"Jeżeli, jako państwo, nie zaczniemy w końcu zdecydowanie reagować na obraźliwe dla Polaków wypowiedzi polityków zagranicznych, to nie będziemy na świecie szanowani" - napisał w specjalnym liście poseł Stanisław Tyszka. W wiadomości kierowanej do szefa MSZ Jacka Czaputowicza namawia on ministra do nadania szefowi MSZ Izraela status persona non grata w Polsce.

"Złożyłem właśnie do pana ministra Czaputowicza wniosek o wpisanie Israela Katza na listę osób w Polsce niepożądanych" - napisał polityk Kukiz'15.

Jednocześnie wicemarszałek Sejmu powołał się na art. 435 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

"Jeśli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej".

Pełna treść listu dostępna poniżej.

mor/twitter.com/nczas.com