Czy Zjednoczonej Prawicy uda się dotrwać do następnych wyborów? Polacy są bardzo wyraźnie podzieleni w ocenie.

Niemal identyczna ilość badanych jest przekonana co do rychłego rozpadu koalicji rządzącej, jak i jej dalszego trwania. Pracownia Social Changes zapytała uczestników sondażu, z jaką opinią co do przyszłości Zjednoczonej Prawicy najbardziej się oni zgadzają.

Jak się okazuje, 32 proc. jest zdania, że do rozpadu koalicji dojdzie przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. 31 proc. jest przekonanych, że Zjednoczona Prawica mimo tarć, przetrwa.

Największa ilość badanych, bo aż 37 procent, wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Sondaż dowodzi też, że różnice w ocenie są w ogromnej mierze zależne od sympatii politycznych. O ile o rozpadzie koalicji przekonanych jest tylko 8 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, w przypadku osób sympatyzujących z KO jest to już 57 proc. Takiego zdania jest też połowa osób, które deklarują oddanie głosu na Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Jeśli chodzi o osoby, które są zdania, że mimo problemów koalicji uda się przetrwać, odpowiedź taką wskazało 77 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy. Wśród osób głosujących na Koalicję Obywatelską, takiego zdania jest 20 proc. respondentów. Odpowiedziało tak również 26 proc. wyborców Polski 2050.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl