"Jest zgoda rządu co do tego, czym zastąpić słowo „rasa” w ustawie zasadniczej Niemiec. Jeśli zapadnie decyzja o zmianie, w artykule 3. ma zostać zapisany zakaz dyskryminacji „ze względów rasistowskich” - czytamy na portalu dw.com. Jakim słowem zastąpią w Konstytucji słowo „rasa”?

Nikt nie może być dyskryminowany ani uprzywilejowany ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, rasę, język, kraj i pochodzenie narodowe, wyznanie, poglądy religijne i polityczne. Nikt nie może być pokrzywdzony ze względu na swoją niepełnosprawność”. W przyszłości artykuł 3. ma brzmieć tak: „Nikt nie może być dyskryminowany lub faworyzowany ze względów rasistowskich” - tak brzmi obecny zapis w konstytucji Niemiec.

W sprawie zmiany doszło do porozumienia pomiędzy federalną minister sprawiedliwości Christiną Lambrecht (SPD) i ministrem spraw wewnętrznych Niemiec Horstem Seehoferem (CSU).

Nowe sformułowanie zostało zaproponowane przez Christineę Lambrecht i brzmi ono: „rzekoma rasa”.

Do tej poprawki krytycznie odnosi się wielu posłów partii Zielonych, a do zmiany zapisów konstytucji w Niemczech wymagane jest 2/3 głosów.

 

mp/dw.com