Spotkanie chrześcijan i żydów - zdjęcie
12.05.15, 21:06Domus Galilaeae

Spotkanie chrześcijan i żydów

6

Zakończyło się wspólne spotkanie chrześcijan i żydów z okazji 50-lecia publikacji dokumentu Nostra Aetate. Konferencje w Domus Galilaeae w Izraelu, które zgromadziło 120 rabinów, 400 księży, 20 biskupów i 7 kardynałów zorganizowała Droga Neokatechumenalna. 

Spośród kardynałów w wydarzeniu uczestniczyli m.in. Prefekt Sekretariatu ds. Ekonomii Stolicy Apostolskiej Kardynał George Pell, Przewodniczący Pontyfikalnej Rady ds. Laikatu kard. Stanisław Ryłko oraz Emerytowany Przewodniczący Pontyfikalnej Rady Cor Unum kard. Josef Cordes. Stronę żydowską reprezentował m.in. rabin Yitz Greenberg.

Do uczestników tego historycznego wydarzenia swoje słowa skierował papież Franciszek, który zachęcił obie strony do braterstwa i jedności. Po spotkaniu rabini mówili zaś o „nowej wiośnie” między judaizmem a chrześcijaństwem. Kardynał Pell przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II odnośnie relacji między obydwoma religiami, o wspólnym dziedzictwie i jedynym Bogu, którego wyznają.

Rabini byli zaskoczeni życzliwością i gościnnością ze strony katolików. Nie wszystkim jednak odpowiadała konserwatywna duchowość zgromadzenia, czy katolickie podejmowanie niektórych tematów np. doniosłości cierpienia. Przeważało jednak wzajemne zrozumienie i chęć poznania się. Rabin Jonathan Klinger z Lev Shalem Institute przypomniał nauczanie Nostra Aetate: „Nie możemy szczerze modlić się do Boga Ojca, jeśli nie traktujemy innych ludzi inaczej niż w sposób braterski, uznając, że wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga”.

Zgromadzeni podkreślali także zasługi św. Jana Pawła II w zbliżeniu między wyznawcami Starego i Nowego Testamentu, określane jako początek przełomu we wzajemnych relacjach. W spotkaniu uczestniczyli także inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello, Carmen Hernandez i o. Mario Pezzi oraz katechiści świeccy z całego świata, przeważnie z Hiszpanii i Włoch.

 

TT   

Komentarze (6):

anonim2015.05.12 21:44
Spotkania, pogadanki a czy choć jeden żyd się nawróci(ł)!? dzięki temu spotkanku?
anonim2015.05.12 22:02
Gdy Żydzi pytali apostołów: „Bracia, cóż winniśmy czynić?", Piotr odpowiedział: „Żałujcie za grzechy i niechaj każdy z was da się ochrzcić" (Dz 2,37). Papieże na przestrzeni całej historii przestrzegali przed judaizacją – do czasu soborowego "Nostra Aetate" i późniejszej zdrady posoborowych papieży. Okazuje się, że Kościół przez dwa tysiące lat mylił się, że 260 poprzednich papieży błądziło, że dziś trzeba ocenzurować Ewangelie i wycinać Pismo Święte z „antysemickich” wypowiedzi św. Pawła, że trzeba oczyścić „starszych braci w wierze” z zarzutów o ukrzyżowanie Chrystusa, że najlepiej samemu oskarżyć się, skazać i przeprosić za tysiąclecia chrześcijańskiego „antysemityzmu". Kościół przez 2000 lat wzywał żydów do nawrócenia, nigdy nie uważał, że wierzą oni w tego samego Boga, ponieważ Bóg jest Trójjedyny, o czym żydzi nie chcą słyszeć. Św. Jan Chryzostom głosił: "Skoro bowiem nie uznają Ojca, ukrzyżowali Syna i odrzucili asystencję Ducha Świętego, któż zatem śmiałby zaprzeczyć, że synagoga jest siedliskiem demonów? Bóg nie jest wielbiony w tym miejscu, wręcz przeciwnie! Lecz odtąd to chram bałwochwalstwa; niektórzy tymczasem zbliżają się do tych miejsc jakby do sanktuarium."
anonim2015.05.12 22:43
ojtam ojtam Ap,2,9
anonim2015.05.13 8:42
Sekta neońska w końcu wyartykułowała swój cel...Przypominam, ze archeologizm został wyraźnie potępiony przez Piusa XI.
anonim2015.05.18 8:15
Prostychlop. Chrześcijanie to nie Świadkowie Jehowy. Nawracanie "Ogniem i Mieczem" też się skończyło. Zresztą nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale chrześcijaństwo wykształciło się z judaizmu, a Jezus też był żydem. Tutaj raczej chodzi o ekumenizm i wspólne interesy wiary. No i pewno poruszony był temat ISIS.
anonim2015.05.19 23:08
Crux Sacra Sit Mihi Lux, nie próbuj manipulować ubierając się w chrześcijańskie szatki. Padło proste pytanie: "Czy przez te spotkania i pogadanki choć jeden Żyd się nawrócił?". Jeśli znasz odpowiedz, możesz odpowiedzieć, ale nie mydl nam oczu ekumenizmem i "wspólnymi interesami wiary".