Eurostat podał najnowsze dane dot. bezrobocia w Europie. Według nich Polska ma jeden z najlepszych wskaźników w Europie!

Bezrobocie spadło obecnie do poziomu 5,7 proc. – dane z września. To znaczy z kolei, że ilość osób bezrobotnych w Polsce spadła poniżej 1 miliona. To inny wynik, niż podaje GUS, jednak różnica wynika z dobranej metodologii. Eurostat bowiem osoby bez pracy, aktywnie jej poszukujące i gotowe do rozpoczęcia pracy w ciągu 2 tygodni nie traktuje jako osoby bezrobotne.

Biorąc jednak pod uwagę ów wynik w odniesieniu do reszty członków Unii Europejskiej – Polska plasuje się już na 6 miejscu! Najmniejsze bezrobocie jest w Czechach, Niemczech i na Malcie, największe z kolei w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji oraz Cyprze. Średnia europejska to 8,5 procent. Mamy powody do dumy!

fot. Twitter

dam/Twitter,Fronda.pl