Rząd planuje stworzyć centralny azyl, do którego trafią zwierzęta skonfiskowane w trakcie procesów sądowych.

Projekt powołania takiego centralnego azylu został właśnie wpisany do programu prac rządu. Prace nad projektem zakończą się w drugiej połowie roku.

Utworzone ma zostać miejsce, do którego trafiać będą zwierzęta skonfiskowane w trakcie postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych.

Zwierzęta takie muszą być regularnie rehabilitowane, leczone oraz przebywać w bezpiecznych warunkach. Z tej właśnie przyczyny planowane jest utworzenie centralnego azylu.

Azyl ma zostać zlokalizowany w miejscowości Warszawianka pod Warszawą na terenie Nadleśnictwa Chojnów na gruntach należących do Skarbu Państwa.

Do azylu trafią zwierzęta czterech grup gatunków: inwazyjnych gatunków obcych; podlegających ochronie; gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia oraz objętych ochroną gatunkową.

jkg/rp