03.06.17, 17:10Fot. Voyou Desoeuvre via Flickr, CC BY-SA 2.0

To koniec małżeństw imigrantów z nieletnimi

Parlament niemiecki przyjął ustawę, zakazującą małżeństw osób w wieku poniżej 18 lat. W wyjątkowych wypadkach sąd będzie mógł zgodzić się na małżeństwa osób 16 i 17 letnich.

Jednocześnie unieważnione będę wszystkie małżeństwa, w których w chwili zawierania go którakolwiek z osób miała poniżej 16 lat. Sądy będą też mogły unieważnić małżeństwa, w których małżonkowie mieli 16 albo 17 lat. Wyjątkiem mają być sytuacje, w których osoby takie są już pełnoletnie i wyrażają wolę dalszego trwania małżeństwa.

Ustawa skierowana jest przeciwko imigrantom, którzy często przybywają do Niemiec albo sprowadzają nieletnie żony (bo chodzi głównie o dziewczynki). Obecnie w Niemczech zarejestrowanych jest 1475 małżeństw z nieletnimi. 

ZA: EUROISLAM.PL

dam/euroislam.pl