Podczas konferencji prasowej po zakończeniu odbywającego się dziś w Warszawie zarządu krajowego Solidarnej Polski, lider tego ugrupowania Zbigniew Ziobro zarysował zapowiadane już wcześniej „czerwone linie” obecności tej formacji w rządzie.

Minister sprawiedliwości poinformował, że zarząd Solidarnej Polski po przedyskutowaniu nowej sytuacji politycznej związanej z orzeczniem TSUE ws. tzw. "mechanizmu warunkowości" podjął dziś trzy kluczowe uchwały. „Odrzucamy szantaż unijnych instytucji "pieniądze za suwerenność", zgłaszamy własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, domagamy się odrzucenia nowej wersji polityki klimatycznej – oświadczył Ziobro.

"Nie zgadzamy się na rozwiązania, które naruszają suwerenność Polski" - zapowiedział prokurator generalny. Dodał też, że decyzja TSUE jest niezgodna z "traktatami oraz Konstytucją RP".

Jak zaznaczył Zbigniew Ziobro podjęte dziś na zarządzie SP uchwały oparte są na trzech fundamentalnych postulatach programowych Solidarnej Polski i stanowią tzw. „czerwone linie”, po naruszeniu których obecność tego ugrupowania w koalicji rządowej straciłaby jakikolwiek sens.

 

ren/Facebook