10.11.17, 20:35Fot. Max Pixel, CC 0

Tajny niemiecki dokument: Ryzyko rozpadu UE ''realne''. Co wtedy?

Zaskakujące informacje tygodnika „Der Spiegel”. Poinformował on dziś o dotarciu do tajnego dokumentu, wedle którego armia niemiecka ma opracowanych sześć scenariuszy na wypadek konfliktu zbrojnego w Europie do roku 2040. Jeden z nich zakłada rozpad UE i uznaje szansę na to za realną.

Wspomniany dokument liczy 102 strony, jego tytuł to „Perspektywy strategiczne 2040”. Jak donosi niemiecka gazeta – zawarte są w nim scenariusze, których Berlin obawia się najbardziej i uznano je realne. Określono, w jaki sposób ma się zachować niemieckie wojsko na wypadek konkretnego scenariusza.

Jednym z nich jest rozpad Unii Europejskiej, po którym Niemcy miałyby zająć „pozycję reaktywną”. Taka kolej rzeczy doprowadzi wedle dokumentu do światowego chaosu i zatrzymania procesu globalizacji na dziesiątki lat. Najbardziej zaskakujący jest jednak fakt, że ten scenariusz uznano w dokumencie za „realny”. Kolejne ze scenariuszy zakładają z kolei powstanie bloku wschodnioeuropejskiego czy wzrost ekstremizmu i podążanie niektórych państw śladami Rosji.

dam/wprost.pl,Fronda.pl