Sędzia SN: Sędzia na sali sądowej nie ma przymiotu boga! - zdjęcie
21.01.21, 07:20Fot. Ralf Lotys (Sicherlich) via Wikipedia, CC BY 4.0

Sędzia SN: Sędzia na sali sądowej nie ma przymiotu boga!

2

Obserwuję znaczne upolitycznienie wprowadzane zwłaszcza przez stowarzyszenia skupiające sędziów, takie jak <<Themis>> czy <<Iustitia>>. Stowarzyszenia te czynnie uczestniczą w kampaniach wyborczych, wydają uchwały czy odezwy o charakterze politycznym” – zauważył sędzia Sądu Najwyższego Konrad Wytrykowski.

W rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” sędzia powiedział wprost, że polski wymiar sprawiedliwości „nie jest w zbyt dobrej kondycji”. Odnosząc się do działalności wspomnianych stowarzyszeń przypomniał:

Kodeks Etyki Sędziego jednoznacznie zabrania wypowiadania się na temat toczącej się sprawy sądowej. Tymczasem na porządku dziennym jest podejmowanie uchwał krytykujących konkretne zapadłe lub spodziewane orzeczenia”.

Ostro wypowiedział się też o przypadku sędziego Igora Tuleyi:
„Pan sędzia Tuleya nie został w żaden sposób ukarany, a jedynie Izba Dyscyplinarna zdecydowała, że prokurator może przedstawić panu sędziemu zarzuty. Istotą czynu przypisywanego temu sędziemu przez prokuratora nie jest wydanie jakiegokolwiek orzeczenia, lecz publiczne ujawnienie wiadomości z postępowania przygotowawczego”.

Dodał:

Pan sędzia wprost odczytywał protokoły zeznań świadków, narażając tym samym dobro trwającego postępowania. Przepis zezwalający na jawność postępowania nie jest przecież okolicznością wyłączającą bezprawność tego czynu”.

Podkreślił też:

Sędziego na sali sądowej obowiązują wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sędzia na sali sądowej nie ma przymiotu boga”.

dam/"GPC"

Komentarze (2):

Laki2021.01.21 8:57
No, chyba że jest naznaczony przez naczelnika Jarosława.
jle_ffm2021.01.21 9:30
No ew. jeszcze przez jego protegowanego, czyli min. Zero. Wtedy takiemu sędziemu tudzież prokuratorowi wolno więcej a w zasadzie to wszystko wolno.