Polacy oczekują, aby opozycja współpracowała z rządem w walce z kryzysem graniczym - wynika z najnowszego sondażu pracowni SW Research na zlecenie Rzeczpospolitej. 

Uczestnicy sondażu zostali zapytani o to, czy ich zdaniem opozycja powinna współpracować z rządem w zwalczaniu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Aż 69,8 proc. badanych jest zdania, że opozycja powinna w tej sprawie współpracować z rządem. Jedynie 8,4 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, z kolei 21,8 proc. nie ma wyrobionego poglądu na ten temat.

- Częściej za współpracą opozycji z rządem są mężczyźni (71 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (72 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (76 proc.) oraz osoby z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (85 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że w tej sprawie opozycja powinna współpracować z rządem – z 56 proc. w grupie do 24 lat, do 75 proc. wśród osób powyżej 50 lat - na łamach Rz wyniki skomentował Adam Jastrzębski z SW Research.

jkg/rp