29.08.18, 17:30

Prof. Romual Szeremietiew: Czego uczy nas 1 IX 1939

Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości w 1918 r. Jednak w tym stuleciu Polska musiała drugi raz odzyskiwać niepodległość bowiem odrodzone państwo polskie, II Rzeczypospolita, przetrwało tylko dwadzieścia lat.

Po zakończeniu wojny z Rosją Sowiecką (1919-1921) władze RP podjęły starania, aby zapewnić państwu bezpieczny byt. W 1921 r. Polska zawarła sojusz polityczny i wojskowy z Francją, ówczesnym supermocarstwem, największą potęgą wojskową Europy i zwycięzcą w I wojnie światowej.

Polska wywiązywała się z wszystkich przyjętych zobowiązań, stosownie do wymagań Francji zbudowała swoje siły zbrojne i opracowała plany wspólnych operacji na odcinku niemieckim, gdyby Francja uznała, że Niemcy zagrażają Europie.

Trzy razy ( w1933 r., - 1936 r., i w 1938 r.) Polska zgłaszała Francji gotowość „wykonania zobowiązań sojuszniczych”, czyli zbrojnego powstrzymania, wraz z Francuzami, niemieckich zbrojeń i rosnącego w siłę rewanżyzmu III Rzeszy. W Paryżu to całkowicie zignorowano.

W 1939 r. Polska podpisała sojusz z drugim supermocarstwem zajmującym ponad jedną czwartą powierzchni kuli ziemskiej, nad którym „słońce nie zachodziło”, z potęgą Imperium Brytyjskiego.  

We wrześniu 1939 r. Polska była członkiem koalicji przeważającej silami nad samotnymi Niemcami prącymi do wojny. Miała wraz z sojusznikami o 5 mln żołnierzy więcej niż Hitler; Koalicja angielsko-francusko-polska górowała nad Niemcami w liczbie samolotów - o 3100, czołgów – 1550, dział – 7100. Była to miażdżąca przewaga gwarantująca szybkie zwycięstwo.  

3 września Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę.

17 września zamiast oczekiwanej ofensywy sojuszniczej na Niemcy ruszyło sowieckie uderzenie na tyły walczących z Niemcami polskich wojsk. We wrześniu 1939 r. Polska nie doczekała się pomocy potężnych sojuszników, to Hitler ją otrzymał od Stalina i zwyciężył Polaków przy biernej postawie Zachodu.

W 1999 r. Polska stała się członkiem potężnego sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Wywiązuje się z wszystkich zobowiązań będąc lojalną w szczególności wobec supermocarstwa Stanów Zjednoczonych, uznawanych przez Warszawę za partnera strategicznego. Polacy zbudowali siły zbrojne zdolne do udziału w misjach zbrojnych podejmowanych przez NATO w różnych częściach świata. Liczą, że natowscy sojusznicy udzielą Polsce pomocy, gdyby ktoś zagroził bezpieczeństwu polskich granic. 

Za trzy dni 79 rocznica wybuchu II wojny światowej, którą rozpoczął atak armii Hitlera i Stalina na Polskę 1-17 września 1939 r. Ponieśliśmy wtedy klęskę na polach bitewnych – dzielne i bohaterskie Wojsko Polskie nie mogło zatrzymać sił dwu totalitarnych mocarstw, III Rzeszy i ZSRR.

Zdradzeni przez sojuszników Polacy w latach II wojny światowej stracili niepodległość. Musiało minąć pół wieku nim państwo polskie jako III Rzeczypospolita wróciło na mapę Europy.

Historia magistra vitae est ?

Romuald Szeremietiew

salon24.pl