Senat chce zlikwidować ID. Kwiatkowski: Jutro zaczynamy realizować wyrok TSUE - zdjęcie
03.08.21, 13:13Fot. screenshot - YouTube (Polskie Radio Łódź)

Senat chce zlikwidować ID. Kwiatkowski: Jutro zaczynamy realizować wyrok TSUE

54

Senat postanowił włączyć się w spór Polski z Unią Europejską dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że na jego wniosek jutro rano senacka Komisja Ustawodawcza rozpocznie pracę nad ustawą likwidującą Izbę.

- „Dość UDAWANIA - jutro ZACZYNAMY REALIZOWAĆ WYROK TSUE”

- napisał na Twitterze senator Krzysztof Kwiatkowski.

Poinformował, że na jego wniosek w środę, o 8 rano, Komisja Ustawodawcza Senatu rozpocznie pracę nad ustawą likwidującą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

- „Nie możemy blokować funduszy UE poprzez uchybienia w niezależności sądów. PRZYWRÓCIMY pełną niezawisłość sędziów”

- dodał były prezes NIK.

15 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiast wstrzymać funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tego samego dnia polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający TSUE na stosowanie środków tymczasowych dot. polskiego sądownictwa jest niezgodny z konstytucją. Dzień później TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowania się do orzeczenia. W przeciwnym razie ma wystąpić do TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych. Tymczasem przedłuża się proces zatwierdzenia przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec lipca w rozmowie z Deutsche Welle anonimowy brukselski urzędnik stwierdził, że konflikt ws. Izby Dyscyplinarnej „wrzucił projekt polskiego KPO do brukselskiej zamrażarki”.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl

Komentarze (54):

Skrzypek na dachu2021.08.25 11:25
Nie jestem wzruszony tym ze Pan Baruch Budka mowi prawde , bo wiadomo ze w taki sposob ta paskudna zdradziecka zmija tylko chce oszukac naiwnych .
ks. emeryt2021.08.18 10:17
Pewien papież potępił powstanie styczniowe - bo był źle poinformowany!
ZNOWU2021.08.17 9:37
Q rwy z frondy cenzuruja !!Oczywiscie pisowców bo Taliban czyli peło wypisuje kazde gooowno
Anonim2021.08.4 17:03
Kwiatkowski tacy ludzie jak Ty , Grodzki i Gawłowski POwinni trzymać się jak najdalej od prawa
Wy towarzyszu Kwiatkowski2021.08.4 16:46
mozecie co najwyzej dostać w żopu kopa !!!
Anonim2021.08.4 8:27
Ciekawe czym teraz zajmą się takie partyjniackie mędy jak Nawacki czy Radzik?
astm.2021.08.4 6:36
Kryminalista dyktuje warunki.
joanna2021.08.4 6:32
Panie Kwiatkowski, jakimś cudem Pan się wywinął z odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej za to, że będąc prezesem NIK układał się Pan z posłem Burym w spraw obsadzenie stanowisk w Izbie, a teraz próbuje wszczynać rebelię w sprawie, w której Pan nie ma uprawnień. To, że przeszedł Pan z niegdyś patriotycznych pozycji do targowicy, to Pana prywatna, choć kompromitująca, przemiana. Ale w chwili, gdy próbuje Pan w tak decydującym momencie rozgrywać własny Kraj na międzynarodowej arenie, to wyjątkowa zuchwałość. Czyżby to jakaś ''wdzięczność wobec kogoś'' za wybronienie Pana ze wspominanej wyżej poważnej afery...
Filip2021.08.4 5:46
Jak wysoka może być kara dla Polski? W przypadku niezastosowania środków tymczasowych, TSUE może nałożyć na Polskę kary finansowe. Tutaj procedura jest dość prosta - w ramach toczącego się przed Trybunałem postępowania, Komisja Europejska składa wniosek o ukaranie, a TSUE przychyla się do niego bądź nie. Tak było na przykład w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, która także znalazła swój finał przed TSUE. Jesienią 2017 r. Trybunał zagroził karą 100 tys. euro dziennie w przypadku kontynuowania prac. W przypadku zakończonych postępowań, procedura jest nieco inna. Opisuje ją Art. 260 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który brzmi następująco: 2. Jeżeli Komisja uzna, że dane Państwo Członkowskie nie podjęło środków zapewniających wykonanie wyroku Trybunału, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po umożliwieniu temu Państwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane Państwo Członkowskie, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności. Jeżeli Trybunał stwierdza, że dane Państwo Członkowskie nie zastosowało się do jego wyroku, może na nie nałożyć ryczałt lub karę pieniężną. Procedura ta nie narusza artykułu 259. Inaczej mówiąc, Komisja Europejska wszczyna procedurę "naruszeniową" i wnosi nową sprawę do TSUE, wnioskując o nałożenie na dane państwo kary finansowej. Jej wysokość jest zależna od kilku czynników. Obliczanie wysokości kary pieniężnej opiera się na metodzie uwzględniającej wagę naruszenia. Ta jest oceniana pod kątem znaczenia naruszonych przepisów oraz wpływu naruszenia na interesy ogólne i partykularne. Uwzględnia się też czas jego trwania oraz możliwości płatnicze państwa członkowskiego. Szczegółowe zasady obliczania wysokości kar finansowych zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej i można je znaleźć tutaj. Uwzględniają one PKB danego kraju, aktualną inflację i przyjętą stawkę ryczałtową dla kar pieniężnych. Co jednak najbardziej istotne, to waga naruszenia jest głównym kryterium decydującym o ostatecznej wysokości kary. Tę zaś oceniają sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że - jak mówili w rozmowie z Business Insider Polska konstytucjonaliści - sprawa przeciwko Polsce dotyka najbardziej fundamentalnych wartości Unii Europejskiej.
babcia Powska 100 letnia chętna na sexx2021.08.4 5:11
bardzo chciałam i się zesrxxxxam
Pełnia władzy to "zamordyzm"2021.08.4 3:51
Z. Ziobro: "Myśmy zgłosili takich sędziów, którzy byli naszym zdaniem gotowi współdziałać w ramach reformy sądownictwa. Jak państwo wygracie wybory demokratyczne, będziecie mogli wybrać tych sędziów, których uznacie za właściwych przedstawicieli środowiska"
Michał Kalinowski2021.08.3 22:13
Cyt. "Senat chce zlikwidować ID SN. Kwiatkowski: Jutro zaczynamy realizować wyrok TSUE." Mnie się coś wydaje, że Senat RP nie posiada takiej władzy, aby takie zamierzenie przeprowadzić. Panie Kwiatkowski ma pan za krótkie ręce. To co pan głosi, jest pustosłowiem. Człowieku nie kompromituj się!
Anonim2021.08.4 5:03
A co z immunitetem dla Kwitkowskiego za sprawy jak był prezesem NIK ?
Grizzly2021.08.3 21:06
Sr**** na TSUE!
dosc udawania2021.08.3 18:29
jutro zacznijcie realizowac postulat suwerena,samorozwiazanie senatu
Nina2021.08.3 18:29
Żeby was z tego przestępczego senatu Polacy nie zlikwidowali.
HA-HA-HA!!!2021.08.3 18:05
"Izba Dyscyplinarna przy SN liczy 10 sędziów. Po powołaniu przez Dudę obecnych nominatów nowej KRS będzie ich 16. Z czego 11 ma w życiorysie współpracę z Ziobrą lub jego ludźmi. 1. Dariusz Drajewicz 2. Rafał Puchalski 3. Jarosław Duś 4. Andrzej Skowron 5. Mariusza Łodko 6. Jarosław Sobutka 7. Jacek Wygoda 8. Adam Roch 9. Paweł Zubert 10. Ryszard Witkowski 11. Małgorzata Bednarek
Kaczyński2021.08.4 3:38
Kaczyński: "W Polsce jest pełna demokracja, możliwe, że najlepsza ze wszystkich w Europie"
Co proponuje senator Kwiatkowski?2021.08.3 17:43
"Zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powrót do poprzednich przepisów, według których sprawy dyscyplinarne i o odebranie immunitetu sądzono w Izbie Karnej SN. powierzenie Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego oraz z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku. wygaszenie stosunków służbowych obecnych sędziów Izby Dyscyplinarnej jako powołanych w wadliwej procedurze: po konkursie przeprowadzonym przez neo-KRS w warunkach niegwarantujących bezstronności. Takie wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego jest – według art. 180 pkt. 5 konstytucji – możliwe w sytuacji zmiany ustroju sądów. Za taką zmianę można by uznać likwidację izby Sądu Najwyższego. Jednak wtedy przenosi się go w stan spoczynku z pełnym uposażeniem. W uzasadnieniu do tego punktu czytamy: „Tak daleko idące postanowienie projektowanej ustawy jest jedynym możliwym, albowiem procedura, w której doszło do powołania tych osób na stanowiska sędziowskie, była wysoce wadliwa. (…) Trudno byłoby więc przyjąć, że osoby te mogłyby – w razie przeniesienia np. do innej izby Sądu Najwyższego – wykonywać jakiekolwiek czynności jurysdykcyjne, tak by nie dochodziło przez to do naruszenia standardu bezstronności i niezależności, wymaganego od sądu sprawującego wymiar sprawiedliwości”. wykreślenie z przepisów opisujących delikty dyscyplinarne sformułowań dających podstawę do karania za treść orzeczeń. Chodzi o takie sformułowania jak „działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości” oraz „działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej”. W uzasadnieniu czytamy: „Przesłanki te – w przypadku sędziów – mogą i w rzeczywistości są wykładane w taki sposób, że odpowiedzialność dyscyplinarna może być następstwem chociażby badania, czy dany sędzia spełnia warunki wymagane od organu sądowego przez art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, albo wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym”. wykreślenie przepisów umożliwiających ministrowi sprawiedliwości wyznaczenie specjalnego rzecznika dyscyplinarnego do ścigania konkretnego, wskazanego przez ministra sędziego. wykreślenie przepisu umożliwiającego ponowne sądzenie za ten sam czyn. wykreślenie przepisu umożliwiającego prowadzenie czynności przeciwko sędziemu, prokuratorowi, adwokatowi, radcy prawnemu, notariuszowi czy komornikowi, zanim zdążą znaleźć obrońcę. wykreślenie przepisu umożliwiającego prowadzenie rozprawy pod usprawiedliwioną nieobecność obwinionego i jego obrońcy."
Sfinks2021.08.3 17:37
Palancie. Możesz sobie co najwyżej zlikwidować Izbę Refleksji.
genus2021.08.3 16:16
Jeżeli senator z zarzutami prokuratorskimi , fuchę w senacie dostał w zamian za bycie totalnym wykazuje inicjatywę ustawodawczą likwidującą miecz sprawiedliwości to znaczy senat jest do likwidacji jako pasożyt obywateli
gość2021.08.3 16:14
Należy zlikwidować senat,po co wydawać pieniądze na coś co tak naprawdę nie jest potrzebne .
Jazzz2021.08.3 16:12
To nie jest polski polityk. Gdyby był, to miałby obowiązki polskie. Preferuje wykonywanie zaleceń marksistowskiej organizacji międzynarodowej, a nie przepisów polskiego prawa. I ignoruje polską konstytucję.
A ten chuj żydowski Skrzypek na dachu2021.08.3 15:53
Siedzi taki chüj żydowski od rana do rana i napierdala rzygi w klawiaturke. Gówno ten chüj żydowski wie o USA bo NIBY SKĄD?! Gówno ten chüj żydowski wie o medycynie oprócz tego syfu którym się faszeruje aby nie zdechnąć. A ten chüj żydowski jeszcze NIE nauczył się manipulować takim głupstwem jak IP.
EWA2021.08.3 15:37
Odmówić płacenia składek. Dokończyć reformę sądownictwa, czy się to komu podoba, czy nie. Ziobro do roboty.
Anonim2021.08.3 15:37
kwiatkowski pod cele
Skrzypek na dachu2021.08.3 15:35
Pan Senator Krzysztof Kwiatkowski upiera sie o wyzszosc prawa unijnego nad prawem Panstw czlonkowskich , ale to nie jest zgodne z rzecztwistoscia dokladnie tam w tych dziedzinach gdzie prawo nie jest jednolite pomimo staran KE , takie interpretacje sa zawsze odrzucane w kazdym nowym traktacie , czy to Lizbonskim , czy w najnowszym o Funduszach Odbudowy i Ratowania Eurostrefy przed Bankructwem .
york, harry, jenny, moly, JonB2021.08.3 15:02
stary ch uj żydowski z marzeniami o hameryce
york2021.08.3 14:57
wszyscy won
nemo2021.08.3 14:49
"przywrócimy pełną niezawisłość sędziów"..... w sprawach karnych? mogą być sędziowie przestępcami?
gor2021.08.3 14:47
Cale to antypolskie towarzystwo naley do PO i KO , to sa przedstawiciele Niemiec , trudno nazwac ich polakami
śmietanka przestępcza z PO2021.08.3 14:31
Grodzki , Kwiatkowski ,Gawłowski - trzej przestępcy w senacie
polo2021.08.3 14:38
Jest ich z PO duzo wiecej
Jm2021.08.3 14:22
Kwiatkowski siądź na d...e bo sam masz dużo grzechów na sumieniu. Poza tym cieniutko u ciebie ze znajomością prawa.
katolicka deratyzacja Polski2021.08.3 14:22
Komunisci podnosza po raz kolejny szpony na Polske...
Karol2021.08.3 14:17
A co senat może nie ma takich uprawnień .
gość2021.08.3 14:05
Zlikwidować senat psu na buty potrzebny,
Maciej2021.08.3 14:02
ANI KROKU W TYŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POdejrzliwy2021.08.3 13:57
Czy będą aresztowania ?
Tylko PO POLSKIE PRAWDZIWE2021.08.3 13:53
CZY Wrogowie POLSKI i POLAKÓW cieszą się???. A CZY dopiero cieszą się ci dla których "POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ". Ci co DONOSZĄ na POLSKĘ PRAWDZIWYCH POLAKÓW CZY też się cieszą?? CZY Dopiero KOMUNISTYCZNI-FASZYSCI też się cieszą???
Templar2021.08.3 13:49
Co ten "garbaty nos" znowu bredzi.
Anonim2021.08.3 13:49
Sądy są uzależnione od korupcji! To nie są niezależne sądy i Platforma chce żeby tak zostało ale to wam się nie uda oszuści. Poseł Sawicka nie zdążyła wziąć 100 000 tys. złotych łapówki to wasze "niezawisłe" sądy jej przyznały 100 000 tys. złotych "odszkodowania" .
robaczek2021.08.3 13:41
HHHAHAHA.............................................. i PISIORY ZNOWU NA KOLANACH ...................................................... pieszczochy! .. wy to chyba zwyczajnie lubicie ;]
yebaczek z PO2021.08.3 19:08
HHHAHAHA.............................................. i PLATSUSY GNOJNE ZNOWU NA KOLANACH ...................................................... pieszczochy! .. wy to chyba zwyczajnie lubicie ;]
krystyna2021.08.3 13:39
Chwiejne stanowisko w sprawie SN, roznice stanowisk wypowiadane medialne przez czlonkow polskiego rzadu, utwierdzaja KE, ktora obserwuje i czeka cierpliwie na wycofanie sie z dot. przepisow. Jawnie oslabiamy swoja pozycje poprzez brak stanowczosci w tej sprawie dla "pieniedzy", ktore nie sa nam dane, bo je musimy SPLACIC i zo z nawiazka do 2058 r. Zatracona logika zdrowego myslenia.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.3 13:38
Brawo na pohybel PiSbolszewi! PiSdzielec nie rozumie inaczej jak tylko krótko i za mordę.
Geje Mordercy Polaków2021.08.3 13:56
Hańba na pohybel POwskim gnojom! Platfusygnojnenie rozumie inaczej jak tylko krótko i za mordę.
Olej2021.08.3 13:25
S...............syn !!!!!!!!!
Olej2021.08.3 13:24
Czy oni się z łbami pomieniali wzajem ???? Co robi Sejm ? Przecież głosami posłów powinno się odwołać wszystkie instytucje godzące w polskie państwo, jego ustrój i Konstytucję. Sejm jest najwyższą władzą ustawodawczą i takoż powinien działać. Niesłychane co oni wyprawiają. Powinni dostać manto. I tak by było za marszałka Piłsudskiego. By ich wynieśli stamtąd gdzie siedzą i smrodzą.
krystyna2021.08.3 13:23
Senator Kwiatkowski czuje sie jak "a i z" czyli w calosci podejmuje decyzje za polski rzad, czy kogos pytal o SLOWO. Anomalia wszechmogacych.
nol2021.08.3 14:54
Nie wybierać śmieci! nie głosować na zdrajców ! Na złodziei głosują tylko złodzieje!!!
Anonim2021.08.3 13:23
pod sąd sprzedawczyków i volksdojczów
Ix Ypsilon2021.08.3 13:33
Szkoda zachodu. Sąd ich natychmiast, albo jeszcze szybciej uniewinni.
Sfinks2021.08.3 17:33
Sędziowie,to ich czerwona swołocz.