03.07.19, 13:22

Stanowczy głos Watykanu ws. gender. Jest oficjalny dokument

Watykan wydał oficjalny dokument, który określa jasno stanowisko Kościoła wobec ideologii gender. Dokument „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” został przygotowany przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej. Jest zdecydowaną odpowiedzią wobec nasilającego się w wielu krajach zagrożenia narzucania ideologii gender w edukacji dzieci i młodzieży.

“Ideologia ta wprowadza projekty edukacyjne i wytyczne legislacyjne promujące tożsamość osobistą i związki emocjonalne w całkowitym oderwaniu od różnic biologicznych między mężczyzną a kobietą. Tożsamość człowieka jest zdana na indywidualistyczny wybór, który może się również z czasem zmieniać” – czytamy w dokumencie. Nie kwestionuje on jednak potrzeby studiów genderowych, które badają równość płci oraz role kobiecości i męskości. Co ważne, podkreśla jednak, że kwestię edukacji seksualnej w szkołach należy pozostawić wolność rodziców. W związku z tym, że mamy do czynienia z pogłębiającym się w ostatnich latach kryzysem wychowawczym, szczególnie w odniesieniu do kwestii uczuciowości i płciowości, autorzy przypominają tradycyjne nauczanie Kościoła o człowieku. Zwracają też uwagę, że nie można pominąć faktu , iż fundamentem ideologii gender jest względność w pojmowaniu nie tylko płci – czy to biologicznej, czy kulturowej – ale także samego człowieka. “Chciano by, każda osoba mogła wybrać swój stan i aby społeczeństwo musiało ograniczyć się jedynie do zagwarantowania jej tego prawa, także przez wsparcie materialne, w przeciwnym razie miałoby dochodzić do form dyskryminacji społecznej wobec mniejszości” – czytamy.

Antidotum na edukację gender jest tradycyjna antropologia.

Przypominając nauczanie Soboru Watykańskiego II Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej przypomina o konieczności wychowania do miłości, które musi zaoferować „pozytywne, mądre i odpowiednie do wieku wychowanie seksualne”. Autorzy dokumenty przypominają, że tożsamość człowieka kształtuje się w oparciu o różnorodność płciową, a w rodzinie konfrontacja z matką i z ojcem ułatwia dziecku rozwój własnej tożsamości płciowej. “Dzieci winny dojrzewać w relacji, konfrontując się z męskością i kobiecością — ojca i matki — i w ten sposób osiągać dojrzałość uczuciową”. I to właśnie w samej wspólnocie rodzinnej dziecko może być wychowane do rozpoznawania wartości i piękna różnicy płci, równości, oraz komplementarności biologicznej, funkcjonalnej, psychologicznej i społecznej” – możemy przeczytać w zaprezentowanym dokumencie. Jego autorzy upominają się także o prawa rodziców do decydowania o wychowaniu dziecka. Podkreślają: “Rodzina, postrzegana jako naturalna jednostka społeczeństwa sprzyjająca najpełniejszej realizacji wzajemności i komplementarności między mężczyzną a kobietą jest uprzednia nawet wobec ładu społeczno-politycznego państwa, którego wolność ustawodawcza musi brać to pod uwagę i dawać temu należyte uznanie”.

Innym wspólnym stanowiskiem zawartym watykańskim dokumencie jest potrzeba wychowania dzieci i młodzieży do poszanowania każdej osoby w jej szczególnej i odmiennej kondycji, aby nikt nie doznawał znęcania się, przemocy, obelg lub niesprawiedliwej dyskryminacji ze względu na swoje uwarunkowania osobowe (takie jak niepełnosprawność, rasa, religia, skłonności uczuciowe itp.).

W dokumencie znalazło się również wiele odniesień do nauczania Soboru Watykańskiego II, Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także słów papieża Franciszka dotyczących tego, w jaki sposób teoria gender zaprzecza naturze mężczyzny „eliminując tym samym antropologiczne podstawy rodziny”. Ta ideologia, zdaniem Ojca Świętego Franciszka, „prowadzi do programów edukacyjnych i aktów prawnych, które promują osobistą tożsamość i emocjonalną intymność radykalnie oddzieloną od biologicznej różnicy między mężczyzną i kobietą”. Dokument kończy się wezwaniem papieża Franciszka, by rodzice, Kościół, nauczyciele i wychowawcy współpracowali w takim wychowywaniu dzieci, aby były otwarte i interesowały się tym, co je otacza, zdolne do dbania o innych i do okazywania czułości”.

BP KEP

 

CAŁOŚĆ DOSTĘPNA TUTAJ

Komentarze

anonim2019.07.4 7:36
Drogi panie Papieżu Franciszku: z idiotyzmami nie da się dialogować. Ponieważ najpierw musisz się Pan zniżyć do poziomu idioty, a potem idiota wygra bo ma większe doświadczenie.
nikt2019.07.4 5:37
Gender jest zagwarantowane tylko dla facetów w czarnych sukienkach a nie dla plebsu.
ect2019.07.5 20:45
Nienawiść Cię pożera!
Polak2019.07.3 14:12
Moim zdaniem to jest zbyt mało stanowczy głos. Ideologia gender jest wielkim złem i powinno się zwalczać gender z poszanowaniem godności ludzi uwikłanych w homoseksualizm.
ect2019.07.3 14:34
No Kościół tak naucza, uczy poszanowania ludzi ze skłonnościami seksualnymi.
Polak2019.07.3 14:41
“Chciano by, każda osoba mogła wybrać swój stan i aby społeczeństwo musiało ograniczyć się jedynie do zagwarantowania jej tego prawa, także przez wsparcie materialne, w przeciwnym razie miałoby dochodzić do form dyskryminacji społecznej wobec mniejszości” Jak na razie to jest taki chory czas że to mniejszość dyskryminuje normalność i to jest ok? gender zamienia się w homoterroryzm i to jest ok?
ect2019.07.4 13:18
Nie rozumiem twojego oburzenia. Kościół wyjaśnia w tym zdaniu, że założenia i oczekiwania gender wobec społeczeństwa są absurdalne.Taka jest właśnie rola Kościoła, głosić Ewangelię i wyjaśniać ją a ten dokument jest tego dobrym przykładem. Kościół jasno przypomina naukę Kościoła na temat homoseksualizmu.
Jose Maria2019.07.3 13:55
Oblężona twierdza, pełna zboczeńców i pedofilów, wydaje pismo na temat gender mimo ze nawet nie zna definicji. Ciekawe ciekawe. Parafianie nadal to łykają?
ect2019.07.3 14:36
Masz takie ładne imię a tak się denerwujesz.
Zerr02019.07.3 23:50
Piszesz o Sekcie LGBT? Oni ciągle cos wydają o dżender. A jak juz wydadzą, łażą po miastach w tzw paradach równości. Tak, na pewno piszesz o Sekcie LGBT, tam znajdziesz 40% przestępców pedofilnych.
edi2019.07.3 13:51
BREDNIE I KŁAMSTWA O ORIENTACJACH - znałem homoseksualistę który stał się homo bo go systematycznie gwałcił drugi, trzeci itd, homo - potem się zestarzał nikt go już nie chciał i musiał płacić chłopakom żeby mu dobrze zrobili - PIĘKNA PRZYSZŁOŚĆ - TOTALNA TRAGEDIA ZNIEWOLONEGO CZŁOWIEKA - NIE MIAŁ ŻADNEJ ORIENTACJI A ZNIEWOLIŁ SIĘ I ZOSTAŁ HOMO, BO ZOSTAŁ WCIĄGNIĘTY W TAKĄ JUŻ ZNIEWOLONĄ SPOŁECZNOŚĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Szatan w cudzej osobie2019.07.3 14:38
Raczej musiał trafić dobrą promocję LGBT w którymś niepolskim markecie, taką np. -90%. Ludzie będą brać z ciekawości przecież.
ect2019.07.3 13:39
No, nareszcie jakiś mądry, odważny, jasny i zdecydowany głos! W zasadzie nic nowego i bardzo dobrze, aby nikt nie miał wątpliwości, że zmieniło się coś w nauczaniu Kościoła pod tym względem.