przykazanie odrzuca się w sumie wszystkie bo kwestionuje się kompetencje Tego, który dał te przykazania) to mało. Teraz akceptujemy już grzechy wołające o pomstę do Nieba. Jakiś ten "duch święty" postępowy... Biblia już nie jest cool tylko passe... Jak to w postępie. Ach te "nowości"... sprzed 4 tys. lat.
bezjajeczne zoboki2021.05.17 16:35
za to ty ze swoim zdemoralizowanie uwazasz sie za bardzo madrego ale tylko w internecie bo nie masz jaj zeby to glosno powiedzec
eee...2021.05.17 16:39
Twoje ekspresje nie robią na mnie żadnego wrażenia. Ty tak samo jesteś tu anonimowy. Nie zamierzam Ci nic udowadniać. Nie podoba się? Nie musi.
bezjajeczny tchurz w internecie zboczony2021.05.17 16:50
szukasz wrazenia to wsadz se jeza do odbytnice tego iszcze nie miales
Piotr Nowak2021.05.17 16:32
Tak. uznać ich za persona non grata ................... i kopa !!!
Anonim2021.05.17 16:36
Amerykanom dasz kopa, polaczek? czym?
anonim bez jaj2021.05.17 16:43
anonim bohater internetu zalosny pajacu
Anonim2021.05.17 17:10
ty masz jaja, boobrazasz mnie w internecie? zalosny polaczek.
man.of.Stagira2021.05.17 16:29
Osobiście nie mam NIC przeciwko temu, że ktoś uważa siebie za Fa-16.ego. // Problem pojawia się jednak gdy wszyscy inni są "zobowiązani" do przedstawiania siebie jako IŁy-62.gie lub wiropłaty Apache. // Stop nonsense. // Ambasady są opłacane przez ludzi karmionych komsomolską prawdą rodem z Sorosa i 1984. Tęsknią za marksizmem. // Tu jest Polska.
Anonim2021.05.17 16:27
ten bodakopolaczkowski to katopedofil komunistyczny?
Styki2021.05.17 16:25
List pedałów do pedałów.
Anonim2021.05.17 16:22
Czekam jak polaczki kaczynskei odwaza sie uznac Ambasadora USA za persona non grata. Kazykuper jest dla nas zawsze non grata. na posylki jest nasze.
korwa z baranem splodzili zboczenca2021.05.17 16:33
anonim szkoda ze te dwa polaczki co cie splodzily nie mialy forsy na kondony
Anonim2021.05.17 16:38
musiszz tym zyc, polaczek. Szalom.
to wracaj do ojczyzny2021.05.17 16:58
jak bedzesz mial gdze tschüss du Flasche Grüße aus Palästina und die Türkei
Anonim2021.05.17 17:14
poslemy polaczkow na nasze wojny, jak dotad to robilismy.
Anonim2021.05.17 16:18
Trzeba w trakcie kampanii przedwyborczej wypytać kandydatów o ich własne życie rodzinne!
Anonim2021.05.17 16:16
Ludzie, którym powierza się politykę, to ludzie bez aktualnej rodziny. W swoich hotelach urządzają burdele, łączą się w jednodniowe pary, z kim popadnie i jak popadnie... I takim powierza się... kraje do rządzenia! (StP, strefa wolny od ideologii prawicy, lewicy i LGBT)
­ Lingua latina2021.05.17 16:12
Jeżeli ich (lm.) to za personae non gratae.
Antychryst2021.05.17 16:08
jakby męscy homoseksualiści nie szukali sensu życia w wyzwalaniu dziwek i ich nie bronili - to z całą pewnością dogadali by się z większością.a tak to idziecie z tymi najgorszymi pedałami biseksualnymi w marszu, bronicie dziwek i dziwicie się że przeciętni faceci was nienawidzą - powinniście właśnie być strażnikami żeby dziwki nie miały żadnych praw, obrzydliwe pedalstwo czyli męski biseksualizm z dziwką był tępiony - dla dobra zwykłych heteroseksualnych facetów którzy chcą mieć kobietę na własność ale się tego wstydzą i wydaje im się że to wy jesteście męscy homoseksualiści tymi winnymi - dla tego odreagowują na was.
Kornhauser2021.05.17 15:56
BRAWO!
Prawda W Oczy2021.05.17 15:55
PEDERASTIA to obrzydliwe ZBOCZENIE. Podobnie jak inne "orientacje seksualne LGBT+" - pedofilia, zoofilia, koprofilia
Anonim2021.05.17 16:17
dezorientacje
Rzymianin2021.05.17 15:54
Izrael, który odmawia praw i zabija Palestyńczyków, walczy o "prawa dla LGBT". Czy widział kto większe łajdactwo?
G. Orwell2021.05.17 15:47
W islamie karze się śmiercią osoby przyłapane na gejowskich igraszkach.
Zdzislaw2021.05.17 15:44
LGBT jest obrzydliwością w oczach Boga bo jest sprzeczne z prawami natury .
Anonim2021.05.17 16:26
bycie polaczkiem jest obrzydliwoscia nienaturalna?
mozesz nas gdzes2021.05.17 16:29
anonim reklamacje zglos do starych ze sie polaczkiem urodziles inni nie maja z tym problemu
Anonim2021.05.17 16:32
byles przy moich narodzinach?
ty tchurz2021.05.17 16:38
wielki pysk masz tylko w internecie tak krowa cie urodzila
Anonim2021.05.17 16:40
ty duzo wiesz, nawet jak nic nie qwiesz, jak przystalo na tepego polaczka?
antoni.s2021.05.17 15:44
Nie martwmy się, dyplomaci wegier nie podpisali listu, i san escobar
ma was pedaly zniszczymy2021.05.17 16:04
no i wszystkie kraje islamu plus chiny i ich przyjaciele
Suweren2021.05.17 15:42
Pozwolę sobie przypomnieć niebywale pasujące tu pamiętne słowa wielkiego Polaka w przekładzie młodzieżowym: "Nie zesra*jcie się!"
adams2021.05.17 15:40
To nie persona non grata, tylko zabrać frukta jakie się da krajom z których pochodzą ci prowokatorzy. Bo to jest niesłychana wręcz prowokacja i tylko państwa słabe jak Polska mogą być tak poniewieranie. Nie wyobrażam sobie braku reakcji w podobnej sytuacji dyplomacji amerykańskiej, brytyjskiej czy chińskiej. Była by taka, że następnym razem trzy razy by się zastanowili czy im się to opłaca.
adams2021.05.17 15:39
To nie persona non grata, tylko frukta jakie się da krajom z których pochodzą ci prowokatorzy. Bo to jest niesłychana wręcz prowokacja i tylko państwa słabe jak Polska mogą być tak poniewieranie. Nie wyobrażam sobie braku reakcji w podobnej sytuacji dyplomacji amerykańskiej, brytyjskiej czy chińskiej. Była by taka, że następnym razem trzy razy by się zastanowili czy im się to opłaca.
Marian2021.05.17 15:39
Na fotografii widać profanacje flag USA i Kanady! Przez własny personel dyplomatyczny?
Foster2021.05.17 15:37
Ja ich rozumiem. W ich krajach nie do pomyślenia jest dyskryminowanie osób LGBT ze względu na orientację seksualną. U Nas nawet nie ma zgody na związki partnerskie, a na naklejki Gazety Polskiej było ciche i głośne przyzwolenie. Przypomnę złotoustą i wstydliwą paremię naszego wodza popartą knajacką postawą "To nie są Ludzie - to jest ideologia", albo "Unia Europejska to wyimaginowana wspólnota, z której nic nie wynika".
czerwoni terrorysci2021.05.17 16:23
co robia Ukraince w Polsce niech jada do swojej tolerancji teczowej pracowac i te Chile pelne przestepcow komunistycznych co Honecker na winko tam pojechal ?
seks to LGBT najwieksze szczescie2021.05.17 15:33
jedyna LGBT droge do "szczesca" oglupiajacy seks to jest ich zycia sens plus narkotyki zaden cud ze tak czesto ludze w naszych czasach popelniaja smobojstwo kiedys mieli rodziny przyjacio teraz tylko kasa i seks i opluwaja sie na Facebook.Dziwne ze te stare nietolerancyjne rodziny byly szczesliwsze jak te dzisiejsze ktorych wogole nie maja
Marian2021.05.17 15:32
Uznać tę zgniliznę jako ludzi chorych psychicznie i uruchomić odpowiednie procedury.
Jan2021.05.17 15:31
Polska nie jest krajem kolonialnym, zna swoje prawa i ma swoje wartości i nie tego typu pouczenie i żądanie jest aktem nie pożądanym. Ambasadarowie niech reprezentują własne kraje, ale WARA im od pouczenia nas ludzi wiary od zwyrodniałych praktyk LGBT.
Anonim2021.05.17 16:34
heheh polaczek maurojenia?
Bodakowskiego poznać po nagłówku2021.05.17 15:25
W pośredniaku byłeś leniu? Otwarte są!
tonie z tecza2021.05.17 16:26
ale jeczysz tu zboczencu
wywalic z Polski2021.05.17 15:22
czyli zanamy wrogow Polski ktorzy traktuja Polakow jak podludze z ktorymi wolno robic co im sie podoba dziady chorwackie zapomnialy swoich wrogow jeszcze Polske do tego dolaczyli
Felek2021.05.17 15:45
Ochłoń człowieku. Jakie procesy myślowe doprowadziły cię do wniosków, że dyplomaci popierający wykluczonych ludzi w Polsce traktują Polaków jak podludzi? Czy ty ćpasz to samo co Terlecki w młodości?
wywalic z Polski2021.05.17 16:11
wiesz gdze ty mnie mozesz
słowik2021.05.17 15:18
Lepiej byłoby, gdyby "dyplomaci" zrzucili się na szpital psychiatryczny dla zboczeńców. Korzyść podwójna - dewianci powróciliby do normalności, a rodzice byliby spokojni o płciową tożsamość swoich dzieci. Naprawdę trzeba mieć spory burdel pod kopułą, żeby promować chorobę.
Pan Wójt2021.05.17 15:18
Pocałujta w d'upę Wójta.
Anonim2021.05.17 15:17
Wszystkie muchy zawsze lecą do gówna.
Anonim2021.05.17 15:14
Przeciez po ich wydaleniu - nikt w Polsce nie zostanie z urzednikow ambasad...
JoGa2021.05.17 15:13
Paszoł won z nimi. Nikt nie będzie nas Polaków, do niczego zmuszał!!
Agnieszka2021.05.17 15:11
A polskie władze nawet ich nie wezwą na rozmowy, żeby się z tego szkalowania Polski wytłumaczyli i podali konkretne przejawy tej rzekomej dyskryminacji i podstawy do takiego szarogęszenia się w Polsce, jeżeli chodzi im o wprowadzenie adopcji dzieci przez LGBT, Polskie władze przemilczą zamiast zareagować żądaniem poszanowania państwa, w którym są gośćmi.
Pasterz2021.05.17 15:10
I bardzo dobrze, lepiej być tęczowym niż diabłem z pis.
Anonim2021.05.17 15:51
Paszol won pastuchu, swinie pasc !
Bodakowski! Przecież za to im PŁACĄ ich rządy!2021.05.17 15:01
czego nie rozumiesz?