TYLKO U NAS! Marek Budzisz: Krew, pot i łzy. O sytuacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej - zdjęcie
15.06.20, 14:45

TYLKO U NAS! Marek Budzisz: Krew, pot i łzy. O sytuacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej

31

W Rosji ciekawa sytuacja. Co miesiąc, tamtejsze Ministerstwo Finansów publikuje dane dotyczące wykonania budżetu. W charakterze uzupełniającej informacji w tych raportach, które publikowane są od 2005 roku zawsze podawana była wysokość nominalnego PKB (czyli takiego, który nie skorygowany został wskaźnikiem inflacji, czyli tzw. deflatorem PKB), co pozwalało rosyjskim ekonomistom i dziennikarzom prognozować perspektywy wzrostu gospodarki w danym miesiącu. Tak było zawsze, ale nie tym razem.

W majowym biuletynie nie podano wysokości nominalnego rosyjskiego PKB. Oficjalnie z powodu braku wiarygodnych danych, ale rosyjscy specjaliści nie bardzo w to wierzą i zwracają uwagę, że już dwa tygodnie temu Reuters pisał, że informacje statystyczne z Rosji napływają bardzo późno, w godzinach między 21 a 23, co wcześniej nigdy nie miało miejsca i zdaniem działu ekonomicznego tej agencji ta zmiana praktyki przez Rosjan jest jednym z zabiegów mających na celu może nie skrycie niewygodnych informacji, ale publikowanie ich w takich porach dnia, kiedy jest szansa, że przeczyta je mniej osób niźli zwykle. Rosyjskie władze w odpowiedzi argumentowały, że jest to efekt przejścia na nowy, w związku z pandemią, system pracy co obiektywnie rzecz biorąc spowalnia zbieranie danych. Ale teraz mamy do czynienia z kolejnym zastanawiającym posunięciem w zakresie oficjalnej statystyki. Rosyjscy dziennikarze są zdania, że powodem takiego postepowania, a poprzednie podobne wstrzymanie raportów miało miejsce w czasie kryzysu 2009 roku, są najdelikatniej mówiąc niepokojące dane, które można na ich podstawie uzyskać. W kwietniowym biuletynie rosyjskiego Ministerstwa Finansów znalazła się informacja, że nominalny PKB Federacji Rosyjskiej w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł o 27 %. Spadek majowy może być jeszcze większy i w związku z nowym sezonem politycznym w Rosji – 24 czerwca odbędzie się defilada z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej a głosowanie w sprawie zmian w rosyjskiej konstytucji, w tym „wyzerowania” licznika kadencji Putina 1 lipca. Z tych to powodów, zwłaszcza, że nastroje w Rosji są złe, a popularność Putina na rekordowo niskim poziomie, władze miały, zdaniem niektórych, zdecydować o nie ujawnianiu zatrważających danych na temat stanu rosyjskiej gospodarki. Tym nie mniej otworzyło to pole do spekulacji na ten temat, tym bardziej, że w kwietniowy komunikat Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, iż w ujęciu rok do roku w poprzednim miesiącu gospodarka skurczyła się o 12 % mało kto wierzy.

28 analityków ankietowanych przez moskiewską Wyższą Szkołę Gospodarki skłania się ku wspólnemu poglądowi, że tegoroczny spadek rosyjskiego PKB wyniesie 4,3 %, co będzie rekordem od 2009 roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest zdania, że należy raczej mówić o recesji zbliżonej do 5,5 %, Bank Rosji skłania się ku poglądowi, że będzie to 6 %. A analitycy OECD dowodzą, że może to nawet być optymistycznie patrząc 8 %, a pesymistycznie, nawet 10 %. Ale odnotowano też intrygującą prawidłowość. Otóż nowsze prognozy są bardziej pesymistyczne niźli formułowane kilka tygodni temu, bo informacje z gospodarki skłaniają analityków do korygowania ich „w dół”. Nie pomaga przedłużenie o kolejny miesiąc w ramach porozumienia OPEC+ ograniczeń w wydobyciu ropy naftowej oraz nadał zła sytuacja epidemiologiczna. Choć władze uważają, że szczyt pandemii Rosja ma już poza sobą, to ujawniane dane wcale na to nie wskazują, a wypowiadający się publicznie w rosyjskich mediach specjaliści przestrzegają przed drugą, jesienną, falą Covid-19, która mogłaby „dobić” rosyjską gospodarkę.

Pod koniec maja Maksym Reszetnikow kierujący Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego przedstawił prognozę w świetle której tegoroczny spadek rosyjskiej gospodarki miał wynieść 5,4 %, a wzrost w roku 2021 kształtował się będzie nawet na poziomie 4,9 %. Tego optymizmu swoich analityków nie podzielił premier Miszustin, który na spotkaniu z Putinem w trakcie którego prezentował przygotowany przez rząd plan ożywienia rosyjskiej gospodarki przedstawił znacznie bardziej ostrożny scenariusz. Zdaniem krytyków zaprezentowanych propozycji jest on na tyle ostrożny, że właściwie rząd nie musi wykonywać żadnych ruchów, a zaprezentowane Władimirowi Putinowi wskaźniki i tak uda się osiągnąć, choćby ze względu na niską tegoroczną bazę statystyczną.

Specjaliści z niezależnych rosyjskich ośrodków analitycznych, takich jak IHS Markit czy Oxford Economics są zdania, że nie będzie większych problemów z osiągnięciem w 2021 roku prognozowanego przez rosyjski rząd wskaźnika wzrostu, sami zresztą są zdania, że może on być nawet wyższy, i wynieść odpowiednio nawet 2,9 i 3,4 %. Jednak problemy zaczną się w roku kolejnym, który rząd widzi w kategoriach kontynuacji a nawet przyspieszenia rozwoju. I tu, ich zdaniem, eksperci, którzy przygotowywali plany gabinetu Miszustina mogą przeżyć rozczarowanie, bo gospodarka zamiast przyspieszyć do zakładanego poziomu, zwolni i to znacznie. W 2022 roku ma się rozwijać, w świetle ich prognoz w tempie od 1,9 do 2,2 %. A to oznacza, że nawet w roku 2022 nie uda się odrobić tegorocznego spadku, który zresztą zdaniem przedstawicieli tych ośrodków będzie głębszy niźli rozpowszechniony na rynku pogląd i wyniesie 7,3 lub 6,3 %. Jaka jest główna przyczyna tak pesymistycznego poglądu na przyszłość gospodarczą Federacji Rosyjskiej?

Pierwszym powodem do pesymizmu jest wyczerpywanie się w związku z pandemią rezerw. Chodzi przede wszystkim o oszczędności ludności i wpływ jaki na przyszłą konsumpcję może mieć obserwowane zjawisko. Już na początku maja 27 % uczestniczących w telefonicznej ankiecie przeprowadzonej na zlecenie Banku Rosji respondentów mówiło, że przejada w związku z ograniczeniami zgromadzone oszczędności, a 35 % pytanych odpowiedziało, że nie ma czego przejadać, bo nie dysponuje oszczędnościami. W kwietniu 44 % rosyjskich gospodarstw domowych donosiło, że zmuszone jest oszczędzać na podstawowych wydatkach, a w maju liczba ta wzrosła do 46 %. Według oficjalnych raportów rosyjskiego banku centralnego w maju udział środków, które statystyczna rodzina rosyjska przeznacza na spłatę zobowiązań bankowych w całości dochodów jakimi dysponuje wzrósł do najwyższego od 2014 roku poziomu, z czego 23 % kredytobiorców znalazło się już w spirali zadłużenia i spłata zaciągniętych pożyczek przekraczała nawet 80 % dochodów, którymi dysponowali. Kryzys wywołany pandemią Covid-19 spowodował, że dochody 1/3 rodzin posiadających kredyty bankowe zaczęły szybko spadać. Jak powiedziała na początku czerwca w Dumie szefowa rosyjskiego banku centralnego „zadłużenie Rosjan osiągnęło historyczny rekord” i dziś statystyczny Rosjanin 11 % swoich dochodów przeznacza na spłatę i obsługę zaciągniętych kredytów.

Dane dotyczące budżetu Federacji Rosyjskiej za kwiecień, a warto pamiętać, że z punktu widzenia budżetowego dotyczą one częściowo tylko poprzedniego miesiąca, pokazują z jakimi wyzwaniami będzie musiał się mierzyć w najbliższym czasie „blok gospodarczy” w rosyjskim rządzie. W kwietniu do budżetu federalnego wpłynęło bowiem o 23 % mniej dochodów z eksportu węglowodorów i o 40 % mniej niźli rok wcześniej. Dochody z podatków dochodowych i majątkowych spadły o 30 %, celne o 39 %, z VAT-u o 20 %, z podatku dochodowego firm niemal o połowę. Jedynie dochody z akcyzy na paliwa i alkohol udało się utrzymać na zaplanowanym poziomie. W efekcie przy wydatkach miesięcznych na poziomie 2,27 bln rubli w kwietniu rosyjskie Ministerstwo Finansów zebrało w postaci ceł i podatków jedynie 1,1 bln rubli. Dziura budżetowa tylko w niewielkiej części pokryta została ze środków Funduszu Pomyślności Narodowej, bo rząd dysponował jeszcze wcześniej zgromadzonymi rezerwami.

W maju deficyt rosyjskiego budżetu wyniósł 655,8 mld rubli. Jest to głównie efekt dramatycznego spadku dochodów, które w porównaniu z maje ubiegłego roku spadły o 41 %, a w porównaniu z kwietniem br. o 2,6 razy. Ale porównania z kwietniem są trochę mylące bo w poprzednim miesiącu rosyjski budżet uzyskał jednorazowy zastrzyk dochodów w związku z transakcją na akcjach Sbierbanku o wartości 1,1 bln rubli.

Jednak obecnie, przy deficycie systemu finansów publicznych w Rosji na poziomie 8,3 % PKB a w ujęciu kasowym 9 bln rubli, jak oceniają eksperci Centrum Rozwoju moskiewskiej Wyższej Szkoły Gospodarki, nie uda się kontynuować obecnej polityki bez korzystania z rezerw. Jak powiedział mediom Andriej Czerniawskij jeden z ekonomistów pracujących w WSE „rząd obecnie stoi przed wyborem – albo cięcia w wydatkach budżetowych na poziomie przynajmniej 4,4 bln rubli (o ile średnia cena ropy wynosić będzie 27 dolarów za baryłkę) – albo odejście od dotychczasowej polityki i bardziej ambitne użycie środków zgromadzonych w funduszach rezerwowych.” Może to być o tyle ryzykowne, że obecnie w Funduszu Pomyślności Narodowej, którego środki miały stanowić zabezpieczenie „na czarną godzinę” znajduje się 114,5 mld dolarów, co przy obecnym kursie ruble równa się ok. 8 bln rubli i nie pokrywają one szacowanego na 8,9 bln rubli deficytu systemu finansów publicznych.

W środowisku rosyjskich ekspertów słychać głosy, że kraj stoi przed najpoważniejszym w ostatnich 30-latach, kryzysem gospodarczym. Już dziś widać, że zgromadzonych rezerw nie wystarczy, a władze zdaja się nie wiedzieć co robić. O ile Churchill w pamiętnych słowach skierowanych do swych rodaków po objęciu w 1940 roku funkcji premiera mówił o „krwi, pocie i łzach”, bo tym będzie okupione zwycięstwo, o tyle obecna Rosja ma też przed sobą perspektywę „krwi, potu i łez”, tylko zwycięstwa za horyzontem nie widać.

Marek Budzisz

Komentarze (31):

Szybka Randka sex2020.06.16 19:17
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! www.lexlale.eu Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
bogdanus2020.06.16 9:35
Biedna Rosja, to spokój z barbażyńskim narodem.
Marek Krakowski2020.06.15 22:16
Niech się Rosjanie w końcu zabiorą za gospodarczy i kulturowy, demokratyczny rozwój swojego kraju i skończą z uprawianiem międzynarodowej bandytki. Kilka stuleci żerowania na swoich sąsiadach chyba im wystarczy ? Tym bardziej, że mają ogromne bogactwa naturalne potrzebne do wspaniałego i szybkiego rozwoju gospodarczego i osiągnięcia dobrobytu dla wszystkich swoich obywateli. Wystarczy, że zakończą raz na zawsze z rządami czerwonej zarazy, mafii okupującej Kreml od 1914r. Na pohybel putlerowcom !
droma2020.06.15 21:38
czyli rosja -kaput to imperium ;glodu,smrodu i zla ,azjatycki bandyta slugus szatana moze miec ochote spowodowac jakas ruchawke ,trzeba wtedy lutowac nie zalowac i bedzie spokoj ...
Piotr Nowak2020.06.15 20:53
Z Rosją, po otrzymaniu 1,5 MLD USD odszkodowania od Gaspromu, mamy obecnie trzy sprawy do załatwienia: - dokończyć przekop Mierzei Wiślamej, a tym samym rozwinąć biznes w Elblągu i uniezależnić się całkowicie od Rosji, - sprowadzić Poaków i ich rodziny, którzy jeszcze pozostają na tej nieludzkiej ziemi, - rozpocząć proces reparacji wojennych z Rosją. Ponieważ Rosja nie ma pieniędzy na odszkodowania, należy forsować rzeczowe zadośćuczynienie, czyli oddanie Polsce obwodu Królewieckiego !!!
@ladychapel2020.06.15 18:49
Nonsens towariszcz, Jeszcze nie tak dawno wielkie jednostki nie mogły zawijać do Gdyni, Gdańska, Szczecina. Pogłębiono i dalej to robią. Niemieckie z powodzeniem operowały ewakuując Wehrmacht i cywili z Elbing (Elbląg).
ladychapel2020.06.15 18:39
- Na akwenie Zalewu Wiślanego nie mogłaby operować żadna jednostka Marynarki Wojennej - chyba że poduszkowce, których my nie mamy - to jeden z argumentów, które podniósł w TOK FM gen. Mirosław Różański, a które świadczyć mają o tym, że narracja władz wpisująca przekop Mierzei Wiślanej w strategię obronną jest - jak to ujął - aberracją
a co od ciebie "jedzie"?2020.06.15 18:16
Moja rada Jude, nie kupuj zielonych bananów! OBOJETNY, Żyd wyklęty, Klapafuckyousz pisze: - "A teraz … głośno pierdzę, aby zagłuszyć kaszlnięcie." - I kto takich wpuścil do chrześcijańskiej Europy i Polski?!
Szybka Randka sex2020.06.15 18:12
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! www.lexlale.eu Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.06.15 18:04
Warto zobaczyć co tak wzruszyło Putina. Dla mnie jedzie czystym PiSem: https://www.youtube.com/watch?v=8HYuCAc-KLQ
A mialo byc tak pięknie, monopolistycznie.2020.06.15 15:36
Kanclerz Reichu dogadał się pułkownikiem KGB, jak w starym zwyczaju, że zmonopolizują energetycznie Europę i tym samym będą nią rządzili. USA miała Murzynka Mambo prezydenta który nie odróżniał EU od RF, więc sobie głowy nie zawracał. Kanclerz Reichu, ten były i ta obecna przekonali pułkownika KGB, że Reich faktycznie rządzi w EU. Wybudowali więc NS I, gaz zaczął płynąć w jedną stronę a miliardy euros do szkatuły Kremla, ale nie tylko, bo były kancelerz Reichu też zarobił. Rozpoczęto budowę NS II pomimo ostrzeżeń. I wszystko zaczelo się pie*dolić. PIS doszedł do władzy, a w USA Trump. I to własnie dzięki nim wymuszone zostało na EU prawo już istniejące, że np. Gazprom NIE MA monopolu na rurę. Wydarzenia nabrały rozbiegu. A dzisiaj? NS II rdzewieje, Turcja już nie chce gazu, na Dalekim Wsch. rura niewiele do Mao wysyła. Pułkownik KGB zapłacił miliardy Ukrainie, zapłaci Polsce a na i przez Ukrainę gaz będzie płynął. A Polska? Ho ho ! Jak na ironię, ci co budowali NS I i II będą budowali Baltic Pipe, już prace są rozpoczęte. A ten niby "drogi" gaz skroplny jest na rynkach tańszy o 30%!
oficer LWP2020.06.15 17:26
takie to brednie teraz opowiadając obłąkańcy smoleńscy na Nowogrodzkiej? a wody polskie oddane żydom złoża miedzi pod Nową Solą oddane kanadyjskim żydom nadzór nad internetem oddany Mosadowi ustawa zakazująca szpiegom z USA i Izraela (CIA i Mosad) w polskich służbach specjalnych odrzucona przez PIS zakaz wchodzenia do żydowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu z polska flagą to wszystko za sprawą zażydzonego PIS
Just look who's talking?! Filthy kike Keller!2020.06.15 17:39
oddane żydom oddane kanadyjskim żydom oddany Mosadowi zażydzonego PIS z polska flagą
oficer LWP2020.06.15 15:22
czy w tym PIS, Frondzie i Niezależnej jesteście już tak pier*lnieci, że gotowi jesteście zrobić z siebie ostatnią szmatę ludzką w imię żydo-judeseja i Yarosława I Karłowatego Mściciela z Żoliborza? napiszecie każde ścierwo byle wasz żydowski pan was poklepał po plecach, to o was Kaczyński mówił HOŁOTA
ciemniaku bez szkoły2020.06.15 18:44
Morda trepie kacapski
oficer LWP2020.06.15 20:14
wyjdź czasami z żopu prezesa, świat jest nie tylko w brązowym kolorze
hrabia Potocki2020.06.16 4:29
nie wiem czy ty byles ofcerem LWp ale twoje wypowiedzi swiadcza ze jestes pospolitym bydlakiem bez honoru, dziekuje za takiego psuedo oficera LWP, widac co tam za element sluzyl, zal mi czlowieku
oficer LWP2020.06.16 16:18
z ciebie taki hrabia jak z gooowna czekolada, bydlakami nazywaj tych co ciebie spłodzili i soje bękarty pisowski chamie, gdzie pis to chamstwo i prostactwo, gorsze to od bolszewizmu, co za pisowska qurrwa
Mirek2020.06.15 15:18
Rosja to kolos na glinianych nogach , który jest w ponad 40% uzależniony od węglowodorów . Był czas że rosyjska ropa Ural kosztowała za baryłkę nawet 160 USD . Wtedy to Putin i jego oligarchowie i kagebiści zgarnęli ogromne pieniądze . Sęk w tym że zamiast wpompować je w gospodarkę .....po prostu je rozkradli . Kupowali posiadłości na Zachodzie , jachty , które stoją w każdym zachodnim porcie a 20 milionów Rosjan jak grzebało w śmietnikach tak i grzebie dzisiaj . To właśnie tak wygląda to rosyjskie gosudarstwo . Dlatego jedynym sposobem aby Putin i jego kagebiści mogli utrzymać się przy władzy jest ......wzniecanie wojen . Bo tylko wojna może "utrzymać" Putina przy władzy ponieważ w ten sposób ogłupi zwykłych Rosjan obietnicą zysków po wygranej wojnie . Tak było w przypadku aneksji Krymu gdzie 80% Rosjan poparło Putina .
antoni.s2020.06.15 15:15
W polsce nie dzieje się nic ciekawego że piszecie o rosji?
w czyim interesie jest chaos?2020.06.15 15:02
- "to na bank stoi za tym Rosja" - A nie? Chcesz wyliczanke, żydzie?
Pewnie myślisz, że on jest w Polsce? Zapytaj go!2020.06.15 15:00
𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 - 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐎𝐊𝐀𝐓𝐎𝐑 ! 𝐋𝐄𝐒𝐙𝐄𝐊 𝐑𝐀𝐃𝐙𝐈𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 - 𝐑𝐄𝐘𝐓𝐀𝐍(-𝐎𝐖) - 𝐈 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐋𝐍𝐘 𝐈𝐍𝐖𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀, 𝐋𝐄𝐂𝐇 𝐊𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑-𝐊𝐑𝐀𝐖𝐂𝐙𝐘𝐊 𝐃𝐀𝐑𝐌𝐎𝐖𝐈 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐙𝐈𝐍𝐅𝐑𝐎𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐀 - 𝐒𝐈𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒𝐔 𝐎𝐓𝐎 𝐀𝐃𝐑𝐄𝐒 "𝐋𝐄𝐒𝐙𝐊𝐀 𝐑𝐀𝐃𝐙𝐈𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈" 𝐓𝐀𝐊, 𝐓𝐀𝐊 𝐓𝐎 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 - 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. sprawdż
oficer LWP2020.06.15 15:24
ty pisowski cymbale dale wypisujesz te swoje katolskie brednie w imię Yara? z tego co piszesz to wynika , że sam jesteś tym żydem pedałem PISowcem
trepie czerwony2020.06.15 18:42
Won trepie kacapski !!!!
oficer LWP2020.06.15 20:16
dalej w żopie prezesa, ten kolor, zapach i smak, nie wyjdziesz nigdy
Leszek 2020.06.15 14:59
Ordynator oddziału zakaźnego o koronawirusie: Przestańmy słuchać wiadomości. Wyłączmy telewizory Ordynator oddziału zakaźnego, dr Zbigniew Martyka, po raz kolejny wypowiedział się na temat koronawirusa. – Zaprzestańmy słuchać wiadomości. Wyłączmy telewizory – mówi. Dr Zbigniew Martyka zasłynął wypowiedziami na temat koronawirusa. Ordynator Oddziału Zakaźnego w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej mówił m.in., że od samego wirusa gorsza jest panika, a śmiertelność jest tak mała, że szczepionka może nie mieć większego sensu. Dr Zbigniew Martyka krytykował też obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek przez pracowników sklepów. Tłumaczył, że rękawiczki przyczyniają się do braku odpowiedniego oddychania skóry, z kolei przez maseczkę wirus i tak może przeniknąć. – Mamy przez to złudne poczucie bezpieczeństwa. Gdybyśmy rękawiczek nie mieli na sobie, to częściej byśmy myli ręce, bo mamy świadomość tego, że brudnymi rękami dotykamy oczu, twarzy, nosa – mówił. Wyłączmy telewizory W wywiadzie dla Radia RDN dr Martyka skomentował odmrażanie gospodarki przez państwo, a także udzielił rad dotyczących tego, jak powinniśmy się zachowywać. – Wyjście na świeże powietrze jest ze wszech miar wskazane. Oczywiście, gdy ktoś ma objawy infekcji, nie powinien spotykać się z innymi, a ponadto, na wszelki wypadek zachowujmy pewną odległość – powiedział dr Martyka. – Aby zachować dobre samopoczucie i komfort to nie zapominając o ostrożności zaprzestańmy słuchać wiadomości. Wzorem ludzi w wielu krajach np. w Anglii – wyłączmy telewizory – dodał. Dr Martyka powiedział też, że „zachowując zdrowy rozsądek można wyjechać na urlop”.
hrabia Potocki2020.06.16 4:25
W stu procentach zgadzam sie z panem doktorem, moj szacunek
bogdanus2020.06.16 9:45
A zgony na świecie to wymysł... to tylko życzyć zarażenia się wirusem, by nabyć rozumu.
Leszek 2020.06.15 14:53
MANIFESTACJA: Królowa idzie do Sejmu 17 czerwiec 2020 Warszawa Potrzebnych jest 1000 wpisów do uruchomienia procedur prawnych związanych z organizacją manifestacji. Zapisy trwają do 17 maja. Zapisują się osoby deklarujące osobisty udział w manifestacji: Królowa idzie do Sejmu. Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia, nazwiska i miejscowości, gdyż ja sam się zapisuję i ja sam dysponuję moimi danymi. Życzę sobie, aby moje imię, nazwisko i miejscowość były przeczytane podczas ogłoszeń przez ks. Piotra Natanka. IMIĘ: NAZWISKO: MIEJSCOWOŚĆ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i upublicznianie moich danych osobowych KRAJ: Polska http://christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=248 Ilość zapisanych osób: 900 (oczekujących: 0) (stan na: 2020-06-15, 14:49)
katolicka kretynizacja polski2020.06.15 22:50
leszek co to za ciota organizuje tęczowy marsz?
Klejnot Nilu2020.06.15 14:49
Frondowskiego rozdwojenia jaźni ciąg dalszy. "Co prawda Rosja jest bankrutem, już dawno upadła i nic nie znaczy, ale jeśli na świecie wydarzy się cokolwiek złego, to na bank stoi za tym Rosja" xD