Trzy dni ciemności. Koniec świata według objawień Maryjnych - zdjęcie
21.03.20, 20:15

Trzy dni ciemności. Koniec świata według objawień Maryjnych

113

Trzy dni ciemności

W objawieniach Maryjnych pojawiają się jak refren dziwne słowa o dniach ciemności - łącznie trzech.

Według Księgi Apokalipsy trzy dni ciemności stanowią zawartość jednej z siedmiu czasz, którą na ziemię wyleją aniołowie: „A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii i w jej królestwie nastały ciemności" (Ap 16, 10).

Trzy dni ciemności są najbardziej spektakularnym wydarzeniem apokaliptycznym, które dotknie całą ziemię.

Jego nadejście zwiastowało wielu mistyków i świętych: św. Hildegarda z Bingen (+1179), Sługa Boża Marie Martel (+1673), słynny jezuita o. Charles-Auguste Nectou (+1777), bł. Elizabeth Canori-Mora (+1825), bł. Marie Taigi (+1837), Palma d'0ria (+1863), bł. Marie Baourdi (+1878), mistyk Pere Lamy (+1931), bretońska stygmatyczka Julie Jahenny (+1941), św. Ojciec Pio (+1968).

Gdy identyczne proroctwo dochodzi do nas z ust ludzi żyjących w różnym czasie i gdy łączy się ono z innymi zapowiedziami, które już się wypełniły, a dodatkowo świętość owych proroków została uznana przez Kościół, trudno przejść obok tych słów ze wzruszeniem ramion.

Przywołajmy kilka zapowiedzi Czasu Mroku.

Znane jest nam już proroctwo zmarłej w 1837 r. Marie Taigi o karze, „która zostanie zesłana z Nieba". Ta wyniesiona na ołtarze wizjonerka jako pierwsza w historii zapowiedziała nadejście trzech dni ciemności:

Na całą ziemię zstąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce. Nic nie będzie widać, a powietrze będzie przepełnione zarazą, która dotknie przede wszystkim, ale nie tylko, wrogów religii. W czasie tej ciemności nie będzie możliwe użyć jakiegokolwiek oświetlenia wymyślonego przez człowieka, tylko poświęcone świece. Kto z ciekawości otworzy okno i wyjrzy lub opuści dom, padnie martwy na miejscu. W czasie tych trzech dni ludzie winni pozostać w swych domach, odmawiać Różaniec i błagać Boga o miłosierdzie.

Wszyscy wrogowie Kościoła, znani czy nieznani, zginą podczas tej powszechnej ciemności. Wyjątkiem będzie garstka, którą Bóg wkrótce nawróci. Powietrze będzie pełne demonów, które ukażą się pod różnorodną ohydną postacią.

A potem Maria Taigi przybliża nam wizję po części symboliczną:

Po trzech dniach ciemności święci Piotr i Paweł zstąpią z Niebios, będą nauczać cały świat i wskażą nowego papieża. Wielkie światło wyjdzie z ich ciał i spocznie na kardynale, który ma zostać nowym papieżem. Wówczas chrześcijaństwo ogarnie całą ziemię. On będzie Świętym Pasterzem, wybranym przez Boga, by stawić czoła burzom. Na koniec otrzyma dar czynienia cudów, a jego imię będzie wielbione na całym świecie. Rosja, Anglia i Chiny powrócą do Kościoła.

Zdumiewające, ale podobną wizję miała kilka lat wcześniej bł. Elizabeth Canori-Mora (+1825):

Niebo będzie zasnute chmurami, tak gęstymi i ponurymi, że nie sposób będzie patrzeć na nie bez przerażenia. (...) Mściwe ramię Boga uderzy w złych ludzi, a Jego wielka moc ukarze ich pychę i zarozumiałość. Do wytępienia tych bezbożników i heretyków pragnących obalić Kościół i zburzyć jego fundamenty Bóg zatrudni potęgę piekła. (...) Niezliczone legiony demonów będą przebiegać ziemię i wykonywać rozkazy Boskiej Sprawiedliwości. (...) Nic na ziemi nie zostanie oszczędzone.

Po przerażającej karze ujrzałam niebo otwarte i św. Piotra zstępującego na ziemie; był odziany w szaty pontyfikalne i otoczony wielką liczbą aniołów, które śpiewały hymny na jego cześć i ogłaszały jego panowanie na ziemi.

Ujrzałam też św. Pawła zstępującego na ziemię. Z rozkazu Boga przemierzył ziemię i związał demony i przyprowadził przed św. Piotra, który nakazał im powrócić do piekła, skąd przybyli.

Potem zmarła w Palestynie 1878 r. siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego twierdziła, że Maryja mówi jej o „trzech dniach ciemności i unicestwieniu trzech czwartych całej ludzkości".

 Z kolei XIX-wieczna mistyczka Julia Jahenny z La Fraudais ogłosiła, że podczas trzech dni ciemności piekielne moce przejmą władzę nad światem. „Kryzys pojawi się niespodziewanie. Kara dotknie wszystkich; jedna będzie następować po drugiej" - mówiła 4 stycznia 1884 roku.

Co ciekawe, Jahenny podaje nawet, w jakich dniach tygodnia spadnie na ziemię kara ciemności: „Trzy dni ciemności będą w czwartek, piątek i sobotę. To dni Najświętszego Sakramentu, Krzyża i Matki Najświętszej". Dodaje jeszcze: „To będą trzy dni bez jednej nocy".

Julia Jahenny cytuje słowa Jezusa:

Ziemia zostanie okryta ciemnością, wtedy całe piekło wyjdzie na ziemię. Grzmoty i błyskawice sprawią, że ci, którzy nie wierzą w Boga i nie ufają mojej potędze, umrą ze strachu.

Widząca przekazuje konkretne wskazówki, jak ludzie wierzący winni się zachować podczas tych trzech dni. Jak zaraz się okaże, jej głos mówi dokładnie to samo, co wielu innych świętych mistyków.

W czasie trzech dni przerażających ciemności nie wolno otworzyć żadnego okna, nikt bowiem nie może zobaczyć ziemi i straszliwego koloru, jaki będzie ona miała w dniach kary. Jeśli zrobi to, natychmiast umrze. Niebo będzie płonąć, ziemia będzie pękać. W czasie trzech dni ciemności niech wszędzie płoną poświęcone świece, a żadne inne światło nie będzie zapalone. W tych przerażających ciemnościach tylko świece uczynione z pobłogosławionego wosku będą dawać światło. Jedna świeca wystarczy na czas trwania tej piekielnej nocy. W domach ludzi złych i bluźnierców te świece nie dadzą światła.

Matka Boża dodała:

Wszystko będzie się trząść z wyjątkiem mebli, na których będą płonąć pobłogosławione świece. Te nie będą drżeć. Zgromadźcie się wokół nich z krzyżem i świętym wizerunkiem. To oddali od was terror.

I znowu słowa Jezusa:

 Nikt, kto znajdzie się poza schronieniem, nie przeżyje. Ziemia będzie się trząść, bo sąd i strach będą ogromne. Tak, będziemy wysłuchiwać modlitw twoich przyjaciół;nikt z nich nie zginie. Będą potrzebni, by rozsławiać chwałę Krzyża.

Chmury czerwone jak krew będą pędzić po niebie. Huk grzmotu będzie wstrząsał ziemią, a ponure błyskawice ogołocą niebo z pór roku. Ziemia będzie drżeć aż po fundamenty. Morze podniesie się, a ryczące fale zaleją kontynent.

W 1934 r. Jezus skierował do św. Faustyny Kowalskiej przesłanie o dniach ciemności. Czytamy pod nr. 85 jej Dzienniczka:

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.

Czyżby dni ciemności zakończyły się przyjściem światła wychodzącego z otworów w belkach krzyża, który ukaże się na spowitym mrokiem niebie? To zupełnie nowy element Boskiego scenariusza na czas oczyszczenia.

Na początku 1950 r. Ojciec Pio napisał dwa listy mówiące o zbliżającej się karze trzech dni ciemności. Przywołują one te same tematy, co wizje i lokucje (przekazy słowne) Julii Jahenny.

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świecę, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na Różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Nie wolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! Jestem pośród was. Otoczcie opieką swoje zwierzęta podczas tych dni. Ja Jestem Stworzycielem i Opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronie dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet aby nakarmić swoje zwierzęta - kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie! Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć Mojego gniewu. Miejcie ufność we Mnie, a Ja będę waszą obroną. Wasza wiara zobowiązuje Mnie do przybycia wam z pomocą.

Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwszą karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje objawienia.

Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię! Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia! Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego Stworzenia. Ci, którzy pokładają we Mnie nadzieję i wierzą w Moje słowa, nie mają się czego obawiać. Nie zaprę się tych, którzy rozpowszechniają Moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz w łasce uświęcającej i tych, które szukają obrony u Mojej Matki.

Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia:

Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginą na miejscu). Wiatr przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze Mną w Moim Królestwie.

Szatan zatriumfuje! Jednak po trzech nocach ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów wzejdzie i oświeci ziemię. Aniołowie przybędą z Nieba i przykryją ziemię duchem pokoju. Uczucie niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia - bliską karę - którymi Bóg nawiedza ziemię od jej stworzenia.

Wybrałem dusze także w innych krajach, jak: Belgia, Szwajcaria czy Hiszpania, i otrzymały one to samo objawienie, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego Świętego Roku 1950. Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie zastąpiony ciemnościami! Od tego momentu nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja sam przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się Mojemu Najświętszemu Sercu. Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemie, i wielu, wielu zginie od przerażenia i rozpaczy.

Ci, którzy będą „walczyć" dla Mojej sprawy, otrzymają łaski z Mojego Najświętszego Serca, a pokorny płacz skruchy: „KTÓŻ JEST JAK BÓG", będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże niezliczona ilość spłonie na otwartych polach jak wyschnięta trawa! Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość narodziła się na nowo. Jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kolejny dzień i kolejną noc i jeszcze jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to CZAS WIOSNY!

W ciągu dni ciemności Moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w Ogrodzie Oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę Moich wybranych! Piekło uwierzy, że włada całą ziemią, ale Ja ją odzyskam! Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu Mojej wielkiej miłości te cierpienia za Moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu Mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nie. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin Mojej Miłości!

Módlcie się! Módlcie się! Pragnę waszych modlitw.

Moja Najdroższa Matka Maryja, św. Józef, św. Elżbieta, św. Konrad, św. Michał, św. Piotr, Mała Tereska, wasi Aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc! Bądźcie dzielnymi żołnierzami Chrystusa! Gdy powróci Światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie Świętej Trójcy za opiekę! Zniszczenia będą ogromne! Ale Ja, wasz Bóg, oczyszczę ziemię.

Jestem z wami. Miejcie ufność!

Belgia, Szwajcaria, Hiszpania. Dobrze byłoby poznać również tamte apokaliptyczne głosy...

Błogosławiona Elena Aiello (+1961) słyszała 22 sierpnia 1960 r., w święto Niepokalanego Serca Maryi: „Módlcie się. Nie traćcie czasu, bo będzie za późno. Gęsta ciemność otacza bowiem ziemię, a nieprzyjaciel staje u drzwi!".

W objawieniach rozpoczętych 18 czerwca 1981 r. w San Lorenzo del Escorial w Hiszpanii wizjonerka Luz Amparo Cuevas (1931-), otrzymała od Matki Bożej Bolesnej przekaz dotyczący trzech dni ciemności:

Bóg Ojciec ześle dwie bardzo wielkie kary. Jedna z nich to wojny, rewolucje. Inne nadejdą z Raju. Będą wielkie trzęsienia ziemi w niektórych krajach, cała Ziemia będzie pokryta ciemnością przez trzy dni, niczego nie będzie można zobaczyć, powietrzem nie będzie można oddychać, a w czasie tych dni ciemności jedyne światło dostarczać będą święte świece. Wierni muszą zostać w swoich domach, odmawiać Różaniec Święty i prosić Boga o Miłosierdzie. Kara spowoduje, że dwie trzecie ludzi zginie. Nic się nie stanie tym, którzy są z Bogiem i z Maryją Najświętszą.

26 grudnia 1988 r. Maryja powiedziała do Patricii Talbot: „Jeśli ludzkość się nie nawróci, nadejdą dni ciemności zapowiedziane w Apokalipsie i przez wielu wizjonerów". Ale Matka Boża od razu dodała pewien szczegół: „Ziemia zostanie wyrzucona z orbity na trzy dni". Mówi też o jakichś chemikaliach w atmosferze służących jako katalizator przy wybuchu ognia.

23 lipca 1996 r. mieszkający na przedmieściach Rochester John Larry miał wizję Jezusa ostrzegającego przed czasem trzech dni ciemności:

Otrzymałem cztery wizje na ten temat. Ujrzałem ogromną kometę z ognistym ogonem, która okrążając ziemię, zbliżała się coraz bardziej. I nagle ujrzałem, jak uderza w Ocean Atlantycki. Widziałem nawet to niesamowite wejście pod wodę i samo uderzenie pomarańczowego ognia w dno oceanu, co spowodowało powstanie przeogromnych fal, wyższych od najwyższych drapaczy w Nowym Jorku, jak mi to zostało pokazane w innej wizji. Zalana została cała wschodnia część USA i całe wybrzeże atlantyckie w Europie. Wstrząs spowodował przebudzenie się wielu wulkanów i wyrzucenia ławy i pary, które zmieszały się z gazami komety. Utworzony w ten sposób dym zaćmi słońce na trzy dni. Przytoczę wam teraz przekaz z 23 lipca 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem ogromny wulkan, z którego buchał czarny dym zasłaniający słońce. Jezus powiedział:

„Mój synu, w tej wizji oglądasz wybuch masywnego wulkanu, z którego wydobywa się czarny dym. Wprawdzie ujrzycie wzrost wybuchów wulkanicznych, lecz ten wybuch nastąpi dopiero, gdy kometa uderzy w Ziemię. Nastąpi ogromne zniekształcenie skorupy ziemskiej, co będzie przyczyną przebudzenia się wielu wulkanów. Złączenie się gazów i lawy wulkanicznej z gazami komety spowoduje trzy dni ciemności. Nastąpi zmiana biegunów magnetycznych i krótkotrwała zmiana orbity ziemskiej na większą. Przyciąganie słoneczne skoryguje zmianę orbity, lecz zanim to nastąpi, na Ziemi będzie zimniej. Podczas trzech dni ciemności podziemia lub jaskinie będą najlepszym schronieniem przed zimnem i unoszącą się siarką, która wypełniając powietrze, wychwytywać będzie z niego tlen. Módl się, mój ludu, i słuchaj moich pouczeń, a Ja skieruję cię, gdzie powinieneś iść, i obdarzę cię moim Chlebem Niebiańskim".

Co to będzie? Czy Niebo ostrzega o skutkach wybuchu jądrowego? A może mówi o upadku jakiegoś kosmicznego bolidu, który wzbije w atmosferę tyle pyłu, że na kilka dni zapanuje na świecie nieprzenikniony mrok? Może, zgodnie z tym, o czym mówi Patricia Talbot, czas mroku rzeczywiście wiąże się z katastrofą kosmiczną? „Jeśli ludzkość się nie nawróci - mówi wizjonerka - nadejdą dni ciemności zapowiedziane w Apokalipsie i przez wielu wizjonerów. Ziemia wypadnie z orbity na trzy dni".

Dlatego Maryja każe ludziom przeczekać ten czas w swych domach, więcej - poleca zamknąć drzwi, pozasłaniać wszystkie okna i nie wyglądać na zewnątrz.

Może rację mają ci, którzy uważają, że hasło „trzy dni ciemności" brzmi jak symboliczny okres zła? Trudno się z nim zgodzić, skoro ten przerażający wątek towarzyszy wielu nadprzyrodzonym interwencjom z Nieba.

Ich kres nastąpi po interwencji Najświętszej Maryi Panny. W jednym z objawień w 1993 r- Maryja mówiła: „Jestem świeżym powiewem w nowym dniu. Jestem światłem, posłanym, by rozproszyć ciemność".

---

Tekst pochodzi z książki: Wincenty Łaszewski, „Koniec świata według Maryi”, Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010.

Komentarze (113):

nikt2020.06.26 13:27
Zawsze , zawsze się dziwię tym , którzy nie wierzą , lub obrażają Boga. Ja wierzę i nic nie ryzykuję. A co , jeżeli ci , którzy nie wierzą się mylą ?. Żal mi ich. Mają przechlapane. Na AMEN.
Ania2020.05.9 22:34
Ja tez mialam wizje , przez moje okno zagladaly zle postacie w nocy , cos kierowalo mnie w strone okna , sama siebie czulam jakbym byla szalona ale jakby nie ja tylko jakbym byla opetana , to przez stary grzech ktory sobie przypomnialam , poszlam raz do komuni bez spowiedzi , to cos w tej wizji kierowalo mnie do okna i chcialo z niego zrzucic ale cos innego czego nie czulam mnie trzymalo . Ta sama wizja ale inna sceneria jakby , widzialam postac chuda szkarlatna schodzaca po zlocistej drabinie ale wokol wszystko bylo z zoltego swiatla . . To cos to na pewno byl diabel
Sierżant2020.04.12 23:37
Bełkot powyżej! Czytajcie Biblię! Dobrej nocy.
Jan Radziszewski2020.03.27 8:22
+ Jawny dowód że Szatan i jego s.syny i s.córki w Polsce nie chcą tj. boją się wielbić NMP w Uroczystości św Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2020 r dzień świętości życia bo w przeddzień tegoż tj wtorek, 24 marca 2020 zakazano liczne zgromadzenia w KK Pan i Król nasz + 24 III 2020 Na to nie ma Mojej zgody, na takie ograniczenie jakie wprowadzono Wtorek, 24 marca Około 14.00 Zapisz dziecko - Na to nie ma Mojej zgody, na takie ograniczenie jakie wprowadzono, ogłoszono teraz i jakie ma obowiązywać od jutra. Ja czuwam nad Polską, ograniczenia są i tak daleko idące. Nikt nie może się tłumaczyć, że idzie do kościoła a jak z tego wynika nie może do niego iść?.. Niech to doprecyzują. Jeśli będzie zakaz udawania się do kościoła indywidualnie, nie mówiąc o mszy niedzielnej – Uderzę. Ostrzegam Cię premierze Morawiecki i inni. Poleje się krew. Amen. - Dziękuję Panie Jezu, Chryste Królu. Chwała Tobie Chryste.
ape2020.03.23 20:48
u Św. Mateusza stoi "A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, że nie skończycie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy" wg Św. Marka "I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach, z wielką mocą i chwałą. ..... Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. " Św. Łukasz cytuje "Zaprawdę mówię wam, że nie przeminie to plemię, aż się wszystko ziści." Ktoś może odniesie się do tych cytatów?
Waarnemer2020.03.25 21:48
Tak, hebrajskie słowo tłumaczone jako "pokolenie" może też oznaczać "szczep" albo "naród" lub tak jak u św. Łukasza "plemię". Nie chodzi o współczesnych Jezusowi ludzi tylko o naród Żydowski. Podobnie zwrot "12 pokoleń Izraela" nie oznacza kolejnych następujących po sobie pokoleń, tylko 12 szczepów pochodzących od 12 braci. Zacytowane zwroty oznaczają po prostu, że naród Izraela nadal będzie istniał kiedy nastąpi powtórne przyjście Mesjasza.
ape2020.03.26 14:41
Nie odniosłeś(aś?) się do cytatu ze Św.Mateusza. Czy wg Św. Mateusza Jezus nie udziela rad swoim uczniom i wyznawcom jak unikać prześladowań a co więcej nie pociesza ich, że wkrótce przyjdzie im z pomocą?
Waarnemer2020.03.26 23:23
Rzeczywiście, pominąłem ten cytat. Wg Św. Mateusza Jezus mówi, iż gdy zacznie się czas Wielkiego Ucisku (w czasach ostatecznych) prześladowania Chrześcijan będą trwać krócej niż trwałoby obejście na pieszo wszystkich miast ówczesnego Izraela. Z innych źródeł wiemy, że czas Wielkiego ucisku ma trwać 3,5 roku.
paweł2020.03.22 20:23
PRZEPRASZAM CIE JEZU CHRYSTE SZYSKO CO DYŁO ZLE KOCHAM CIE BORZE JESTESZ TYLKO TY NIECH WIRUSZ SZYPKO MINIE SIE DOIE SZYSKIEGO
doktorek2020.03.22 17:02
Trochę koronawirusa, a Fronda już z radością przebiera nóżkami na myśl o końcu świata. Słabe to i mało chrześcijańskie, jeśli uwzględnimy, co Chrystus mówił o wyznaczaniu daty naszego kresu. Brakuje jeszcze artykułu z cyklu: czy żyjemy w czasach ostatecznych? Na wszelki wypadek odpowiem: tak, bo one trwają od 2000 lat. Przy okazji: zgodnie z katechizmem objawienia prywatne można bezkarnie ignorować.
Sex portal2020.03.22 9:19
Szukam mężczyzny na namiętne spotkania. Mam 24 lat i zgrabne ciało, moje nagie zdjęcia i kontakt na stronie: www.zwiaz24.pl ======= Wyszukaj mnie po niku: Sandra24 napisz do mnie lub zadzwoń o każdej porze, odpisuje zazwyczaj do 5 minut, czekam.
anonim2020.03.22 8:15
„Rozmawiałem przez telefon z premierem Polski Mateuszem Morawieckim o powrocie do domu ukraińskich obywateli. Porozumieliśmy się w sprawie utworzenia tzw. humanitarnego korytarza dla Ukraińców. Którzy będą mogli od granicy Niemiec tranzytem przez Polskę wrócić do ojczyzny” – napisał Szmyhal na swym koncie w serwisie Telegram. Wyraził również wdzięczność polskiej stronie za włączenie Ukraińców do programu „Lot do Domu”. „Dzięki niej Ukraińcy, którzy przebywają w innych krajach, będą mogli wykorzystać rejsy linii lotniczych LOT do przylotu do Polski” – dodał. Źródło: nczas.com/2020/03/21/w-polsce-powstanie-korytarz-humanitarny-dla-ukraincow-chodzi-o-koronawirusa/ Skoro jest tak, jak to media podały informację np. TVP Info, że otworzono połączenia kolejowe Przemyśl - Kijów, i od dnia 19 marca br. kolejowy dworzec w ścisłym centrum Przemyśla ściągną obywatele Ukrainy z Niemiec i innych krajów, których stan zdrowia może budzić uzasadnione wątpliwości, i którzy stanowią zagrożenie dla mieszkańców Przemyśla. Ukraińcy są wyrzucani z terenu Niemiec przez niemieckie władze. Ukraińcy nie mają badań testem na obecność koronowirusa i wpuszcza się ich do Polski i pozwala na swobodne przemieszczanie się po terenie Polski. Natomiast polskich obywateli powracających do kraju obejmuje się kwarantanną (!). Ostatnio TVP Info informowało, że tą drogą opuściło Polskę 300 obywateli Ukrainy. TVP manipuluje i ukrywa prawdę przed opinią publiczną. Dlaczego TVP nie ostrzega mieszkańców Przemyśla przed bezpośrednimi kontaktami z Ukraińcami z pobytem w krajach o szalejącym wirusie i możliwym zakażeniu koronawirusem? Kto szykuje mieszkańcom Przemyśla centrum zakażeń koronowirusem? Dlaczego rząd RP naraża zdrowie Polaków? Dlaczego, gdy wszystkie państwa zamykają granice i swobodne przemieszczanie to Polska otwiera połączenie kolejowe Przemyśl – Kijów? Dlaczego Ukraińców nie konwojuje się na teren Ukrainy tak, jak choćby Estończyków? Czy Ukraina nie posiada swoich autobusów i swoich linii lotniczych, aby zabezpieczyć powrót swoich obywateli? Min. Łukasz Szumowski stwierdził, że: "mamy wybór - albo zamknięcie państwa, albo setki zmarłych" Czy ten logiczny wybór, zamknięcie granicy, albo setki zmarłych, nie dotyczy Podkarpacia, nie dotyczy mieszkańców Przemyśla
B522020.03.22 12:22
towarzyszu wasi czerwoni bracia w Brukseli są odpowiedzialni za wpuszczenie zarazy do europy teraz tylko próbują naśladować Polskę
rower bez pedałów2020.03.22 6:06
najwiekszy wulkan na swiecie moze wybuchnac lada moment https://www.nationalgeographic.com/science/2020/03/chunk-yellowstone-size-chicago-has-been-pulsing/
ola2020.03.22 5:53
jako dziecko to słyszałam. Ludzie się bali tego, - cały opis pasował do wybuchu atomowego (wtedy nie można wyjść na zewnątrz, wszystko napromieniowane, na zewnątrz ciemno)
Jan Radziszewski2020.03.22 2:46
Czy Prorok Izajasz nie zapowiadał Bożego wyroku - kary w ogniu? „Wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Na Łysej górze zatknijcie znak, podnieście okrzyk wojenny; dajcie znak ręką, by weszli w bramy książęce. - Ja dałem rozkaz Moim poświęconym; z powodu Mego gniewu zwołałem Moich wojowników, radujących się z Mej wspaniałości. Uwaga! - Gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga! - Wrzawa królestw, sprzymierzonych narodów. - To Pan Zastępów robi przegląd wojska do bitwy. Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. - Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. - Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. - Oni truchleją... ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu jak ta, która rodzi; jeden na drugiego patrzy z osłupieniem, oblicza ich są w płomieniach. Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. - Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu, i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. - Ukarzę Ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. - Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droższym niż złoto z Ofiru. Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia Pana Zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego.” (Iz. 13,1-13) (Por. Ap. 18,1 nn.) I czy nie stanie się wkrótce tak z ziemią z powodu jej grzechów, tym Wielkim Babilonem tak jak zapowiadał Prorok? „Wtedy Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków (duma - Ateistów i Bezbożników), stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy ją Bóg wywrócił.” (Iz. 13,19) Czy nie ostrzega ludzi NPM w słowach; „Ogień jak huragan obejmie w jednym mgnieniu oka cały świat, cały glob. Ten ogień za grzechy ludzkości zostanie wylany przez Anioła sprawiedliwości na morza, oceany, na powietrze, na ziemię. + Nikt i nic nie będzie mogło powstrzymać tego niepojętego płomienia, który obejmie cały świat. Wszystko w tym ogniu będzie gorzało, wszystko, cała przyroda, ziemia, piasek, wszystko będzie się topiło jak gorący wosk. Potop był straszny za grzechy ludzkości, jako kara. Ale ogień, który spadnie ze świętego nieba będzie tak strasznym widokiem, że serca wasze z bólu i przerażenia będą pękać” O. Nr 34/. „Nie zostanie i proch z tych państw, które wynosiły się pychą.” O. Nr 60/ Zapomniano w głupocie swojej, że Prawo mówiło „Nie będziesz kusił Pana Boga Twego” /Mt. 4,7 +D; Pwt. 6,16) Bowiem! Ktokolwiek knuje zło, grzeszy, pracuje dla własnego upadku, zatraty, zgodnie z słowami: „Kto sieje zło, zbiera nieszczęście, kij jego gniewu przepadnie.” (Prz. 22,8
Jan Radziszewski2020.03.22 2:38
+ Zbliża się, bowiem szybkimi krokami czas, o którym pisał Prorok Izajasz: „Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie: - Bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie.” (Iz. 26,20-21) W którym każdy mały i Wielki, który nie posłucha tej zapowiedzi, groźby Proroka zostanie zgładzony, usunięty z powierzchni całej Ziemi, . Dlatego ponieważ ludzkość zwiedziona wydała walkę Bogu tak stanie się, jak Bóg zapowiada: „Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli.” – Tak jak zapowiadał prorok Izajasz: „ …- a ziemia wyda cienie zmarłych.” (Iz. 26:19) Dlatego też; „Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. - A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. - Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierś¬cień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską.” (Orędzie N. 71) Pan, bowiem objawia się w ogniu i karze karą ognia! „Bo oto Pan przybywa w ogniu … Bo Pan sądu dokonuje w ogniu” (Iz. 66,14-15) Czy Pan nie zapowiedział, na wzór potopu wód który wygubił bezbożnych za dni Noego, nowej gorszej kary potopu ognia i siarki na wzór deszczu ognia i siarki jaki spadł na Sodomę i Gomorę;.” (Łk. 17,26-30) Jest to Potop sto razy straszniejszy niż ten, który spadł na bezbożną ludzkość żyjącą w grzechach przed Potopem wód z czasów Noego, który pochłonął całą złą ówczesną ludzkość! + Niebiosa zapłoną, i ziemia zapłonie. Wszystko w jednej chwili stanie w morzu ognia. Kataklizm tak bardzo przerażający, który spadnie na ludzkość, będzie taki, że zmieni topografię ziemi, a ludzkość liczbowo zmniejszy się. + będzie wypełniać się, taka zapowiedź? Ludzkość bowiem wydała wojnę Bogu Adonai, Dobrowolnie wolała i dokonywała dzieł Szatańskich, i odrzuciła pomocną dłoń Boga Miłości i Miłosierdzia, dlatego ta dłoń pełna Łask – Darów Ducha św. - zmieni swe oblicze, na rękę Bożej Sprawiedliwości. + Pan nasz bowiem przyjdzie w ogniu kary, dla wszystkich bezbożników: „Gniew Jego wylewa się jak ogień” (Na. 1,6)
\\360\\237\\247\\2662020.03.22 6:18
Zluzuj stringi.
taka prawda2020.03.22 8:39
jak nadejdzie godzina ognia to twoje pierwsze spadną ze strachu
Ęter2020.03.22 1:45
Bardzo pokrzepiający artykuł. Puknijcie się w czoło.
...........2020.03.22 5:39
Eter Najpierw sam się puknij i pokaż durniu jak to się robi!
Bulii2020.03.22 1:22
"Do wytępienia tych bezbożników i heretyków pragnących obalić Kościół i zburzyć jego fundamenty Bóg zatrudni potęgę piekła" To z Lucjanem to Bóg walczy czy spiskuje? Tu niby walczy z nim a tu go zatrudnia? Troszkę to Tworkami zalatuje.
ja2020.03.22 0:05
To komunistyczne władze Chin wyprodukowały koronawirusa i zaraziły cały świat
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.03.21 23:56
O kurcze, właśnie wyjrzałem przez okno ... ciemno. Na szczęście wszystkie żarówki z Ikea działają ... bo zostały poświęcone jak była kolęda? Z niecierpliwością czekam na świt...
...........2020.03.22 5:36
Jesteś żałosny, nawet nie wiesz jak bardzo!
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.03.22 6:14
ufff, jest jasno :))) Tak sobie myślę, że może to błąd w tłumaczeniu i chodzi o trzy dni ciemnoty? Ale tej mamy już dużo, dużo, dużo więcej dni w Polsce.
kris2020.03.23 1:32
Po 11...." A jednak ty jesteś ciemnotą Nr 1!
stan2020.03.21 23:20
Oto Ja Święta Filomena chcę wam podyktować specjalną modlitwę za Moją przyczyną do Boga o ratunek i ocalenie dla was, a oto i modlitwa: Boże w Trójcy Świętej Jedyny błagam Cię i proszę o ratunek i ocalenie dla Polskiego Narodu. Proszę Cię Boże przyjmij moją modlitwę i spraw, aby nasz Naród przyjął Twoje wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do ofiary. Oto ja nędzny grzesznik, proszę Cię racz wysłuchać mojego wołania za przyczyną Świętej Filomeny, naszej Patronki. Proszę Cię Boże racz wysłuchać mojego wołania, przyjmij tę modlitwę i uczyń mnie zdolnym do wiernego służenia Tobie, każdego dnia w każdej chwili mojego życia, aby dokonało się nasze zbawienie, aby przyszło ocalenie i duchowa odnowa Polskiego Narodu. Dziękuję Ci Boże za tę wielką łaskę Świętej Filomeny, która wstawia się za nami, za całym Polskim Narodem. Pragniemy Cię wielbić Boże i wysławiać Twoje Święte Imię, aby Twoja łaska mogła spłynąć na nas i na cały Polski Naród. Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Jedyny przez Niepokalane Serce Maryi za wstawiennictwem Świętej Filomeny i wszystkich Świętych Pańskich. Amen
Paulina2020.03.22 5:34
stan wielkie dzięki za tę modlitwę. Aż mi się milej zrobiło.
stan2020.03.22 15:54
Jest to modlitwa ze strony "W obronie wiary i tradycji". Katolikom radzę wchodzić na te stronę. Ciekawie, kulturalnie prowadzona.
SŁOWIANIN2020.03.21 23:09
ALE DOPIERO GDY MI PALA OPADNIE
Jan Radziszewski2020.03.22 2:22
nie licz że radocha twoja na ziemi wieczna będzie - bo PIEKŁO czeka na duraków bezbożnych sexem sodomskim opętanym
anonim2020.03.21 23:02
" W 1831 r. Marie Taigi jako pierwsza przepowiedziała 3 dni ciemności " . Jak to pierwsza przepowiedziała skoro zostało to już dużo wcześniej napisane w Księdze Apokalipsy ? Po prostu nikt wcześniej prócz wyższego kleru ( później już po Reformacji co pośledniejszy kler też miał dostęp ) nie miał dostępu do Starego i Nowego Testamentu ? Po 1831 r. reszta nawiedzonych już tylko powielała to co wielu już wiedziało-- logiczne ? Logiczne . Nie czytam całego elaboratu gdyż szkoda czasu . Sieje się strach by owieczki tłumem lgnęły do KK ? Tam szukały wsparcia ? Jakiego ? Głupoty ? Nie te czasy . Ja osobiście nie mam pietra chociaż staram się być ostrożna . Przezorna jestem z natury . No i " zła się nie ulęknę " , gdyż bez granic ufam Bożej Opatrzności . I niepotrzebny mi do niczego kler . Teraz jest bardzo widoczne to , kim jest naprawdę . Obrzydliwość . Zwłaszcza ten wyższy w hierarchii kościelnej .
stan2020.03.22 0:09
Uważasz, że ufność Opatrzności Bożej wystarczy do zbawienia? Teraz pewnie masz dużo czasu, więc przeczytaj Pismo Święte i to, co mówi Jezus. I nie posądzaj innych, bo to także grzech, a grzesznicy nie wejdą do Królestwa. Owocnej lektury "dato" . Drobna uwaga - przed czytaniem pomódl się do Ducha Świętego o dar rozumienia czytanych tekstów (to nie jest kpina).
ed2020.03.21 22:33
Nie mogę się już doczekać. patrząc na głupotę tego świata /głupota wg Pisma to grzech ciężki/ Podziwiam pana za jego cierpliwość
AA2020.03.21 22:31
Pan Bóg nie posługuje się demonami i nie karze poprzez rewolucje, które są autorstwa diabelskiego. Człowiek sam siebie karze poprzez oderwanie od dobra pochodzącego od Boga. Taka myśl mnie się nasuwa.
stan2020.03.22 0:25
Niewątpliwie tak. Człowiek sam sieje i sam zbiera owoce swej pracy. Wielu czyni to za podszeptem i ku uciesze szatana, władcy tego świata. Bóg nikogo nie karze - człowiek sam szykuje sobie karę. Bóg jest Miłosierny, ale też Sprawiedliwy i osądza sprawiedliwie. Ponadto dopuszcza, by działo się zło, jeśli ktoś to zło wybiera. Widocznie większość mieszkańców Ziemi wybierze zło. Czy Polska wypowiedziała traktat sodomski, czy wprowadzono ustawę chroniącą życie dzieci nienarodzonych, czy publiczne profanacje świętości spotkały się ze stanowczym potępieniem? Konsekwencje będziemy ponosić wszyscy, za nasze zaniedbania.
Sala samobójców. Hejter 20202020.03.21 22:26
Oglądaj Hit! Sala samobójców. Hejter 2020 https://filmvod.pl/2020/03/21/sala-samobojcow-hejter-2020/ W legalnej wyszukiwarce filmów!
katolik2020.03.21 22:06
Dobrze że są jeszcze takie portale jak Fronda które te Objawienia publikuje, po przeczytaniu uklęknijcie, przeżegnajcie się i zacznijcie się Nawracać i Wierzyć w Ewangelię bo czas się wypełnia, módlcie się, módlcie się i jeszcze raz módlcie się, na kolanach do Boga!.
Inquisitio2020.03.21 22:18
"Dobrze że są jeszcze takie portale jak Fronda" Bardzo dobrze - guślarski lolkontent objawieniowy to jest to!
stan2020.03.22 0:01
No cóż, wolna wola. O tego typu wypowiedziach mówił Jezus i prorocy. W naszych czasach - objawienia w różnych częściach świata. Jasno napisane, że zginie 2/3 ludzkości z własnego wyboru. Dobrze, że przekazywane są takie objawienia, wzywające do nawrócenia. Mądrzy się nawrócą. Głupcy w ostatniej chwili będą się chwytać sposobów ocalenia, ale marne szanse, jeśli w głębi duszy pozostaną bluźniercami. Takich ani święcona woda, ani świeca nie ocali. Teraz mamy sporo czasu na przemyślenia. Komuś, kto jest zakorzeniony w materializmie, zadufany w potędze "rozumu", czy ludziom pysznym jest niezmiernie trudno wyrzec się siebie i swoich przekonań. Jednak i dla takich, szczerze szukających prawdy, zwracających się sercem do Jezusa - Prawdy, Drogi i Życia, Bóg dał ratunek. Miłosierdzie Boże jest niezmierzone. Proszę prosić o pomoc NMP Matkę Bożą i naszą, odrzucić grzech i wszelkie okazje, które do niego prowadzą.
Karolina Karolajn2020.03.22 0:28
100% racji dziękuję Ci za ten wpis pozdrawiam
Piotrek2020.03.22 10:55
Nie ma to jak religijne zerowanie na ludzkiej bezradnosci, ono w pierwszej kolejnosci trafia do naiwnych i wystraszonych ludzi. "Madrzy sie nawroca" - myslisz ze madry sie nawraca ze strachu? I to gadanie - ale bedzie za pozno - wam takie wizje najwyrazniej sprawiaja przyjemnosc. Coz macie swoje 5 min w zyciu.
Inquisitio2020.03.22 18:00
"trudno wyrzec się siebie i swoich przekonań" Dlaczego mieliby się wyrzekać swoich przekonań na rzecz irracjonalnych opowieści religijnej treści, za prawdziwością których nie przemawia najzupełniej nic?
Olej2020.03.21 21:53
Od serca prośba. Mnie niema, jam jest tylko pył z Tobą związany nicią życia, które we mnie Tchnąłeś. Masz Panie Boże moc, by każdego człowieka uczynić podług woli Twojej. Ocal nas światłem miłosierdzia Twego i Twojej miłości. Wszak wielu nie wie co czyni. I my wszyscy jakże często nie wiemy co czynimy. Pobłądzeni, pokrzywdzeni przez życie, nie wiedzący jak iść do Ciebie. Wielu nie zna drogi. Panie Powstrzymaj miecz Twój, Poślij w nas Ducha Świętego niech Jego moc wstąpi w nas i oświeci nasze umysły i serca. Byśmy przejrzeli - Prawdziwie przejrzeli Prawdą Twoją Jezu.
Paulina2020.03.22 5:19
OLEJ. DZIĘKI ZA PIĘKNĄ WYPOWIEDŹ. ŚWIĘTE SŁOWA. o TO PROŚMY I NIE SPRZECZAJMY SIĘ. JESTEŚMY WSZYSCY MARNYM PYŁEM.
ktoś tam2020.03.21 21:49
Jak było do przewidzenia - głównie szydercy. Wszystko do czasu. Jesteście pewni, że te proroctwa to kłamstwa? Myślę sobie, że jednak boicie się w głębi siebie, że mogą się one okazać prawdą, z której tak kpicie i próbujecie ten lęk zamaskować drwiną, samooszukując się.
head doctor2020.03.21 22:16
"Jesteście pewni, że te proroctwa to kłamstwa?" To wcale nie muszą być kłamstwa, czyli wypowiedzi mające na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd. Może to być zapis urojeń i halucynacji o treści religijnej, które występują w ramach rozmaitych jednostek chorobowych. W grę wchodzą również przejawy tzw. osobowości skłonnej do fantazjowania: https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_prone_personality
Szymon2020.03.22 5:13
doktorku! A ty znów włączasz swoją melodię, co? Zawsze tak samo piszesz! Tylko, że do twojego móżdżku nie dociera jedna rzecz! To nie mówiła jedna osoba, tylko wiele ich było na przestrzeni kilkuset lat! Jak widać mówią o tym samym! Więc co wszyscy maja urojenia, tak? A tylko znalazł się jeden zdrowy, bez urojeń!? Myślałby ktoś, że jesteś zdrowy!!!??? SWOJE CHORE MYŚLI ZOSTAW SOBIE!
TVN242020.03.22 14:59
Nie dziwota, że mówią o tym samym - wszak to świrusy z biblijno-katolickiej drużyny!
anonim2020.03.21 21:48
Chyba w tych wszystkich objawieniach chodziło o to, aby katastrofy uniknąć. A gdzie można zaopatrzyć się w odpowiednie świece?
Artur2020.03.21 22:37
Gdziekolwiek, póki co jest wybór w internecie. Ważne aby były poświęcone przez kapłana.
Wyszukiwarka filmow2020.03.21 21:30
Oglądaj Hit! Sala samobójców. Hejter 2020 http://ciinema.eu W legalnej wyszukiwarce filmów!
Army of the 12 Monkeys2020.03.21 21:15
"W czasie tej ciemności nie będzie możliwe użyć jakiegokolwiek oświetlenia wymyślonego przez człowieka, tylko poświęcone świece." Klasyk frondowego lolcontentu. Nie mogę się zdecydować, który lubię bardziej - ten czy ów traktujący o dobroczynnych skutkach picia piwa.
B522020.03.21 23:28
lewak na stosie potrafi rozświetlić polanę łykaj tłuszcze dasz czadu na okolicę
Army of the 12 Monkeys2020.03.22 0:40
A ty pamiętaj, że w niedzielę tylko na kolanach i z języczkiem.
Szymon2020.03.22 5:04
STACHU! Brutalu wstrętny! A ty to możesz swoich pedziów pouczać, nie nas ! W d..... byłeś , g....... widziałeś! Spadaj na swoje portale, do swoich!
Piotrek2020.03.22 10:43
Nie ma to jak dzienna dawka katolickiej milosci blizniego - wspaniale sie komponuje z tymi objawieniami o koncu swiata.
B522020.03.22 12:16
wasza ideologa przeniosła Europę do średniowiecza pójdziesz na stos podczas nocnego meczu szmacianką
kris2020.03.23 1:27
Piotrek Miej pretensje do "Stachu" Dlaczego obraża? Przecież jemu tylko jedno w głowie i gdzieś jeszcze!
ryszard2020.03.21 21:12
Oto co powiedział nam Jezus Chrystus w Ewangelii. « Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie GŁÓD I ZARAZA, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.>> Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: JEDEN będzie wzięty, a DRUGI zostawiony. Dwie będą mleć razem: JEDNA będzie wzięta, a zostawiona»6. Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Nie jestem specjalistą, ale z tego chyba jasno wynika, że będzie ZARAZA, która będzie działać wybiórczo (JEDEN...). Ale to dopiero początek boleści," trzy noce" będą jeśli się nie nawrócimy.
Piotrek2020.03.21 21:48
Zaraza na ogol dziala wybiorczo - sa ludzie, ktorzy genetycznie sa bardziej predysponowani do zakazenia niz inni. Mysle ze cale to podniecenie frondowe polega na tym ze za naszego zycia nie bylo takiej epidemii (no moze z wyjatkiem epidemii hiv w latach 90-tych - ale ta ominela Polske i generalnie katolikow). Mysmy sie po prostu przyzwyczaili do bezpiecznego swiata, bo znacznie wzrosl poziom higieny, bo sa powszechne szczepienia. Ale zarazy takie jak ta byly powszechne w dziejach ludzkosci - to nic nowego, a smiertelnosc niejednokrotnie byla znacznie wyzsza.
Karolina Karolajn2020.03.21 22:04
ok, to tak "naukowo" ale wizje świętych są niezwykle spójne... nie zastanawia Cię dziwna niechęć w uznaniu Boga za Stworzyciela? Bo przecież racjonalny człowiek robi czasem coś "na próbę"jeśli wszystkie środki zawodzą ,ale jeśli chodzi o nawracanie się to mimo zaskakujących tragicznych zmian jakie teraz na świecie się dzieją-niektóre serca ani drgną.
Piotrek2020.03.21 22:16
Karolino na swiecie caly czas dzialy sie paskudne rzeczy - dzisiaj dotycza one nas i naszych bliskich. Ale swiat generalnie nie jest zbyt milym miejscem - nigdy nie byl. Gdyby ludzie mieli wierzyc w Boga ze strachu - nie uwazasz ze byloby to troche slabe? Wiara w Boga powinna wynikac z wewnetrznego przekonania, a nie strachu, czy to przed smiercia, czy pieklem, czy koncem swiata. Chcialabys byc trenowana jak pies? Czemu ludzie sie nie nawracali gdy w Syrii byly bombardowane miasta, szpitale, gdy w wyniku wojny umieraly dzieci? Jestesmy po prostu samolubni i nasz swiat kreci sie wokol nas. Z okazji epidemii moze wlasnie to warto sobie uzmyslowic. Pozdrawiam.
Karolina Karolajn2020.03.21 23:10
Piotrze,powodem dla którego się nawróciłam była miłość Boga do mnie.:) ani tresury,ani strachu w tym nie było. strach to był gdy byłam ateistką. Zawierzenie Bogu to ogromny rozwój człowieka.I nie trzeba tu być naukowcem. Wszystko poznaje się po owocach. no i oczywista oczywistość ,że Bóg kocha również Ciebie i każdego innego człowieka. pozdr.
Karolina Karolajn2020.03.21 21:55
ja też myślę ,że ogromną szansą jest nawrócenie. Gdyby ludzie zaczęli wołać do Boga,rozmawiać z Nim,prosić i dziękować a przede wszystkim wierzyć ,że od Niego WSZYSTKO zależy... Gdyby tak się stało...
Piotrek2020.03.21 21:59
Mozesz swoje przekonania poprzec jakimis badaniami? Czy po prostu tak Ci sie wydaje?
Karolina Karolajn2020.03.21 22:15
oczywiście ,że nie mogę. ale sama doświadczyłam niesamowitych owoców nawrócenia w moim życiu dlatego wszystkim wiarę w Boga z serca polecam. Dlatego w odpowiedzi na Twoje pytanie-"tak mi się wydaje" ale tak naprawdę jestem tego pewna :). Ale przeczytaj jaki był zakład Pascala... -to dla racjonalistów,bo przecież Pascal był mądrym gościem...
Piotrek2020.03.21 22:27
Pascal byl madrym i dobrym czlowiekiem, ktory wniosl wiele do rozwoju ludzkosci. Znam jego zaklad - jednak podstawowym zalozeniem tego zakladu jest to ze Bog jest, no i ze katolicyzm Go zna - to nie jest sytuacja win - win jak to przedstawia Pascal, a to dlatego ze jezeli jednak Boga nie ma, lub nie jest taki jak Go przedstawia religia katolicka tracisz wszystko co masz - swoje jedyne zycie, ktorego nie przezyles tak jak chciales, czy mogles. Niby to niewiele gdy porownasz z nieskonczonoscia - ale nieskoniczenie wiele gdy porownasz z niczym.
Karolina Karolajn2020.03.21 23:52
problem polega na tym,ze ludziom(i mnie kiedyś)wydaje się ,że Bóg zabiera nam przyjemności i możliwość życia tak jak chcemy...,ze jest opresyjny... Tymczasem jest odwrotnie On nam daje całkowitą wolność,bo przecież możemy grzeszyć ile chcemy... ale skutki grzechu ZAWSZE(wcześniej czy później)są opłakane. nie znam lepszej "instrukcji obsługi człowieka"niż Dekalog
Szymon2020.03.22 4:55
Karolinko, Przewspaniale to ujęłaś! Masz rację! NIE MA LEPSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI CZŁOWIEKA, JAK DEKALOG! WIDAĆ PO WPISACH, ŻE JESTEŚ MĄDRĄ KOBIETĄ. Muszę,te wspaniałe powiedzenie swoim znajomym sprzedać! Jest super, a w dodatku prawdziwe.
Karolina Karolajn2020.03.22 13:11
dzięki zrobiło mi się weselej,bo czas mamy trudny pozdrawiam i TRZYMAJ SIĘ ZDROWO
Piotrek2020.03.22 10:39
Karolino bardzo ciesze sie ze znalazlas swoje miejsce w zyciu i masz wiare, ktora daje Ci poczucie szczesia i spelnienia. Pozdrawiam i zycze zdrowia Tobie i twoim bliskim.
Karolina Karolajn2020.03.22 13:04
Piotrek kończąc nasza fajną wymianę myśli napiszę Ci tylko ,że nie przewidzisz naukowo kiedy "nagle i znienacka" możesz spotkać Kogoś kto tak długo i cierpliwie na Ciebie czeka... czyli Boga. Daj Mu szansę. Daj sobie szansę.... no i zdrowia,zdrowia,zdrowia życzę
ryszard2020.03.21 22:13
Do Piotrek "Scio me nichil scire". Mówisz jak Bóg, jakbyś wszystko wiedział, a przecież nawet nie wiesz co będzie jutro choćby z koronawirusem. Zarazki o których piszesz istniały od zawsze, tylko w pewnych momentach sie uaktywniały - ten nie wiadomo skad się wziął (wcześniej nie miał nigdy kontaktu z człowiekiem a jeśli chodzi o zwierzęta, każdy wirusolog mówi co innego. W pewnym sensie mogę ci jednak przyznać rację. Pan Bóg nie karze doraźnie, bo w swej mądrości tak stworzył świat, że funkcjonuje automatyczna relacja wolność - odpowiedzialność. W swej miłości może jednak skutek tej relacji uchylić.
Piotrek2020.03.21 22:43
Jest wiele rzeczy ktorych nie wiemy, jednak mutacje drobnoustrojow sa dobrze poznanym faktem. Nie jest tez prawda co mowisz - koronawirusy wystepuja powszechnie, tak samo jak wirusy grypy - w tym sensie epidemia nie jest wywolana zupelnie nowym wirusem. Jest to mutacja, ktora zaszla w wyniku naturalnych procesow porownywalna z ta jaka pojawila sie w 1918r - o tamtej pandemii mozesz sobie poczytac na wikipedii. Btw. w ciagu ostatnich lat pojawilo sie tez sporo mutacji samego wirus grypy - jedna pewnie pamietasz z okresu gdy Pani Kopacz byla ministrem zdrowia - na szczescie dla nas nie powodowaly one znacznej smiertelnosci. Oczywisie jezeli czegos sie nie rozumie (susze, powodzie, tsunami), a ma sie naturalna sklonnosc do racjonalizacji, to mozna to sobie tlumaczyc teoriami spiskowymi, gniewem bozym itd.
ryszard2020.03.21 23:16
Znów głosisz wszystkowiedzę jak byś uważał sie za Boga.Wirusolodzy przecież tym tłumaczą cały problem, że tym razem to nie jest żadna mutacja czegoś co było wcześniej. Nie pisałem też o gniewie Bożym, (wprost przeciwnie), więc po co kręcisz. Sam chcesz być Bogiem i wierzyć w to co sam skręciłeś - wierz, ale nie wciskaj kitu innym.
Piotrek2020.03.21 23:43
O tym ze ja sam chce byc bogiem to sa wylacznie twoje projekcje - to raczej Ty "wiesz" czego ja chce i jakie sa moje aspiracje - "wirusolodzy przecież tym tłumaczą cały problem, że tym razem to nie jest żadna mutacja czegoś co było wcześniej." - mozesz podac wiarygodne zrodlo tej informacji?
ryszard2020.03.22 8:06
Podaję - codzienne doniesienia medialne. Więcej słuchaj a mniej głoś.
Piotrek2020.03.22 10:35
Doniesienia medialne nie sa zrodlem - rozumiesz w ogole slowo zrodlo? Twoja odpowiedz sporwadza sie do powtorzenia ze "tak slyszales". Wierzysz w plotki, ktorych nie potrafisz zweryfikowac, lubisz oceniac i pouczac innych - twoja sprawa. Jaki kon jest kazdy widzi.
kuria2020.03.21 21:10
Dlaczego tekst nie uwzględnia religijnych wizjonerów z Tworek i Kobierzyna ani osobistej mistyczki księdza intronizatora Natanka?
Szymon2020.03.22 4:38
'kur....nio"! POWINIENEŚ O TYM WIEDZIEĆ, ŻE NA TAKIE GŁUPIE PYTANIA, GŁUPIM SIĘ NIE ODPOWIADA! Jak zmądrzejesz, to wtedy napisz coś rozsądnego! Jesteś bardzo żałosny, całkowite dno. Nie będziemy zniżać się do twojego poziomu! Przecież intelektu ci brak!
Artur2020.03.21 20:53
O obecnej pladze wiadomo było że przyjdzie - pośród innych. Nie wiemy jakie dokładnie ale wiemy, że to co nazywamy zmianami klimatycznymi jest właśnie związane z czasem poprzedzającym trzy dni ciemności. I to, że ludzie będą sobie te zmiany w otoczeniu różnie tłumaczyć, na wszystkie sposoby tylko nie własnym grzechem, o tym też mówią te objawienia. Ten czas jest bliski. Dlatego każdy powinien mieć w domu poświęconą świecę z wosku a nie z jakiegoś łoju. Ale najważniejsze aby każdy był w zgodzie z Panem Jezusem.
Jagoda2020.03.22 4:29
Artur Całkowicie się z tobą zgadzam. Też tak myślę! W Objawieniach pisze, że będą tacy, co nie uwierzą, a nawet tacy, co będą z tego drwić! Kilkaset lat temu nawet wiedziano o tym ! A tu jak widać, nie brak takich, którzy śmieją się, robiąc tylko sobie wielką krzywdę na całą wieczność! Ich wybór! Pewnie wolą tych, z widłami", komu służą obecnie?
Piotrek2020.03.22 10:58
Hahhaha wierzysz w diably z widlami i rogami? Gratuluje Ci wyobrazni.
Jagoda2020.03.23 1:18
Piotrek, Przekonasz się ! Ja wierzę w Boga, nie w diabły! Diabeł, to wiem że jest piekle i czeka na takich niepoprawnych ludzi, którzy odrzucili na ziemi Boga ! Więc jak może Bóg wziąć takiego do Nieba, skoro taki ktoś robił same zło, wypierając się Boga! TEN SIĘ ŚMIEJE, KTO SIĘ ŚMIEJE OSTATNI ! Nie będzie ci do śmiechu!
Piotrek2020.03.23 13:46
Ach czyli grozisz mi i wysylasz do piekla z milosci i troski. No chyba ze Ci pokornie przytakne we wszystkim i odszczekam, ze fronda cierpi na chorobe afektywno biegunowa? Tak bys chciala Jagodo?
Piotrek2020.03.21 20:51
Fronda w formie - chroba afektywno-biegunowa postepuje - raz Matka Kurka, a teraz drugi biegun manii - koniec swiata.
stan2020.03.21 23:27
Nie koniec, tylko oczyszczenie z bluźnierców.
Karolina Karolajn2020.03.22 0:32
dokładnie tak
Jagoda2020.03.22 4:18
Piotrek! Nie wytrzymasz? Prawda ! Musisz ulżyć sobie i jad wylać? Żadnej świętości nie uznajesz! Przekonasz się, jak tacy kończą! Przestaniesz się wtedy śmiać. Mógłbyś przynajmiej zamilknąć.
\360\237\247\2662020.03.22 6:14
Przekonasz się, przekonasz się pitu, pitu. Boisz się to się bój kobieto. Nie pierwszy i nie ostatni raz straszenie Bogiem jest na fali. A potem zaraza odejdzie w niepamięć jak wojny, dżuma, potopy i trzęsienia ziemi o których też te treści przyrownywano Nie udawaj świętej i nie podlizuj się aż nadto Bogu ze strachu bo to żałosne.
Piotrek2020.03.22 10:29
Przepraszam ale to z ciebie to sie dopiero leje jad grozb i wscieklosc, bo nie lykam twojej wersji prawdy: wiecej smiem publicznie sie odezwac. Ludzki usmiech ci nie wsmak. Ach przeciez Ty mi zaraz powiesz ze to z milosci i troski o mnie. Wiesz co - sama zamilknij - i pomodl sie za siebie.
Jagoda2020.03.23 1:09
Piotrek, Nie musisz mi przypominać o Modlitwie, gdyż ja codziennie się modlę! Mój syn Piotr/takie imię jak ty/ i pozostali z rodziny też się modlą! Czy troska o kogoś, to coś złego? A to coś słyszę nowego! Twoja broszka, rób sobie co chcesz, ty odpowiesz za siebie!
Piotrek2020.03.23 11:36
Nie wiem gdzie wyczytalas w moich wpisach ze troska o kogos to cos zlego - nic takiego nie napisalem i nie pomyslalem. Bardzo dobrze ze sie troszczysz o swoich bliskich. Natomiast twoje grozby "Przekonasz się, jak tacy kończą! Przestaniesz się wtedy śmiać.", zarzucanie mi plucia jadem sa nie na miejscu. Jezeli po czyjejs stronie sa jakies uprzedzenia - to raczej po twojej - nie sadzisz?
Piotrek2020.03.22 10:45
Czyzby katolikom podobaly sie czystki na tle przekonan religijnych?
misza2020.03.21 20:48
Z tego co jest napisane to ciemności nastąpią w królestwie Bestii i na jej tron zostanie wylana zawartość czaszy. Więc dlaczego ma to objąć całą ziemię?Tu chyba wyobraźnia się rozhulała , im straszniej tym lepiej.
Leon Napoleon2020.03.21 20:52
Ziemia stała się królestwem bestii.
stan2020.03.21 23:25
Św. Jan Paweł II ostrzegał Polaków: „Przyszłość Polski zależy od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci, będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia” Proste? Dotyczy to także Polski, bo tkwi w cywilizacji śmierci - rząd przyzwala na zabijanie nienarodzonych dzieci, in vitro. Po polskich ulicach paraduje sodomia i wszelka deprawacja, kłamstwo i kpina z symboli chrześcijańskich. Czyż to nie królestwo Bestii? Inne kraje tym bardziej!!!!!
Jagoda2020.03.22 4:12
misza, Czytaj dokładnie !. Pisze, że obejmie całą ziemię. Tekst długi, ale cały z uwagą przeczytałam.
BOGAnieMA2020.03.21 20:45
NARESZCIE!
Army of the 12 Monkeys2020.03.21 21:16
Oni chyba złośliwie przestali to pastować w piąteczki.
Styki2020.03.21 21:52
ci, którzy nie wierzą w Boga i nie ufają mojej potędze, umrą ze strachu.
Stani2020.03.21 23:49
widać, że sam podszyty nim jesteś i próbujesz obdzielić nim innych. sratatata, ja dziękuję
Jagoda2020.03.22 4:09
Stani, Współczuję ci........ Przekonasz się, jak zginiesz.....
Jagoda2020.03.22 4:03
Bluźnierco! Nareszcie, to będzie wtedy, jak przestaniesz Boga obrażać! Miej litość na sobą! Przeczytaj w artyk. kto na początku zginie? Właśnie tacy niewierzący i bluźniercy! Wiec nie masz się czego cieszyć! A drugie twoje " nareszcie", to już czas, abyś skończył ze swoją "dyspensą" od 1999r., o której teraz w innym artyk. pisałeś! Pewnie wiesz o co chodzi!? Prawda?
Goń bolszewika2020.03.21 20:35
Straciłem wiarę w te tkzw. objawienia. Kto pisał o obecnej zarazie? Może pa. Jac kowski, który ostatnio nie ogarnia rzeczywistości - ma same wizje przyszłości...
B522020.03.21 23:24
wasza ideologia wprowadziła Europę w średniowiecze w średniowieczu bolszewika nikt nie gonił odmieńcy kończyli na stosie
man.of.Stagira2020.03.21 20:24
co ciekawe NIC nie mówi się tu o zwycięstwie Pana Andrzeja Dudy w nadchodzących wyborach to pocieszające -nieprawdaż Moi Drodzy 't o t a l n i - f a t a l n i'? . (ironia)
Leon Napoleon2020.03.21 20:51
Akurat z tego wątku nie powinniśmy żartować! A tych trzech dni nie należy lekceważyć.
Japa2020.03.21 23:14
Hmmmm ... Tez tak myślę . Nie powinniśmy żartować Tylko mam mieszane uczucia . Takie teksty w tym czasie ( wirusa i pedalstwa ) . ? Coś mi tu nie pasuje do podobno katolickiej Frondy.. Przecięz na Boga , koniec naszego świata jest bardzo możliwy Tylko tych przepowiedni nie nalezy traktować dosłownie . To moje prywatne zdanie. To jest tak jak i z tym koronowanym wirusem . Chodzą pogłoski ,że uciekł on , ten wirus , z probówki . A i takie ,że zostal specjalnie wypuszczony .Pewno bzdury . Ale czy tak można machnąć ręką? Bo i dynamit i rozbicie atomu mialo budować dobrobyt ludzkości .A co wybudowało ? Nobla dla Bolka .I to by bylo na tyle panie ,,Leonie ..."
prosty2020.03.21 21:02
Idź do wróżki, niech Ci przepowie przyszłość.
B522020.03.21 23:45
nie wie co masz na myśli czy trzeba oddać głos na czerwoną szarańczę