Salafici – islamskie zagrożenie dla całego świata - zdjęcie
13.08.19, 19:04

Salafici – islamskie zagrożenie dla całego świata

10

Salafici są jednym z nurtów fundamentalizmu islamskiego. Innym nurtem fundamentalizmu islamskiego są islamiści (którzy w pewnych sprawach różnią się od salafitów). Wspólnym celem fundamentalistów islamskich jest oczyszczenie islamu ze wszystkich naleciałości, powrót do korzeni, „uwolnienie tożsamości muzułmanów od wpływu cywilizacji zachodniej, a ostatecznie budowa państwa islamskiego opartego na szariacie”. Według fundamentalistów islamskich „stworzenie globalnego państwa islamskiego jest boskim planem” - fundamentalistów nie zraża nawet to, że w Koranie ani innych pismach nie ma nic na ten temat.

Salafici mają odmienne poglądy od islamistów w kwestii demokracji. Niektórzy islamiści „wyrażają pogląd, że nowoczesne instytucje demokratyczne” (wolne wybory i system wielopartyjny) nie są sprzeczne z zasadami islamu – oczywiście chodzi o to, że w islamskim państwie o władzę świecką mogą w wyborach demokratycznych konkurować różne partie islamskie wybierane przez wszystkich obywateli islamskich. Salafici odrzucają jakiekolwiek formy wewnętrznej islamskiej demokracji i opowiadają się tylko za niedemokratycznym jedynowładztwem kalifa. Salafici są nie tylko wrogami demokracji, ale i państw narodowych oraz wszelkich dotychczasowych władz. W opinii salafitów należy przywrócić rzeczywistość społeczną dokładnie taka samą, jaka była za czasów Mahometa. Salafici chcą mieć monopol, na decydowanie co jest ortodoksyjne a co nie. Odrzucają prawa człowieka, demokracje, bezwzględnie egzekwują moralność, ubiór i normy społeczne.

Celem salafitów jest obalenie wszelkich istniejących władz, w tym i władz islamskich, i stworzenie jednej globalnej Wdzydz kalifa. Kiedy islamiści mogą być sunnitami i szyitami, to salafici za muzułmanów uznają tylko sunnitów – dla salafitów szyici to plugawi poganie.

Salafityzm wywodzi się z islamizmu egipskiego, związany jest z wahabizmem (który odrzuca wszelkie interpretacje islamu i dąży do powrotu warunków życia społecznego z czasów Mahometa i pierwszych kalifów). Wahabizm to „literalna interpretacja prawa koranicznego i sunny, konieczność surowego przestrzegania prawa szariatu, odrzucenie mistycyzmu” i wielowiekowych tradycji.

Gdy islamiści chcą by islam był przewodnią religią i szariat obowiązywał wszystkich w tym i niewiernych „traktowanych jako obywatele drugiej kategorii” to salafici „nie dopuszczają do istnienia niewiernych i dążą do ich zniszczenia”, wszelkimi metodami, w tym i terroryzmem.

Salafici nie stanowią ideowego monolitu, różnią się tym, kogo uważają za wroga, mają wielu ideologów, strony internetowe i licznych zwolenników wśród internautów. Nie mają jednego manifestu, choć łączy ich selektywna i jednoznaczna interpretacja pism. Dążą do zniszczenia wszystkich państw narodowych, obalenia wszystkich władz odrzucenia demokracji – uznając, że jedynym prawodawcą może być Bóg, a tworzenie praw przez ludzi jest bluźnierczym przypisywaniem ludziom kompetencji Boga.

Celem salafitów jest powstanie globalnego sunnickiego kalifatu na drodze zniszczenia wroga i podporządkowania sobie jego terytorium – w ramach ekspansji mają być zniszczeni szyici (rządzący Iranem) oraz wszelkie nurty islamu prócz sunnitów, chrześcijanie i Żydzi, islamskie państwa narodowe, demokratyczne władze w państwach islamskich. Walka o kalifat musi być zdaniem salafitów globalna i prowadzona wszelkimi metodami (hybrydowa). W interesie walki o kalifat można zabijać też prawowiernych muzułmanów. Salafici są przeciwni nawracaniu. Odmiennie od salafitów Al Kaida nie uznawała wszystkich innych niż sunnici muzułmanów za wrogów.

Salafityzm zapowiada wymordowanie wszystkich wrogów mężczyzn, a ich kobiety i dzieci uczynienie niewolnikami. Salafici gloryfikują masowe mordy i niewolnictwo. Cechą salafityzmu jest nienawiść do zachodu, dążenie do zniszczenia cywilizacji zachodniej, zakaz jakichkolwiek kontaktów z przejawami cywilizacji zachodniej, zwalczanie nacjonalizmów, realizacja globalistycznych i internacjonalnych celów, zwalczanie władz islamskich czerpiących z zachodu, ustanowienie jednej politycznej i religijnej władzy.

Emanacją salafitów było najpierw Al Kaida, a potem Państwo Islamskie, które w 2014 roku odłączyło się od Al Kaidy. Państwo Islamskie chciało mieć monopol i wymagało od innych islamskich organizacji podporządkowania – równocześnie w jego łonie trwał ostry spór o przywództwo. Cechą Państwa Islamskiego była selektywna interpretacja Koranu, prowadzenie wojny religijnej ze wszystkimi, asymetryczne działania.

Więcej informacji o salafitach, islamistach, Państwie Islamskim i realiach Bliskiego Wschodu można znaleźć w wydanej nakładem wydawnictwa Rytm, pracy „Państwo Islamskie. Nowe oblicze terroryzmu?” autorstwa dr Marty Stempień (z Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

Jan Bodakowski

Komentarze (10):

Reytan2019.08.14 13:55
Ignorancki artykul,oparty na powierzchownych i propagandowych zrodlach,niestety.
Bebik2019.08.14 9:44
Pan Bóg powiedział kiedyś człowiekowi "czyńcie sobie ziemię poddaną", czyli ustanawiajcie prawa i rządźcie nią, ale zachowujcie podane wytyczne - czyli Dekalog. Nie prawdą jest, że ludzkie prawa są uzurpowaniem sobie Boskiej władzy.
FOB2019.08.13 23:35
A niby dlaczego tylko jedna fobia jest zla ? Homofobia. A wszystkie inne nie sa zle - dlaczego? Dlaczego jakakolwiek fobia ma byc zla ?
Zdecydowanie przeciwny2019.08.13 23:30
Jedno dziwne : nazizm, faszyzm, komunizm sa uznane za ideologie (religie!) nieludzkie i sa zabronione prawnie, nie wolno ich glosic, wyznawac. Ale salafitom to juz wolno - mordowac, gwalcic i NIKT na swiecie nie odwazyl sie ich zabronic. Czysta hypokryzja, a moze slepy strach. A ten ostatni mozna uznac za podkladanie swojego gardla pod ich noz. Zalosne.
skopiowane z Frondy2019.08.13 20:03
The Journal of the American Medical Association, najbardziej prestiżowa publikacja medyczna w USA wraz The American Psychiatric Association i z US Justice Dept. zrobili wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią, wyniki tych badań opublikowano 3 lata temu. Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar. Trudno takich klasyfikować jako człowieka - to są subhumans, untermenschen. Możesz być z siebie dumny", dumny geju-pedofilu.
bartnik2019.08.13 19:43
Strach pomyśleć, jak bardzo na tym świecie byłoby nudno, gdyby nie było żadnej religii!
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.13 19:05
Pamiętaj fanatyku Bodakowski katolicka dżuma nie jest żadną alternatywą wobec islamskiej cholery
nikt o2019.08.13 19:35
Wypisz......wymaluj : Katolicyzm , zwłaszcza w Średniowieczu . O wszystkim decydował : jak się ubrać , co czytać , jak ma wyglądać życie domowe , polityczne , społeczne , kulturalne , co myśleć . Nawet Dusza była w niewoli , gdyż sprawdzano spowiedzią w jakim kierunku idzie .Gdy nie szła z wolą Katolicyzmu była herezją . Takiej niewoli świat nigdy wcześniej nie widział . Przewrotnie nazywali to Chrześcijaństwem . W Islamie przynajmniej nie sprawdzają myśli .
cmrg2019.08.14 2:11
Nikt ! A ugryż ty się w d... z tyłu jak potrafisz i nas nie umoralniaj ! Najpierw sam bądź w porządku! ! Patrz w w co ty nie wierzysz , ateisto i wypad !
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.13 19:05
Okręgowa Inspekcja Pracy: w zwolnieniu pracownika IKEA nie ma nieprawidłowości Nowa informacja w sprawie mężczyzny grożącego gejom śmiercią Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie wydała za pośrednictwem rzecznika praw obywatelskim Adama Bodnara oświadczenie w sprawie homofobicznego byłego pracownika sklepu IKEA, zwolnionego za cytowanie fragmentów Biblii mówiących o karaniu gejów śmiercią. Stwierdzono, że w decyzji firmy nie doszukano się żadnych nieprawidłowości. Pojawiła się nowa informacja w sprawie byłego pracownika sklepu IKEA, który został zwolniony po tym, jak w odpowiedzi na artykuł antydyskryminacyjny zamieszczony w wewnętrznym intranecie firmy, napisał na Facebooku: "Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi: 'Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich'. A także: 'Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich'". W sprawie zwolnienia interweniował rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie nie wykryła nieprawidłowości, dlatego kolejnym krokiem będzie zbadanie zdarzenia przez sąd. Bodnar zajął się sprawą z urzędu, zwracając się do firmy IKEA o zajęcie oficjalnego stanowiska oraz przekazanie odpowiedniej dokumentacji. Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie sprawdziła m.in. wewnętrzne regulacje firmy, takie jak Regulamin Pracy i Kodeks Postępowania Grupy IKEA, a także sprawdzono legalność zatrudnienia i zakres prawnej ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy. Kluczowe informacje w regulaminach firmy dotyczą m.in. wsparcia dla fundamentalnych praw wszystkich ludzi i braku akceptacji dla dyskryminacji. RPO wydał komunikat, w którym czytamy: "W odniesieniu do wypowiedzenia umowy z pracownikiem, którego dotyczy sprawa, stwierdzono, że 'podano w sposób szczegółowy przyczynę wypowiedzenia ze wskazaniem naruszonych przez pracownika przepisów prawa pracy, w tym regulaminów wewnętrznych'". https://queer.pl/news/203214/decyzja-okregowej-inspekcji-pracy-w-krakowie-w-sprawie-homofobicznego-pracownika-ikea