Jutro we wszystkich urzędach wojewódzkich odbędą się konferencje poświęcone Funduszowi Inwestycji Lokalnych. Zadaniem wojewodów będzie dotrzeć do wszystkich gmin, radnych i lokalnych społeczności. Akcja dotyczy inwestycji lokalnych w czasie epidemii Covid.

Poniżej publikujemy założenia programu:

- Tarcza dla Samorządów zainwestuje w skali całego kraju 6 miliardów złotych

- środki będą przeznaczone  na inwestycje bliskie ludziom jak np. remonty szkół i przedszkoli czy wodociągi i kanalizacja

- środki będą udostępniane przelewem po złożeniu wniosku przez odpowiedni samorząd

- wysokość środków będzie zależna od planowanych przez samorząd inwestycji

- jednostkowo samorządy mogą otrzymać wsparcie od 0,5 mln do ponad 93 mln złotych; dotyczy to gmin, powiatów i miast

- program zapewnia wsparcie małym i średnim firmom

- ponad 2,6 mld złotych trafi do gmin wiejskich i miejsko – wiejskich

- pieniądze nie muszą być wykorzystane w roku 2020 ani nie trzeba będzie ich zwracać

ks/ wPolityce