Strażnik Wiary: Gender to kłamstwo, a Amoris laetitia... - zdjęcie
22.06.17, 11:45fot. Angomokio, lic. CC BY-SA 4.0, via Wikipedia

Strażnik Wiary: Gender to kłamstwo, a Amoris laetitia...

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Ludwig Müller udzielił wywiadu amerykańskiej gazecie katolickiej "National Catholic Register". W rozmowie purpurat podkreślił niezmienne nauczanie Kościoła wykluczające dostęp zatwardziałych grzeszników do Komunii świętej. Zwrócił też uwagę na kłamstwo ideologii gender i samozbawienia.

"Jesteśmy przeciwko ideologii gender, bo mamy lepsze rozumienie tego, czym tak właściwie jest płeć" - powiedział o genderyzmie Müller. "Mężczyzna i kobieta to równe sobie osoby, ale odmienne w odniesieniu do płci. Ta rzeczywistość umożliwia relacje między osobami i sprawia, że zaistnieć może miłość męża do żony i związana z tym odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Rodzina daje społeczeństwu profetyczne świadectwo, że dzieci nie są przeszkodą w samorealizacji. Przeciwnie, dzieci są znakiem dla świata obrazującym miłość, którą Bóg umieścił w naszych sercach, tę samą miłość, która podtrzymuje całe stworzenie" - dodał.

Kardynał zwrócił się także przeciwko pojawiającym się od wieków w tej czy innej formie ideologiach samozbawienia.

"W XX stuleciu zmierzyliśmy się z ideologiami samozbawienia w formie ideologii politycznych, które doprowadziły do jednej z największych tragedii w historii ludzkości. Łaska Boża, o którą musimy się modlić, nie zaprzecza naszym naturalnym zdolnościom, przeciwnie, umożliwia nam współpracę z Bogiem, co służy chwale Boga i dobru ludzkości" - stwierdził niemiecki purpurat.

"Antropologia chrześcijańska przynosi ze sobą pozytywne spojrzenie na ludzką egzystecję, co daje nadzieję. To, co skrywa się za fałszywym aktywizmem, to nihilizm, zakorzeniony w samozbawieniu" - wyjaśnił kardynał.

Kardynał mówił wreszcie o kwestii małżeństwa i rozwodników w nowych związkach w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia.

"Powiedziałem to wiele razy i powtarzam to tutaj znowu: Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga Stwórce i wyniesione do rangi sakramentu przez Jezusa Chrystusa. Poprzez Jego tajemnicę zbawienia małżeństwo chrześcijan staje się znakiem i narzędziem głębszej jedności z Jezusem Chrystusem i Jego małżeńskim związkiem z Kościołem jako Jego oblubienicą" - wskazał watykański hierarcha.

"Jezus jasno i nniewątpliwie ustanowił nierozerwalność ważnego małżeństwa. To właśnie musimy głosić, obwieszczać i wyjaśniać katolikom. Uznanie nierozerwalności małżeństwa jest obowiązkiem wszystkich wierzących [...]. Musimy pomagać ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytacji małżeńskiej, ale nie tylko pragmatycznymi rozważaniami zgodnymi z duchem świata, ale zgodnie z Duchem Świętym" - podkreślił.

Jak dodał kardynał, przyjmowanie Komunii świętej w konieczny sposób zakłada wyznanie wszystkich grzechów ciężkich.

"Skrucha, spowiedź i poprawa to konieczne elementy rozgrzeszenia. To bezpośrednia droga do przyjmowania świętej Eucharystii, Jezusa Chrystusa, która jest tą samą boską osobą, która nam przebacza" - powiedział kardynał Müller.

hk/ncregister.com