Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu - zdjęcie
21.01.20, 08:40(fot. wikipedia/Domena publiczna)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

4

PIERWSZE CZYTANIE

1 Sm 16, 1-13

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Pan rzekł do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Samuel odrzekł: «Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedział: «Weźmiesz z sobą jałowicę i będziesz mówił: Przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę».

Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: «Czy twe przybycie oznacza pokój?» Odpowiedział: «Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę!» Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę.

Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: «Ten też nie został wybrany przez Pana». Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: «Ten też nie został wybrany przez Pana». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan».

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś ruszył w drogę i poszedł do Rama.

 

EWANGELIA

Mk 2, 23-28

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Komentarze (4):

Natalia2020.01.21 21:50
"Szatanie" Pewnie, że my świętujemy Niedzielę ! Dla nas to Święty dzień! Pan Jezus dał nam, jako Przykazanie:" ....Pamiętaj ,abyś dzien Święty, święcił..." ! A wy szatany, co świętujecie w piekle?? Wiecznego bólu, ognia, siarki......itd , nie świętuje się, więc co??? Różne bzdury widiałam, ale żeby siebie w nicku tak nazwać, to już bije rekordy?? Wprost Himalaje głupoty!
Asia2020.01.21 22:16
Chciałam tylko zauważyć, że to nie Jezus dał wam przykazania a bóg. Zresztą żadna różnica, bo i tak macie je w d...e. Amen.
katolik2020.01.22 3:02
Ale to nie Jezus dał to przykazanie Tylko Bóg Ojciec. I nie brzmi ono tak jak napisałeś, ale tak: "Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił" Chrześcijaństwo przejęło niedzielę jako dzień święty nie z pobudek religijnych, ale od Rzymian. Niedziela była świetym Dniem Słońca (dies Solis), stąd pochodzi angielska nazwa Sunday. Stwierdzono że bardziej opłacalnym jest łamać przykazania Dekalogu niż nakłonić ludzi do zmiany przyzwyczajeń - no i w sumie dla wiernych nic się nie zmieniło - kult i święto zostały, a tylko sobie przestawiono nazwę Boga.
Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.01.21 10:51
A wy i tak będziecie świętować niedzielę