Szczerski: Dlaczego UE jest wspólnotą wyblakłą? - zdjęcie
31.10.17, 20:07zdj. Adrian Grycuk, CC BY SA 3.0, via Wikimedia Commons

Szczerski: Dlaczego UE jest wspólnotą wyblakłą?

Szef gabinetu Prezydenta RP, Krzysztof Szczerski we wtorek wziął udział w debacie dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Instytut In Europa. 

"Europa potrzebuje jedności prawa, instytucji, rynku i budżetu"- powiedział Szczerski podczas debaty. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta zwrócił również uwagę, że każda z tych jedności daje państwom członkowskim UE możliwość cieszenia się czterema wolnościami. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego, Europa nie może "dalej mnożyć wątpliwości", powinna natomiast zacząć odpowiadać na problemy. 

"W świecie globalnej konkurencji, także w obszarze idei, Europa musi być znowu ideą, bo zawsze nią była"- podkreślił prezydencki minister, który zwrócił uwagę, że obecnie w Europie błędnie miesza się pojęcie wartości z polityką.

"Wartości są czymś, co jest głębsze i ponadpolityczne. Europa skupiła się dzisiaj na zasadach politycznych i nazwała je wartościami, dlatego jest wspólnotą wyblakłą"- powiedział Szczerski podczas debaty. Szef gabinetu Prezydenta RP wskazał również, że źródłem problemów jest populizm, pod którego silną presją znajdują się leżące u fundamentów UE cztery jedności i cztery wolności. Unia powinna skupić się na obronie jedności w zakresie prawa, instytucji, rynku i budżetu, jak również wolności przepływu osób, kapitału, towarów i usług, a podział w którymkolwiek z tych obszarów stanowi zaprzeczenie idei wspólnoty, jaką jest Unia Europejska- zaznaczył prezydencki minister. 

"Nie można proponować w ramach naprawy Europy kilkunastu nowych instytucji centralnych w jednym wystąpieniu, bo to nie one są źródłem jedności UE"- mówił Szczerski.

Co zatem nim jest? Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta wskazał, że- zgodnie z traktatem- jest nim lojalna współpraca państw członkowskich.

yenn/PAP, Fronda.pl