,,Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy'' - zdjęcie
02.07.20, 06:15Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

,,Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy''

7

PIERWSZE CZYTANIE

Idź, prorokuj do narodu mego

Am 7, 10-17

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: «Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego, gdyż tak rzekł Amos: Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi».

I rzekł Amazjasz do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą».

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”

A teraz słuchaj słowa Pańskiego! Ty mówiłeś: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka! Dlatego tak rzekł Pan: „Żona twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony”».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

Mt 9, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».

Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.

A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»

On wstał i poszedł do domu.

A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (7):

Zbg.2020.07.2 8:35
KK jest największym bajkopisarzem na świecie.
Anonim2020.07.2 8:50
Słabą wiedzę masz .
Anonim2020.07.30 15:25
Najwiekszymi bankopisarzami są propagandziści komunistyczni o wielkich dokonaniach ukochanego przywódcy Stalina, Mao, Kima itp
Anonim2020.07.2 7:22
No i najważniejsza jest skrucha, czyli uświadomienie sobie, że złamaliśmy zasady i żal z tego powodu, to początek wyzwolenia. Dziękuję za przypomnienie!
f232020.07.2 7:20
Z tym paralitykiem było trochę jak ze ślązakiem w berlinie. Wlazł do baru, a tam stoi kufel z napisem "bier", no to wziął.
Anonim2020.07.2 8:49
Chciałeś być dowcipny ,ale ci nie wyszło .
5032020.07.2 6:57
Na pisowskich przychlastów nie działa.