22.02.18, 11:05

Trybunał Sprawiedliwości UE: Polska złamała prawo!!! I to już za PO/PSL

Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu zarzuca Polsce złamanie przepisów w sprawie jakości powietrza. Chodzi naturalnie o smog.


Polskę w tej sprawie oskarżyła już dwa lata temu Komisja Europejska. Trybunał w Luksemburgu uznał jej stanowisko za słuszne, stwierdzając, że Polska od roku 2007 nie przestrzega ani dziennych, ani rocznych norm stężenia pyłu zawieszonego. Co więcej unijne dyrektywy nakazują przygotowanie specjalnych programów ochrony powietrza, gdy normy zostaną przekroczone, ale w Polsce według Trybunału zrobiono to nieprawidłowo.


,,Sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego'' - uznał Trybunał.


Mówiąc krótko: według Trybunału Polska nie tylko przekracza dopuszczalne prawem UE normy, ale i nie robi wystarczająco wiele, by to zmienić.

mod/rmf24.pl