Sejm wybrał dziś 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ośmiu kandydatów wskazało Prezydium Sejmu, a pozostałych siedmiu klub Prawa i Sprawiedliwości. Pozostałe kluby parlamentarne nie wskazały kandydatur.

Członków KRS Sejm wybiera na czteroletnią kadencję większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub w przypadku niedokonania wyboru, większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nowi członkowie zostali wybrani większością bezwzględną w czasie drugiego głosowania.

11 spośród wybranych sędziów to członkowie Rady dotychczasowej kadencji.

W skład KRS weszli sędziowie: Katarzyna Chmura, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski, Anna Dalkowska, Irena Bochniak, Krystyna Morawa-Fryźlewicz, Stanisław Zdun i aktualny przewodniczący KRS Paweł Styrna.

kak/PAP