14.12.15, 16:14

Szydło o szczycie klimatycznym: Krok w dobrym kierunku

Na konferencji prasowej z udziałem Prezes Rady Ministrów i ministra środowiska Beata Szydło odniosła się do zakończonego szczytu klimatycznego w Paryżu. Stwierdziła, że istnieją szansę na realizację polskich postulatów. 

"W naszej ocenie zrobiono krok w dobrym kierunku. Teraz wszystko zależy to od tego, czy porozumienie zostanie zrealizowane, w jakim czasie, czy przez wszystkie państwa" – komentowała zakończenie szczytu COP21 w Paryżu oraz osiągnięte porozumienie klimatyczne premier Beata Szydło.

Wspólna konferencja Beaty Szydło i ministra środowiska Jana Szyszko odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

"Sprawy klimatu są dla Polski ważne i Polska działa na rzecz tego, aby klimat był coraz lepszy" – mówiła na początku wystąpienia szefowa rządu.

Jak tłumaczyła Szydło, podczas swojego wystąpienia w Paryżu zwracała uwagę na potrzebę uwzględnienia specyfiki poszczególnych gospodarek w tworzeniu międzynarodowych porozumień.

"Musimy podkreślać specyfikę polskiej gospodarki, aby światowe rozwiązania dostosować do tego co możemy zrobić, do tego co na tym etapie jest możliwe do zrealizowania" – dodała.

"W Paryżu przedstawiłam trzy postulaty Polski. Pierwszy to, aby porozumienie zostało podpisane przez wszystkie państwa świata (...) bo to największe gospodarki – Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, muszą teraz zrobić najwięcej. Drugi postulat to, aby w porozumieniu zawrzeć właśnie takie zapisy, które uznają specyfikę rozwoju poszczególnych gospodarek (...) aby wprowadzając rozwiązania, które mają polepszać klimat na świecie, nie uderzano w gospodarki poszczególnych państw" – podkreślała szefowa rządu.

Trzecim postulatem o którym mówiła Szydło była kwestia lasów i zalesiania nowych terenów.  

"Polska wskazuje to jako rozwiązanie polepszające klimat i rozwiązuje problem nadmiernej redukcji dwutlenku węgla. Z satysfakcją stwierdzam, że wszystkie postulaty zostały przyjęte w Paryżu i zawarte w porozumieniu" – dodała.

"W naszej ocenie zrobiono krok w dobrym kierunku. Teraz wszystko zależy to od tego, czy porozumienie zostanie zrealizowane, w jakim czasie, czy przez wszystkie państwa" – komentowała Szydło.

emde/telewizjarepublika.pl

Komentarze

anonim2015.12.14 19:11
Kopacz na wszystko się zgadzała, UE wykorzystywali słabość Polski wynikająca z niekompetencji ministrów Platformy zainteresowanych wyłącznie prywatnymi interesikami.