Skandal! Sąd: HGW nie musi płacić grzywny - zdjęcie
19.02.18, 20:07Zdj. Platforma Obywatelska RP, CC BY SA 2.0, Flickr

Skandal! Sąd: HGW nie musi płacić grzywny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił grzywnę w wysokości 3 tys. złotych nałożoną na prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz przez Komisję Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. 

Polityk została ukarana przez komisję za nieusprawiedliwione niestawiennictwo podczas rozprawy ws. reprywatyzacji nieruchomości Marszałkowska 43.

Na stronach internetowych WSA czytamy, że sąd ropoznał na posiedzeniu niejawnym, w trybie uproszczonym, drugą sprawę ze skargi Gronkiewicz-Waltz na postanowienie komisji z września ubiegłego roku o ukaraniu prezydent Warszawy grzywną w wysokości 3 tys. złotych. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz zasądził od komisji 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Decyzja jest nieprawomocna, a stronie niezadowolonej z takiego rozstrzygnięcia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Jak podkreśla WSA, prawo "nie daje możliwości nałożenia kary grzywny za niestawiennictwo na rozprawie na osobę pełniącą funkcję piastuna organu osoby prawnej". Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem Komisji, że skoro grzywna została nałożona na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to skarga wniesiona przez prezydenta m.st. Warszawy powinna zostać odrzucona.

yenn/PAP, Fronda.pl