Na stronie Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce czytamy:

W dniach 14-16 czerwca [2012 – przyp. red.] z wizytą roboczą Polskę odwiedził Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej Władimir Czurow.

Delegacja Rosyjska, z udziałem Ambasadora ad hoc MSZ Rosji Anwara Azimowa, przeprowadziła rozmowy z kierownictwem Biura ds. instytucji demokratycznych i praw człowieka OBWE (ODIHR) na czele z Dyrektorem Janezem Lenarcicem. Omówiono szeroki zakres spraw z dziedziny międzynarodowego monitoringu wyborów oraz kwestie współpracy pomiędzy CKW Rosji a ODIHR.

Wladimir Czurow spotkał się również z Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Rzeczpospolitej Polskiej Stefanem Jaworskim. W rozmowach uczestniczył także Ambasador Rosji w Polsce Alexander Alekseev.

To wyjaśnia obecne nieprawidłowości i chaos w Państwowej Komisji Wyborczej. 

mark

Źródło: http://blogpublika.com/