Teolog anglikański, prawosławny duchowny... Zapraszamy na ciekawe spotkanie - zdjęcie
04.10.17, 13:10

Teolog anglikański, prawosławny duchowny... Zapraszamy na ciekawe spotkanie

Zapraszamy na debatę z udziałem wybitnych przedstawicieli europejskiej humanistyki – prof. Johnem Milbankiem z Anglii oraz prof. Andriejem Kurajewem z Rosji. Tematem rozmowy, w której udział weźmie również Dariusz Karłowicz, redaktor naczelny Teologii Politycznej, będą napięcia pomiędzy polityką i religią we współczesnym świecie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Teologii Politycznej przy ulicy Koszykowej 24 lok. 7w Warszawie w poniedziałek 9 października o godzinie 18:00.

Prof. John Milbank to teolog Kościoła Anglikańskiego, profesor Religii, Polityki i Etyki na Uniwersytecie Nottingham, gdzie piastuje również stanowisko dyrektora Centrum Teologii i Filozofii. Jest członkiem think tanku Res Publica oraz założycielem ruchu Radical Orthodoxy, który na skalę międzynarodową podejmuje zagadnienia związane z religią i polityką. W jego książce Theology and Social Theory znalazły się teoretyczne rozważania dotyczące myśli Radical Orthodoxy. Jego naukowe zainteresowania obejmują dziedziny związane z m.in.: etyką, teologią, teologią polityczną, filozofią.

prof. Andriej Kurajew jest rosyjskim duchowny prawosławnym i teologiem. Był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Teologicznego Rosyjskiego Uniwersytetu Prawosławnego św. Jana Teologa, wykładowcą Moskiewskiej Akademii Duchownej oraz członkiem komisji biblijno-teologicznej przy Świętym Synodzie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Pracuje naukowo w Katedrze Filozofii religii i Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Moskiewskiego. Jest członkiem rady ekspercko-konsultacyjnej ds. wolności sumienia przy Komitecie Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. organizacji społecznych i związków wyznaniowych. Jest autorem szeregu artykułów prasowych oraz popularnego bloga.