Terlikowski: Dominikanie drodzy, zróbcie korki ojcu Gużyńskiemu z historii - zdjęcie
29.12.15, 13:36

Terlikowski: Dominikanie drodzy, zróbcie korki ojcu Gużyńskiemu z historii

50

I właśnie to zarzucić chcę ojcu Pawłowi Gużyńskiemu (którego zresztą prywatnie lubię i za część wypowiedzi cenię). A dowodem na nią jest głupia wypowiedź z wczorajszego programu Tomasza Lisa. To właśnie w nim dominikanin postanowił przejechać się po PiS-ie (wolno mu, choć ciekawe, co by było, gdyby jakiś inny dominikanin zaczął w takich słowach jeździć po /Nowoczesnej) i Jarosławie Kaczyńskim, a także zarzucać Episkopatowi milczenie w sprawie rzekomego łamania praw obywatelskich. I właśnie w tym kontekście padła wypowiedź, której historycznie nie da się obronić. Ojciec Gużyński oceniał w niej milczenie Kościoła w sprawie rzekomego łamania praw obytelskich. -  To jest wyczekiwanie. Episkopat sądzi, że jest za wcześnie, by wypowiedzieć się w tej kwestii. Ja jestem gotów przypomnieć gen. Franco i Hitlera. To mocne słowa, ale to nie są analogie, tylko przypomnienie – mówił zakonnik.

I pomijając już zupełnie moją ocenę polityczną wypowiedzi dominikanina, to dowodzi ona - i trzeba to powiedzieć bardzo mocno - całkowitej ignorancji historycznej dominikanina. Tak się bowiem składa, że Hitler mordował chrześcijan, księży i katolików, a generał Franco ratował ich przed masowymi mordami z rąk lewicowców. Lewica zaś w Hiszpanii bynajmniej nie była otwarta i tolerancyjna, ale masowo zabijała, także współbraci ojca Gużyńskiego. Nie wspominając już o gwałtach na zakonnicach czy o profanacjach Najświętszego Sakramentu. Ale najwyraźniej dominikanin o tym nie wie.

Jeszcze większym zaś wstydem jest fakt, że zestawia się z masowym mordercą kogoś, kto zatrzymał masowe mordy katolików w Hiszpanii. Generał Franco to zaś właśnie zrobił. Lewica, z którą walczył w imię rewolucji przeprowadzała masowe czystki katolików, z których wielu jest obecnie wyniesionych na ołtarze. Dla przypomnienia ojcu Gużyńskiemu są wśród nich także dominikanie. Przypomnijmy choćby męczenników dominikanów z klasztoru w Almagro w środkowej Hiszpanii. Byli wśród nich nowicjusze, klerycy i kapłani. W lipcu 1936 roku zostali oni wszyscy aresztowani i uwięzieni w Madrycie, gdzie brutalnie ich torturowano i poniżano. Zamordowano ich tego samego roku w kilku grupach w przeciągu dwóch tygodni: 30 lipca oraz 8 i 14 sierpnia. Już beatyfikowani są dwaj inni hiszpańscy dominikanie Raimundo Joaquìn Gonzàlez Castano,OP oraz José Marìa Gonzàlez Solìs. I ich także zamordowali lewicowcy.

Obrońcą Kościoła stał się zaś generał Franco. I nawet jeśli w późniejszym okresie popełniał on błędy czy zbyt ściśle powiązał państwo z Kościołem, wykorzystując Kościół do bieżącej polityki, to nie sposób zestawiać go z mordercą chrześcijan, jakim był Hitler. Franco był głęboko wierzącym katolikiem, który w polityce popełniał błędy, ale także który ma niewątpliwe zasługi wobec Kościoła i katolików. To on także sprawił, że Kościół w ogóle w Hiszpanii przetrwał. Gdyby rządziła tam lewica w Hiszpanii nie byłoby miejsca ani dla katolików, ani tym bardziej dla zakonników. I można chyba wymagać wiedzy na ten temat od dominikanina i katolickiego zakonnika. Można też chyba wymagać, by nie powtarzać idiotycznych mitów lewicy, która z obrońcy Kościoła i człowieka, który uratował masę Żydów (bo i takie zasługi ma generał Franco) czyni zbrodniarza na miarę niemal Hitlera. Tego typu ignorancji nie sposób wybaczyć.

Tomasz P. Terlikowski

Komentarze (50):

anonim2015.12.29 13:47
Gużyński to przedstawiciel V kolumny w KK, nie od dziś.
anonim2015.12.29 13:47
Brawo panie Tomku ! Nieumiejących pouczać, o to to....:))))
anonim2015.12.29 13:49
Wstyd Gużyński, wstyd! Do tego jeszcze łazić do Lisa!
anonim2015.12.29 13:50
takie czasy: dzisiaj mamy też "zakonników patriotów". Chociaż nie wiem, czy zasługuje on na mmiano zakonnika
anonim2015.12.29 13:51
oczywiście bolszewiccy TW donosiku do ojca opata nie wniosą
anonim2015.12.29 13:54
niestety, niektórzy Dominikanie to bolszewikanie
anonim2015.12.29 14:00
P. Tomaszu nieładnie samemu kłamać i zarzucać o. Gużyńskiemu nieznajomość historii. Stwierdził on że w początkowym okresie faszyzmu KK poparł zarówno Hitlera jak i Franco - co jest prawdą, a że później zaczęto zabijać księży? Dał przykład do czego może prowadzić popieranie faszystów - ostrzegł przed tym KK w Polsce.
anonim2015.12.29 14:00
Zakonnik ma milczeć w KK bo wtedy ma zasługi dla NIEBA a jak gada nie na tematy Religi św toż do piekła się wybiera, bo to Lucyfer jest pierwszym politykiem wśród polityków. I jak skutecznym potrafił oszukać nie tylko 1/3 aniołów /Ap, 12,3 nn/ ale i Ewę w Raju /Rdz 3,1nn/ nie wyłączając z tego żydów /J. 19,15/ którzy wybrali go swoim cezarem.
anonim2015.12.29 14:09
Terlikowski Ty krótkowzroczny głupcze. " To jest wyczekiwanie. Episkopat sądzi, że jest za wcześnie, by wypowiedzieć się w tej kwestii. Ja jestem gotów przypomnieć gen. Franco i Hitlera. To mocne słowa, ale to nie są analogie, tylko przypomnienie" Teraz w Polsce została zachwiana pewna równowaga. Kolejny rząd nie będzie miał problemu z wprowadzeniem związków homoseksualnych w Polsce. Wystarczy ustawa. Dał przykład homoseksualistom Bonaparte Duda jak zwyciężać mają. Wystarczy brać przykład z prezydenta Dudy i PiS. Za 4 lata będzie związek małżeński tata i tata. :-)
anonim2015.12.29 14:12
@Jan z osiego roku KK nie poparł Hitlera jak zapewne nie wiesz to jedynie KK potępił zapoznaj się z Encyklikami Ojców św. Piusa XI i Piusa XII Zapominasz że Masońskie Idee stoją zawsze za wszelkim Bezbożnictwem i tak Było także w Niemczech przed II wojną światową to stowarzyszenie starogermańskiego Zakonu Thule do którego należała elita III Rzesza z A Hitlerem na czele"Należy zauważyć: że Papież Leon XIII w encyklice „Dal’Alto Dell’ Apostolico Seggio” z 15 X 1890 r. Zwrócił uwagę na zasadniczą rolę jaką w popularyzacji celów masonerii - antykościoła zwanego w Apokalipsie św. Jana Synagogą Szatana (Ap. 2,9; 3,9) odgrywają tzw. środki masowego przekazu „Media”. + Pisał: „głównym narzędziem, którym posługują się nasi wrogowie jest „Prasa”, (Media) która w dużej części jest przez nich inspirowana i wspierana”. Dlatego zalecał: „jest obowiązkiem wiernych, dzielnie popierać gazety katolickie, bądź odmawiając lub cofając poparcie dla złych gazet, bądź współdziałając około ożywienia i podniesienia gazet katolickich (…) w tej sprawie atoli za małą jest gorliwość wiernych” Podobne zalecenie wydał następca Leona XIII, św. Pius X: „Jeżeli jest jakieś dzieło zasługujące na pamięć i współdziałanie wiernych to gazety katolickie. - Poparcie dla tych gazet jest obowiązkiem Katolików” (30.06.1906 r.) + Jak powiedział Ojciec św. Pius XII (23.05.1958r) „Korzenie współczesnej apostazji (zdrady Wiary), tkwią w naukowym ateizmie (ewolucjonizmie ateistycznym), dialektycznym materializmie (naukowym materializmie), racjonalizmie (przekreślone wszystko co jest Objawione przez Boga), iluminizmie (oświecenie lucyferyczne) i wolnomularstwie (synagoga szatana) – które jest matką ich wszystkich. Papież tu otwarcie odniósł się do masońskiego przesłania uczestników Konferencji „ the Seventh Week Pastoral Adaption Conference.” + Można powiedzieć również, że pod wpływem Reformacji - Zaistniała „Prasa” Media w „Europie” która na początku odgrywała rolę IV Władzy - płaszcząc się i wysługując się książętom protestanckim, obalającym porządek Religii Katolickiej. Pod jej demonicznym i antykatolickim wpływem „rozpoczęto budowę” i wkrótce „został zbudowany dom na piasku” (Mt. 7, 24-27; Łk. 6, 46-49) który jak jest powszechnie wiadome ulegnie zagładzie. Co podkreśla Pius XII w encyklice: „Summi Pontificatus” opatrzonej podtytułem „Ciemności ponad ziemią” 20 X 1939 r. pisząc: - „Głównym złem z powodu którego świat popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zwodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego królewskiej władzy, a także nie przyjęcie nadanego przez Chrystusa Prawa Prawdy” oraz, że głównym źródłem wojny jest (…) „Odrzucenie Prawa Naturalnego” jako „jedynego i powszechnego standardu moralności” –„jest (też) głównym – a głęboko ukrytym – źródłem” - „z którego leją się strugą grzechy i nieszczęścia współczesnego Państwa” Dlaczego tak się stało? Bo „Podążając za Reformacją, dodał, „wielu chrześcijan stopniowo odrzuciło „Samą doktrynę Boskości Naszego Zbawiciela, która jest źródłem i ośrodkiem wszelkiej nauki chrześcijańskiej”.
anonim2015.12.29 14:13
Judasz sprzedał Chrystusa za 30 srebrników a Paweł Gurzyński za POpularność w Mediach. Jak się panu Gurzyńskiemu nie podoba Kościół niech wystąpi z zakonu i nie zaśmieca zakonu dominikańskiego.
anonim2015.12.29 14:14
Dopóki PIS nie poprosi ks. prof. Guza o napisanie konstytucji władza PISu będzie wisieć na włosku. Nikt ale to nikt nie podniesie ręki na partię która wprowadzi ustrój prawa oparty na nauce społecznej Kościoła. Bóg to dopuszcza na PIS, bo chce głębokich zmian, nie kosmetyki i wymiany stołków.
anonim2015.12.29 14:21
@marerk talarek jak zwykle cienko kroisz - czy jesteś sam pewny, że tego czwartego roku dożyjesz,? A jak będziesz już nie żył bo np 2017 Pan odwołał cię do wieczności?
anonim2015.12.29 14:23
"generał Franco ratował ich przed masowymi mordami z rąk lewicowców." - tylko tych, ktorzy popierali faszystowskie rzady. Tych ksiezy co nie popierali faszystow tez mordowali i deportowali. Polecam poczytac o bialym terrorze w Hiszpanii.
anonim2015.12.29 14:26
Terlikowski - a jest coś w czymś nie jesteś Najwybitniejszym znawcą? Straszliwy bełkot, mający zachować pozory logiki. Otóż co ma piernik do wiatraka ? Logika Terlikowskiego jest prosta - jeśli dyktatura NIE morduje katolików, znaczy - nie łamie praw obywatelskich. I z tego buduje wywód. To mniej więcej tak, jakby powiedzieć - "facet mnie mnie okradł, ale nie pobił - więc w sumie jest w porządku" i od tego "porządku" wywodzić swoje. To może Terlikowski przypomni również czytelnikom, że po stronie Franco walczyło ok. 160 tysięcy muzułmańskich najemników z Maroka (skąd zresztą dzięki Hitlerowi i Mussoliniemu przerzucono wojska Franco) ? O Guernice zmasakrowanej przez Luftwaffe ? O obozie koncentracyjnym w Miranda de Ebro prowadzonym przez SS? (fakt - nic złego tam się nie działo, bo mordowano tylko "ludzi gorszego sortu", a nie Katolików) Idąc logiką Terlika - Hilter też był OK - przecież nie zajął Watykanu mimo, że okupował Włochy! Oj Terlik... Cała Polska Szuka Mózgu Terlikowskiego! Daj nam chłopie jakąś szansę!
anonim2015.12.29 14:42
Wstyd to najdelikatniejsze określenie. Pozostajemy w oktawie Bożego Narodzenia, więc nic więcej nie powiem...
anonim2015.12.29 14:45
Panie Tomaszu jak zawsze trzyma pan poziom.
anonim2015.12.29 14:51
Gen. Franco to bohater narodowy Hiszpanii, jeden z najwybitniejszych mężów stanu Europy XX wieku. Uratował swój kraj przed bolszewickim terrorem oraz przed uwikłaniem się w wojnę światową. Po II wojnie światowej Hiszpania rządzona przez Franco została militarnym sojusznikiem NATO. Pilotowane przez Caudillo reformy gospodarcze uczyniły z tego kraju drugą (po Japonii) najlepiej rozwijającą się gospodarkę świata.
anonim2015.12.29 14:58
enrque111 Dla Ciebie to i Jaruzelski byłby bohaterem narodowym, byleby stanął po części Kościoła. Franco odpowiada za śmierć kilkuset tysięcy ludzi, Jaruzelski przy nim to pestka.
anonim2015.12.29 15:01
Komuś by się przydały korki, ale raczej nie Gużyńskiemu :-D
anonim2015.12.29 15:18
@Kajdanki Nie wiem w jakim chederze pobierałeś nauki, ale radziłbym ci wystąpić do nich o odszkodowanie, za to, że zrobili z ciebie głupca i nieuka :)))
anonim2015.12.29 15:41
Do o.Pawła Kozackiego: Czy nie jest powinnością przełożonego upomnieć współbrata, gdy ten jest sprawcą publicznego zgorszenia?!
anonim2015.12.29 15:49
Tak dla przypomnienia jak Hitler przekonywał chrześcijańskich Niemców do swojej ideologii.Kaczyński już gada jak Hitler.„Jeżeli niemiecki naród ma powstrzymać rozkład, który zagraża Europie, nie wolno mu popełniać błędów okresu przedwojennego i pozwalać na tworzenie wrogów Boga i świata, ale musi rozpoznać najbardziej niebezpiecznych przeciwników, tak aby przeciwstawić im całą swoją skoncentrowaną siłę. ”"http://zapytaj.onet.pl/Category/036,002/2,26464696,Czy_zdajesz_sobie_sprawe_z_niezaprzeczalnego_historycznego_faktu_ze_Adolf_Hitler_byl_teista_chrzescijaninem_rzymskim_katolikiem_oraz_wrogiem_ateizmu.html
anonim2015.12.29 16:13
Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) przeszła do historii jako szczególnie okrutna. W jej trakcie pewne nadużycia popełniały obie strony, lecz winy podwładnych Franco są wyolbrzymiane (np. słynne bombardowanie Guerniki przez Niemców pochłonęło - według mieszkańców miasta, jego naocznych świadków - od 75 do 200 ofiar, nie zaś 1600, jak podała propaganda republiki16), podczas gdy przemilcza się zbrodnie strony republikańskiej, choć kosztowały one życie ok. 100.000 Hiszpanów. Większość tych mordów popełniła czerwona milicja zorganizowana pod okiem sowieckich doradców, a nawet opatrzona rosyjską nazwą Czeka. Stosowała najczęściej tzw. paseitos (spacerki): ofiarę wyciągano z domu tłumacząc, że zostanie przesłuchana podczas spaceru, po czym wywożono ją za miasto i strzelano w tył głowy.
anonim2015.12.29 16:17
Na wieść o wybuchu powstania w hiszpańskiej marynarce, od dłuższego czasu infiltrowanej przez czerwonych, dokonano rzezi oficerów: ginęli w masowych egzekucjach, po czym zwłoki wyrzucano za burtę lub topiono ich w morzu z kamieniem u szyi. W latach 1936-1937 w samym Madrycie lewicowcy wymordowali 36.000 ludzi, w tym także swoich jak np. gen. Lopeza Ochoę, republikanina i masona, którego głowę obnoszono po ulicach na pice. Takie potworności były na porządku dziennym - gdyby nie gen. Franco, ludobójstwo trwałoby jeszcze wiele lat.
anonim2015.12.29 16:28
.... ,, jestem gotów przypomnieć gen. Franko i hitlera . To mocne słowa " a i do zbawienia nikomu nie są potrzebne ! o. Pawle Gużyński .
anonim2015.12.29 17:20
Niestety kolejny ksiądz idzie ścieżką wytyczoną przez lewicujących poprzedników: Lemańskiego, Bocheńskiego, szkoda że chodzi do propagandzistów lewicy uwiarygadniając ich tym samym.
anonim2015.12.29 18:01
W 1937 r. we wspólnym liście, skierowanym do „całego świata”, hiszpańscy biskupi podali, że ze wszystkich 42 000 kościołów i kaplic w Hiszpanii zniszczonych zostało w przeciągu dwóch lat 20 000. W Barcelonie całkowicie zniszczono ponad 800 kościołów i kaplic, w całej archidiecezji zaledwie 10 pozostało nietkniętych. Podobnie było w Madrycie, gdzie zdecydowana większość kościołów została uszkodzona lub zniszczona. W Walencji całkowicie zniszczono 800 kościołów, a uszkodzono ponad 1500, w Oviedo zniszczono ich 354, uszkodzono 287. W diecezji Ciudad Real i Segorbe zniszczono bądź uszkodzono wszystkie kościoły; niemal wszystkie w diecezjach Kartagina, Cuenca, Gerona, Santander i Toledo. Całe to barbarzyństwo miało miejsce na terenach opanowanych w całości przez ateistyczne władze republikańskie. Gen. Franco powstrzymał to barbarzyństwo.
anonim2015.12.29 18:54
trawestując Kazika ... kto się u Lisa pokazuje, tego ja nie szanuję.
anonim2015.12.29 19:51
Franco w walce z komunistycznym lewactwem musiał stosować najbardziej drastyczne metody. Inaczej Hiszpania stałaby się satelitą ZSRR.
anonim2015.12.29 19:59
PSAPLACE Dzieci, to kradnie się obecnie nawet w Polsce, zwłaszcza ludziom biednym :)
anonim2015.12.29 20:27
http://www.fronda.pl/blogi/kajecik-mysli-schwytanych/o-takiej-guze-absurdu-przez-ktora-poczulem-sie-zgorszony,44133.html
anonim2015.12.29 20:36
PSAPLACE Tłumaczy, że twój argument jest chybiony, ponieważ dotyczy każdego kraju, a zwłaszcza tzw. demokratycznego.
anonim2015.12.29 20:43
coś się złego dzieje w Zakonie Kaznodziejskim a to polityka, a to joga i tai chi, a to teologia feministyczna contemplata allis tradere - powinno być, a tu kontemplacji brak, zostało gardłowanie i usiłowania, mizeria kiedyś Dominikanie uczyli mnie wiary, gdy się nawracałem - logicznej, zwartej, rozumnej teraz już do ich kościoła nie chodzę, bo tam joga i tai chi, jakieś chłystki połapani z ulicy uczą ,,europejskiego'' myślenia (czytaj skażenia ,,światem'') na odczytach, wykłady pseudoteologów pokroju Pani Radzik i Tyg. Powsz. - masakra jakaś a ks. Górzyński bawi się w salonowca, komedia
anonim2015.12.29 20:58
Ja sądzę że ojciec Gużyński doskonale wie co mówi. Ojciec Gużyński ma po prostu dosyć życia w zakonie!! Ojciec Gużyński prowokuje zwierzchników w zakonie, aby nakazano mu milczenie, wtedy powie że jest kneblowany i odchodzi.
anonim2015.12.29 21:19
PSAPLACE Niewiele wiesz, skoro kwestionujesz karygodne działania władz tzw "państw demokratycznych". Poza porywaniem dzieci ubogim rodzicom i przekazywania ich pederastom, kraje te prowadzą agresywną, ludobójczą politykę przeciwko innym, suwerennym państwom, mordując, paląc i niszcząc ich dorobek społeczny i gospodarczy - starczy wymienić choćby Serbię, Irak, Afganistan, Libię, Syrię. Setki tysięcy zabitych i rannych, miliony kalek, sierot i uchodźców, zniszczone miasta, spalone wioski, zdewastowana infrastruktura, rozplenienie terroryzmu, to są "owoce" działania "demokratycznych krajów".
anonim2015.12.29 21:50
Biedny, nieszczęsny PSAPLACE :) Wiem, że trudno ci pojąć, że gen. Franco jest jednym z najwybitniejszych postaci XX wieku, bohaterem, który uratował Hiszpanię przed losem wielu krajów Europy Wschodniej, które zaznały zbrodni ludobójstwa dokonanego przez komunistów oraz zacofania, które do dnia dzisiejszego dystansuje je od reszty Europy (w tym Hiszpanii). Zamiast przesiadywać przed komputerem i wypisywać ucieszne farmazony, oczerniające bohatera Hiszpanii, lepiej wziąłbyś się za solidną naukę.
anonim2015.12.29 22:15
Czyli nalezy rozumiec, ze Franco nie mordowal tylko "popelnial bledy polityczne" kiedy dokonywal czystek, a mordowanie nazywa sie mordowaniem wg p. Terlikowskiego, kiedy robia to komunisci. No zaiste byloby paradne, gdyby nie bylo porazajace. i moznaby nazwac p. Terlikowskiego grubo ciosanym manipulatorem, gdyby nie podejrzenie, ze sam jest tak omotany ideologicznie, ze w to wierzy poczciwiec.
anonim2015.12.29 22:37
PSAPLACE Nie widzę nic złego w zwróceniu się gen. Franco o pomoc Luftwafe, w sytuacji, gdy czerwoni przeciwnicy otrzymywali międzynarodową pomoc od komunistów z całego świata, głównie zaś od Stalina :)))) Co zaś do twoich ckliwych opowieści o rzekomych obozach, w których być może zgwałcono jakąś kobietę na oczach jej męża i dzieci (w co szczerze wątpię, ponieważ "obozy rodzinne" nie istniały), to co ma z tym wspólnego gen. Franco ? Czyżby to samo co prezydent Obama z torturami w Guantanamo ? @Troll Andrik Mógłbym się wybrać do Hiszpanii, a wyobraź sobie, że nawet kilka razy się wybrałem ...... widziałem tam jednak, nie z rodzinami "ludzi zamęczonych", lecz szczęśliwych, że ich kraj uniknął okropieństw komunizmu i pożogi II wojny światowej. Zgadnij dzięki komu ?
anonim2015.12.29 22:42
Wstydzic to sie moze kosciol (jako instytucja) swojej historii ... a ze pa krolikowski zna ja tylko wybiorcz... no coz moze jasnie wielebni zwolennicy pana tomka zrobia i jemu korki z historii ?? kto wie ? cuda sie czasem zdarzaja
anonim2015.12.29 22:51
troll-nowak A, co jest takiego wstydliwego w tej historii ?
anonim2015.12.29 23:34
PSAPLACE Zatem uważasz, że władze "Polski Podziemnej", w czasie Powstania Warszawskiego, prosząc Aliantów o zbombardowanie wojsk niemieckich w Warszawie, postąpiły źle ? Opowiedz coś o tym :)))
anonim2015.12.29 23:44
Enrque, czy Ty kiedykolwiek byles w Hiszpanii? Rozmawiales z Hiszpanami? Na nauke historii juz chyba za pozno, i jak wynika z Twojej pisaniny, masz awersje do czytania. Pokolenie pamietajace Franco jeszcze zyje, to sa dzieci ludzi, ktorzy przezyli wojne domowa, i dorastali w frankistowskiej Hiszpanii. Porozmawiaj z nimi, z katolikami tez, popytaj sie, jak to bylo naprawde. Moze choc troche przestaniesz sie kompromitowac.
anonim2015.12.30 0:41
Na poczatek polecam Enrque poczytac o zamordowanych przez rezim Franco baskijskich ksiezach, wsrod ktorych byl nawet jeden arcybiskup, i o ksiezach wiezionych i przesladowanych tylko za to, ze osmielili sie krytykowac zbrodnie nacjonalistow.
anonim2015.12.30 8:14
Człowiek wiary wyraził swoje poglądy, które są sprzeczne z poglądami PiS to już jest winny nie wiary w boga i kościół. Ludzie opamiętajcie się, PiS dziś jest a jutro przeminie. A kościół jak stał tak zostanie i nie ma co mu przypisywać łatek z PiS. Tym bardziej że koledzy z PiS wykorzystują wiarę do własnych celów.
anonim2015.12.30 13:23
Samo pojawienie się u Lisa to już kompromitacja dla duchownego. Dalej nie trzeba drążyć.
anonim2015.12.30 21:22
Istnieje zasada, że na wojnie nie powinien mieć miejsca ani jeden wystrzał niż to jest koniecznie potrzebne. Franko przeciwstawił się skutecznie ludobójstwu zaserwowanego ludności hiszpańskiej przez ateistów hiszpańskich i międzynarodowych. Rozprawił się z czerwoną zarazą przy pomocy tej samej metody, co sami stosowali ateiści czyli kuli i szubienicy. Czy ateista może być podatny na dialog? Może pojedynczy czasem, ale nie zorganizowany. Wiemy obecnie , że nie jest to możliwe. Przykładem może być np.: http://ivrp.pl/viewtopic.php?t=15391 Skala zaślepienia ateistycznego wyraziła się w Hiszpanii zgotowaną przez ateizm hekatombą. Kto może być sędzią? jeśli nie zna się wielu ówczesnych uwarunkowań. Trzeba zatem przypomnieć, że ateizm zorganizowany, to nie osoba z którym gen. Franko mógłby sobie pogawędzić i dogadać się, ateizm zorganizowany ujawnił się jako system prawdziwych zbrodniarz z ciała i kości, którym trzeba było się przeciwstawiać w sposób realny na długo jeszcze po oficjalnym zakończeniu wojny domowej. Jeśli chodzi o adopcję dzieci, to z pewnością dziecku należy się humanistyczne wychowanie a nie ateistyczne, będące przedłużeniem nikomu niepotrzebnej hekatomby. Wychowanie ateistyczne, nigdy nie było oparte na humanizmie. Zawsze natomiast na wciskaniu wychowankowi wykoślawionej wizji świata, z zastosowaniem cenzury. Ktoś może zarzucić, że nie było ono wystarczające, jak czasem spotykamy się w procesie kształcenia i wychowania, ale z założenia pozbawiać dzieci poznania etyki, to nic innego jak opowiadać się po stronie czerwonej zarazy i przedłużania wewnątrz narodowej gehenny. Istnieją różne szacunki co do liczby ofiar terroru ateistycznego w Hiszpanii w latach 1936 – 1939 i ofiar związanych z koniecznym procesem stabilizowana się kraju. Mówi się nawet, że w wojnie tej mogło zginąć 600 tys. osób. Ateizm zawsze stanowił zagrożenie dla postępu, dobrobytu i zachowania praw człowieka.
anonim2015.12.30 21:32
Ateiści od zawsze odżywali się krwią ludzką. Dziś ulubioną metodą mordowania ludzi jest tzw. aborcja. I chociaż nauka : genetyka molekularna jasno określa, od kiedy istniejemy. A istniejemy od chwili naszego poczęcia. Ontogeneza człowieka obejmuje okres od zaistnienia jego jako komórki diploidalnej z całkowitym wyposażeniem materiału genetycznego do jego śmierci. Ateiści nie uznają nauki w jej całokształcie, to ciemnogród.
anonim2015.12.30 22:50
Skoro ojciec Guzynski podkreslal ze mowi jako socjolog a nie duchowny to czemu przyszedl w habicie. Proste jak cep wiekszosc ludzi z PO zyje poza ramami zasad ktore Kosciol naucza to czy mozna sie czegos dobrego spodziewac jesli sami sa zepsuci. LIS < BOROWSKI to spadkobiercy komunizmu Nie rozumiem o. Guzynskiego ktory krytykuje PIS czy osoby zwiazane z miesiecznica ..........?????
anonim2016.01.3 14:52
Gużyński to nie dominikanin tylko politykier służący złej sprawie.Ciekawe dlaczego zakon nie wypowiedział się w tej sprawie i nie upomniał tego gościa ?! Czyżby to było stanowisko całego zakonu ????