Przyjście Pana jest już bliskie - trwajcie cierpliwie! - zdjęcie
15.12.19, 07:43

Przyjście Pana jest już bliskie - trwajcie cierpliwie!

8

Iz 35, 1-6a. 10
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić».

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie.

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.
 
 
Jk 5, 7-10
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
 
 
Mt 11, 2-11
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

Komentarze (8):

jonek2019.12.15 16:44
Skądś znam ten wątek. Kulawe słońce Żoliborza zawsze powtarzało: "Jesteśmy coraz bliżej prawdy"
zły duch #443766/0/11/72019.12.15 16:12
Kiedy lodowy kataklizm i "zima trzydziestolecia" które zapowiadaliście już na listopad? https://www.fronda.pl/a/synoptycy-ostrzegaja-to-moze-byc-zima-trzydziestolecia,135693.html
guess who kagan2019.12.15 15:29
Tak już jest "bliskie" od 2000 lat. Nie pierwszy fałszywy prorok i nie ostatni.
andrzej hahn 32019.12.15 14:28
UWAGA.....JEST TO OSTRZEZENIE DLA WSZYSTKICH ROZUMNYCH LUDZI.............wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
Mikołaj 2019.12.15 11:16
Ci co " poprawili " według swego mniemania te słowa które zaraz zacytuję , dali wyraz tego że są indolentami biblijnymi . " Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie." . Nie na " czołach" , ale na " twarzach " (sprawdźcie w starszych przekładach ).Na " czoło" wysuwa się to co jest priorytetowe , np. ideał , wiara lub wartości . Natomiast " twarz " jest tym co reprezentuje osobę , a człowieka którym jest ojciec i syn na podobieństwo Ojca i Syna , reprezentuje syn i on jest " twarzą " człowieka . I to ci synowie ludzcy staną się uczestnikami szczęścia wiecznego na Syjonie w Górnym Jeruzalem . Proste ? .
Krzysztof.2019.12.15 10:06
Miło będzie go poznać.!
nolens volens2019.12.15 10:11
nie wiem czy tobie będzie "miło"
Ura-Bura - syn Baby Jagi2019.12.15 8:02
Oczywiście, że bliskie!!! - jak prawda smoleńska!!!! Antek oświadczy, że udowodnił - i koniec dyskusji. A kto będzie miał wątpliwości - ten nie godny życia z prawdą!!! - Ten Żyd, bolszewik, komunista.