W odpowiedź na polską ustawę o IPN zakazującej popularyzację ideologii bandytyzmu w Polsce w Radzie Najwyższej Ukrainy sugerują, że obywatele Ukrainy właściciele Karty Polaka mają być lustrowani.

To zostało zgłoszone przez deputowanego ukraińskiego parlamentu Igora Popowa na swoim profilu Facebook.

Według niego Rada Najwyższa przygotowuje projekt uchwały „w odpowiedzi na prowokacyjne polskie prawo”.

Deputowany napisał, że oprócz oceny decyzji Sejmu i apelacji o weto tej ustawy, potrzebny jest kompleks rozwiązań, aby zapobiec rosnącym roszczeniom władzy politycznej w Polsce, ponieważ prawdziwym powodem nieprzyjaznych działań jest rewizja wyniku wojny (II wojny światowej) i ewentualna rewizja granic.

W związku z tym konieczne jest prowadzenie rejestru „Kart Polaka” otrzymanych przez obywateli Ukrainy i rozważenie opcji rozliczania obecności takich Kart podczas mianowania na stanowiska rządowe, a także stanowiska w służbach specjalnych, organach ścigania i Siłach Zbrojnych” – napisał deputowany.

Dodał, że należy również chronić ukraińskie archiwa przed dostępem polskich przedstawicieli zainteresowanych fałszowaniem historii. Oprócz tego, zdaniem deputowanego Rady Najwyższej, szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę dokumentów dotyczących własności gruntów i nieruchomości na terenie Ukrainy, które były wcześniej częścią Polski.

Kolejnym jest opracowanie i sfinansowanie państwowego programu pracy z migrantami zarobkowymi w celu utrzymania lojalności wobec Ukrainy i ułatwienie kontaktów z rodzinami.

ZA: JAGIELLONIA.ORG

dam