Dane Eurostatu za 2007 rok mówią o zawartych w Europie 2,4 mln nowych małżeństw. W tym samym czasie udzielono ponad 1,2 mln rozwodów. W sumie od  1970 r. liczba zawieranych nowych małżeństw spadła  o 38 procent. Wciąż najwięcej osób legalizuje swoje związki na Cyprze (7,9 proc.) i w Polsce (6,6 proc.). Najmniej małżeństw zawieranych jest w Słowenii (3,2 proc.) i Bułgarii (3,4 proc.). Najczęściej rozwodzą się Belgowie. Tuż za nimi są Litwini i Czesi. Najmniej rozwodów odnotowuje się w Irlandii, Włoszech i Grecji.

 

W 2009 roku aż 37,4 procent dzieci urodziło się w związkach pozamałżeńskich. Dla porównania w 1990 r. było to 17,4 procent. W Estonii, Szwecji, Bułgarii, Słowenii i Francji około 50 procent dzieci przychodzi na świat w konkubinatach. Najmniej pozamałżeńskich dzieci rodzi się w Grecji (6,6 proc.) i na Cyprze (11,7 proc.).90 proc. dzieci, których pozbawiono stabilnego domu i którym odebrano prawo do wzrastania w normalnej rodzinie – co pokazują liczne badania – doznaje trwałych urazów, które towarzyszą im przez całe życie.

 

eurostat/piotrskarga.pl