Rząd Francji nie zgadza się z orzeczeniem TSUE zakazującym operatorom zbierania danych dot. połączeń i lokalizacji abonamentów w celach analitycznych.

Francuski rząd podał w wątpliwość orzeczenie TSUE, które zakazuje przechowywania bez ograniczeń danych telekomunikacyjnych. W ocenie gabinetu Jeana Castex zakaz ten „uderza w tożsamość konstytucyjną Francji”, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego.

Z oceną rządzących nie zgadza się część ekspertów, którzy wskazują, że argument dot. naruszenia tożsamości konstytucyjnej może być niewystarczający, ponieważ pojęcie tożsamości konstytucyjnej odnosi się do aspektów charakterystycznych dla Francji, a porządek publiczny jest celem podzielanym przez większość państw.

kak/contexte.com, tvp.info.pl