Chcemy przywrócić sprawiedliwość, chcemy, aby ci, którzy byli sprawcami brutalnych mordów na polskich patriotach ponieśli symboliczną karę” - powiedziała dziś rzecznik rządu Joanna Kopcińska komentując przyjęty dziś przez rząd projekt tzw. ustawy degradacyjnej.

Dalej podkreśliła, że degradacja stopnia wojskowego to właśnie tylko symboliczna kara, podczas gdy niektórzy zapłacili życiem.

Mówimy o historii - od Żołnierzy Wyklętych po represje stanu wojennego”

- dodaje rzecznik.

Zaznaczyła, że projekt obejmie wszystkich członków WRON, jednak każdy z przypadków rozpatrywany będzie indywidualnie na podstawie wydawanej przez IPN opinii opartej o zgromadzone dokumenty – choćby na wniosek stowarzyszeń kombatanckich. Jak zaznaczyła – wtedy dopiero szef MON będzie podejmował decyzję.

Kopcińska wyraziła też nadzieję, że posłowie i senatorowie sprawnie zajmą się procedowaniem ustawy i znajdzie ona wśród nich zrozumienie, gdyż jak podkreśliła - „przywraca sprawiedliwość”.

Jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy o wolną, niepodległą Polskę walczyli”

- podkreśliła rzecznik.

dam/PAP,Fronda.pl