Przegłosowaną w ub. tygodniu przez Sejm nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt zajęła się senacka komisja rolnictwa. W czasie dzisiejszego jej posiedzenia swoją ocenę przekazało Biuro Legislacyjne Senatu stwierdzając, że ze względu na brak precyzji i ogólność pewnych zapisów, projekt budzi wątpliwości konstytucyjne.

Tzw. „Piątka dla zwierząt”, którą posłowie przegłosowali w nocy z czwartku na piątek ub. tygodnia, zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych z wyjątkiem królika, ogranicza ubój rytualny czy określa warunki, w jakich należy trzymać zwierzęta domowe.

Wiele zastrzeżeń do projektu ma Biuro Legislacyjne Senatu. Jest to m.in. zbyt krótkie vacatio legis przepisu dot. uboju rytualnego. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu zarzucił ustawie również ogólność i brak precyzji niektórych przepisów, co w ocenie Biura powoduje niezgodność ustawy z konstytucją.

kak/PAP