Uważam tę inicjatywę za jeden z najbardziej oryginalnych pomysłów uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polską, a zarazem znakomitą okazja do zacieśnienia więzów sąsiedzkich: wczoraj mieszkańcy blisko 300 mieszkań najdłuższego bloku w Tarnowie przy ulicy Bitwy pod Monte Cassino 5 zgasili lub zaświecili światła w swoich domach tworząc widoczny od godziny 19.30 stumetrowy napis „100 lat”.

Hasło „Światła na niepodległość” rzuciło Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Jestem Miastem” i to ono doprowadziło do jego urzeczywistnienia. Wprawdzie nie wszyscy lokatorzy 12 klatek bloku włączyli się w nią, ale i tak było co podziwiać. Większość mieszkańców wyszła oglądać swoje dzieło na przystanek autobusowy przed blokiem, gdzie składali sobie życzenia przy herbacie i przy torcie.

Oby jak najwięcej takich niestandardowych pomysłów pojawiało się podczas obchodów ważnych rocznic!

Jerzy Bukowski