Rabin z XII wieku przewidział przyszłość Izraela. Teraz jego proroctwa dotyczące powrotu Mesjasza są badane.

Juda ben Samuel był legendarnym i płodnym niemieckim rabin XII wieku, który stworzył niesamowite i konkretne przewidywania dotyczące przyszłości Jerozolimy i Izraela zostały spełnione.

Juda ben Samuel, znany również jako Judy He-chasyd (Judy Pobożnego), mieszkał i pracował pod koniec XII wieku do początków XIII w Ratyzbonie (Regensburg) i był autorem wiele książek niemieckojęzycznych.

Ludwig Schneider, magazyn Dzisiaj Izrael, przetłumaczone niektóre z jego pracy w ostatnich latach, w tym "The Book of Pobożnego - Sefer chasydów" i "Księgi Kalkulacja - Sefer Gematriyot".

Po chrześcijańskich krucjat w Ziemi Świętej między 1096 i 1270, regularna korespondencja opracowany między Żydów w Ziemi Świętej i chrześcijańskiego Zachodu. Na przykład, rabini Worms i Regensburgu w Niemczech znał Ayyubid Saladyn zaprowadził w Ziemi Świętej od 1187 roku.

W owym czasie Juda ben Samuel opublikował wyniki swoich obliczeń biblijnych (gematrii) i jego obserwacji astrologicznych i streścić następująco: "Kiedy Turcy (Turks), już potęgą trzeba się liczyć na Bosfor czas Judy ben Samuela, podbił Jerozolima, będą panować nad Jerozolimą przez osiem jubileuszy. Następnie Jerozolima stanie się ziemia zakazana podczas jubileuszu, a następnie, w dziewiątym jubileuszu, miasto znów będzie posiadanie narodu żydowskiego, co oznaczałoby początek końca mesjańskim. "

Jubileusz 50 lat (Kapłańska 25). Jest to pięćdziesiąty rok po siedem razy siedem lat, rok, w którym każda osoba musi wejść w posiadanie jego ziemi. Obliczenia Judy ben Samuela były czysto teoretyczne; Nie było absolutnie żadnego dowodu w tym czasie swoich osiągnięć. Nie był w stanie przeżyć w swoich osiągnięć, ponieważ jest to zaledwie 300 lat po jego śmierci, że pierwszy z jego przewidywaniami przybył prawda.

Mameluków, którzy panowali nad Jerozolimą od roku 1250, w 1517 roku zostały podbite przez Turków osmańskich. Turcy rządzili tam przez osiem jubileuszy (8 x 50 = 400 lat), to znaczy, że nie orzekł w Jerozolimie przez 400 lat. Dokładnie 400 lat później, w 1917 roku, gdy Imperium Osmańskiego zostały podbite przez Brytyjczyków. Liga Narodów dała mandat do Ziemi Świętej i Jerozolimy do Brytyjczyków. Tak więc od 1917 roku zgodnie z prawem międzynarodowym, Jerozolima była zabronione ziemi (ziemia niczyja).

Potem, kiedy Izrael schwytany Jerozolimę w wojnie sześciodniowej w 1967 roku, dokładnie jubileuszowy (50 lat) po roku 1917, Jerozolima ponownie stała się własnością żydowskich Izraelczyków ponownie. Tak więc, według proroctwa Judy ben Samuela, koniec mesjańskim zaczęło.

Wielu naukowców badali i odniósł się do pisma Judy ben Samuela, starając się zrozumieć, w jaki osiągnął swoje wnioski. Wśród tych, odnosząc się do Judy ben Samuela, był rabin Izaak ben Salomon Luria, mistykiem czynienia z mesjańskiej świata (Jerozolima, 1531/72, Safed); Józef Salomon Delmegido (1591 Candia - Praga 1655), matematyk i astronom (zwanej dalej "Mazref-Chochma"); Azoulay I (1724-1806), znany bibliograf; Samuel David Luzzatto (1800-1865), badacz Biblii; Historyk Heinrich Graetz (1817-1891); A Tora uczonym Jacob Epstein (1925/93).

Sekret jak Judy Pobożnego doszedł do takich dokładnych przewidywań, mniej do czynienia z rzeczywistymi obliczeń, z tym, że on poświęcił swoje życie Bogu. Jego uczniowie, rabin Mojżesz ben Izaak (Wiedeń), rabin Samuel ben Baruch (Mainz), a Rabin Simcha (Speyer), pokazują, że Juda ben Samuel był modelem abstynencji, wyrzeczenia i czekał z upragnieniem przyjście Mesjasza.

Juda ben Samuel był często nazywany "Light of Israel". Nawet biskupi przyszedł do niego po poradę. Gdyby ktoś zapytał go, gdzie jego wiedza pochodzi, on odpowiedział: "Prorok Eliasz, który będzie poprzedzał Mesjasza, przyszedł do mnie i pokazał mi wiele i podkreślił, że warunkiem koniecznym do spełnienia modlitwa jest to, że jest napędzany przez entuzjazmu i radości wielkości i świętości Boga. "

Ale podsumowując niesamowite prognozy: W roku 1217 ta pobożna uczonym i rabinem prorokował, że Imperium Osmańskiego będzie rządził świętym mieście Jerozolimie przez osiem jubileuszy. Teraz należy pamiętać, że uczynił tę przepowiednię 300 lat przed Imperium Osmańskiego przejął kontrolę Jerozolimie w 1517. Podczas gdy w 1217 i 1517 roku będzie jubileuszowa, jak myślał Juda ben Samuel, a następnie, jego proroctwo było absolutnie poprawne, ponieważ dokładnie 400 lat po Turcy przejęli kontrolę Jerozolimy, zostali wygnani z miasta i ziemi świętej w 1917 roku przez alianckie siły zbrojne pod dowództwem generała George'a Allenby lub przypadkowo podczas Chanuki.

Ale to staje się jeszcze bardziej interesująca.

Rabin prorokował też, że w czasie dziewiąty Jubilee Jerozolima będzie "zakazanego ziemię" (Ziemia niczyja). To jest dokładnie to, co wydarzyło się od 1917 do 1967 roku, ze względu na fakt, że Ziemia Święta została umieszczona pod mandatem brytyjskim w 1917 roku przez Ligę Narodów i dosłownie "należał" do dowolnego kraju.

Nawet po wojnie Izraela niepodległości w latach 1948-49 Jerozolima została jeszcze podzielona przez pas ziemi bezpośrednio z centrum miasta, a Jordan kontrolowania wschodnią część, a Izrael kontrolowania zachodnią część miasta. Ten pas ziemi została uznana, a nawet nazywany "no-man land" Izraelczycy i Jordańczycy.

Dopiero wojna 1967 Six Day dla wszystkich na Zachodnim Brzegu iw Ziemi Świętej zostać podbite przez izraelską armię i całego miasta Jerozolimy z powrotem w ręce Izraela. Więc po raz kolejny, proroctwo wykonany przez rabina, 750 lat temu, zostało spełnione co do joty.

To z pewnością będzie znacząca, jeśli rok 1917 i 1967 były lata jubileuszowe, biorąc pod uwagę znaczenie tego, co wydarzyło się w Jerozolimie w ciągu tych lat. Ale robi się jeszcze ciekawiej, bo Juda ben Samuel prorokował też, że Jerozolima podczas dziesiątego jubileuszu byłoby pod kontrolą Żydów i że "czasy ostateczne" mesjańskie zaczęło. Jeśli ma rację, dziesiąty jubileuszowy rozpoczął się w 1967 roku i zakończy się w 2017 roku.

"Biblia musi być naszym standardem przepowiedni i interpretacji proroczych wydarzeń," powiedział Joseph Farah, redaktor i założyciel WorldNetDaily, po zapoznaniu się prognozy Juda ben Samuel obecnie w Izraelu. "Ale nie możemy ignorować faktu, że w tym rabin XII wieku zostało powiedziane i napisane. Jest dobrze udokumentowane. I brawo dla wszystkich Israel Today ujawnione. Implikacje tych prognoz są oszałamiające, to przynajmniej możemy powiedzieć. "

kol/Facebook