W Kancelarii Prezydenta trwają pracę nad wprowadzeniem instytucji sędziów pokoju, co od lat postuluje Paweł Kukiz. Dziś odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu do opracowania projektu regulacji wprowadzającej tę instytucję. W czasie posiedzenia prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że największymi problemami polskiego wymiaru sprawiedliwości są brak zaufania obywateli i opieszałość.

Andrzej Duda przyznał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest wyzwaniem, z którym wiąże się wiele problemów, również natury konstytucyjnej.

- „Pomysłów i dróg do tego, żeby tutaj osiągnąć sukces jest co najmniej kilka, jest też kilka bardzo, bardzo ważnych problemów - poczynając od problemu konstytucyjnego i tego, czy jesteśmy w stanie w ogóle przeprowadzić i wprowadzić tę instytucję do polskiego systemu prawnego bez zmieniania konstytucji, co pozostawiam dyskusji”

- mówił prezydent.

Zaznaczył przy tym, że jeśli okaże się, iż dla dobrego działania instytucji konieczne będzie wprowadzenie zmian do konstytucji, to będzie przekonywał do tego parlament.

- „I to chcę zasygnalizować już na samym początku naszego spotkania i naszej debaty: nie wykluczam absolutnie zmiany konstytucji w tym kontekście, ale poddaje tę kwestię pod szeroką dyskusję i z wielkim zainteresowaniem wysłucham wszystkich stanowisk na ten temat”

- zaznaczył.

Prezydent mówił o dwóch największych bolączkach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Są nimi, jak stwierdził, brak zaufania i opieszałość.

- „Jedną z dróg ku temu, aby to poczucie (niesprawiedliwości) zlikwidować jest zmniejszenie kognicji sądów, przekazanie części spraw, które dzisiaj prowadzą sądy powszechne, tym nowo powstającym sądom, jakimi mam nadzieję będą sądy pokoju”

- ocenił.

kak/PAP