Przerażające orędzie Zofii Nosko spełnia się na naszych oczach - zdjęcie
10.09.20, 12:50Fot. Sebastian Molina fotografía via Wikipedia, CC 1.0

Przerażające orędzie Zofii Nosko spełnia się na naszych oczach

50

Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata: Fałszywi prorocy. „Pokojowe rozmowy” – narzędziem wojny. Fałszywa nauka zwalczająca Kościół i religię. Nowomoda. Straszny głód i choroby. Anomalie w pogodzie. Prześladowanie chrześcijan. Fałszywi prorocy. Odrzucanie Różańca. Lekceważenie Chrystusa Euchary­stycznego w kościołach. Tabernakula spychane na boczne ołtarze! Upadek zakonów. Sąd Boży. Czuwajcie i módlcie się!

Życiorys tej pokornej niewiasty Zofii Nosko oraz przekazy dawane jej z Nieba zostały opisane w książce ks. Ryszarda Ukleja SDB pt. „ Tryumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko” . Tam zostały ukazane fragmenty z książki „Orędzia Zbawienia” które teraz wypełniają się i będą się wypełniały na naszych oczach.

Oto fragment orędzia:

Orędzia Zbawienia, t. I-III, Szczecin 1995 r.
Pan Jezus i Matka Boża do „Centurii ” :

Pojawią się ludzie – manekiny

„Pisz uważnie: W całej Europie nastąpi wrzenie, inne części ziemi walczyły już od lat. To są i będą początki zuchwałości złego ducha. Świat będzie nadal pogrążał się w ciemności, wiara święta, religia wszędzie są lekceważone, ignorowane. To jawne działanie szatana. Liczne narody poddadzą się złej, szatańskiej propagandzie. Będzie to jak uderzenie młota.

W tym czasie dwóch mężów stanu zejdzie z tego świata i stanie przed sądem. Ludźmi na ziemi rządzić będą bestie, a nie mężowie szlachetni i poważni. Chciwość wyrastać będzie okrutnie w każdym sercu. Przed czasem grozy pojawią się ludzie-manekiny, bezwolne i bezduszne, którzy będą służyli złemu duchowi i będą spełniali jego rozkazy. Okrucieństwo i niewola obejmie cały świat. W dniu, w którym jedna z głów ukoronowanych odejdzie w zaświaty, zapłonie ogień na południowej części północy. Liczne narody i ludy przemieszają się, w dniu tym też upadnie na wieki wieków idea i godło szatana. Ulicami wielkiego miasta, gdzie szerzony był ateizm, przejdą sztandary z wizerunkiem Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, z Krzyżem zwycięskim.

Godło trzech dużych państw upadnie, zdeptane przez Anioła sprawiedliwości. W krainie zaś ludnej, wielkiej, w te dni tylko puszczyk śpiewać będzie nad mogiłami i zwłokami ciał. Ogień powoli pożerać je będzie. Serce Europy zakwitnie, stanie się wolne, zahuczą wolne sztandary, nigdy już nikt nie będzie ciemiężył więcej tego narodu. Do Polan przypłyną i przybiegną wszyscy. Dzieci moje. śpiewajcie: Hosanna, Alleluja, Chwała Bogu,Władcy Wszechmocnemu, Jemu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Zaprawdę wypełnią się te czasy. Amen.” (18 XlI 1984 r.).

Wilczy bilet szatana

„Wszystkie dzieci ziemi, które zły duch trzymał na łańcuchu kłamstwa, zła, obłudy, rzucą mu w jego fałszywą twarz swoje bilety przynależności do niego i właśnie te dzieci najzagorzalej będą go tępić i niszczyć w dniu oskarżenia, mówiąc: Karmiłeś nas kłamstwami, niewolą ducha, szydziłeś z prawdy, fałszowałeś wszystko – oto teraz zgiń na wieki! Będą się przyglądały ze zdziwieniem inne dzieci, które nigdy nie były w jego szeregach. Będą patrzały na bezmiar zapalczywości tych dzieci które były mu posłuszne, a które wołać będą: Oddaliśmy tobie twój wilczy bilet, by móc cię niszczyć i ćwiartować do końca za twój fałsz, obłudę, kłamstwo, którymi nakarmiłeś nas. Nie mamy dla ciebie litości, kłamco, oszczerco, wężu starodawny, szatanie-diable. Swoje chorągwie zbrukane krwią bratnią będą drzeć i deptać, i zwrócą wszyscy swoje twarze ku Bogu, i wykrzykną wszyscy oszukani przez złego ducha: Jedynie tylko Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny jest godzien wszelkiej chwały i służenia Mu! Amen.” (20 l 1982 r.).

Trąbi Anioł Siódmy

„ Ach. jak cały świat obraża Trójcę Przenajświętszą! Ja. Matka wasza, Niepokalane Poczęcie. Maryja, tyle razy prosiłam, upominałam, tłumaczyłam, płakałam nad wami wszystkimi, lecz wy nie chcieliście Mnie słuchać i nie chcecie. To, co powiedziałam i mówię moim dzieciom, lekceważyliście, lekceważycie, wyśmiewacie się i nie przyjmujecie ostrzeżeń i upo­mnień. Zapamiętajcie sobie, że te dni są dniami, kiedy trąbi Anioł Siódmy, to jest trąba Bożego rozrachunku z wami. Waga-Sąd będzie bardzo sprawiedliwa i dokładna. Dzieci moje, czy nigdy nie czytaliście i nie słyszeliście o potopie? Pochłonął on całą ludzkość, a przecież potop, który ma was nawiedzić, to potop ognisty. O, dzieci moje, jest to potop sto razy straszniejszy od potopu fal wody. Za grzechy wasze czeka was potop ognisty! Nie pojmujecie tego, że wszystko w jednej chwili stanie w morzu ognia? I niebiosa zapłoną, i ziemia zapłonie, o, nic nie może się ostać w te dni! Ciała wasze będą jak zwalone stosy gnoju, zwęglone, cuchnące, będą leżały na ulicach. Nie będzie tego, kto by opłakiwał te ciała, bo nawet gdy zostanie kto­kolwiek, to odejdzie mu wszelki rozum, stanie się podobny do nierozsądnego ptaka, deptać będzie ciało swych dzieci i rozdzierać własne.” (12 V 1982 r.)

Nawracajcie się i nie grzeszcie!

Nie chcę was straszyć, ale jak Matka, najlepsza Matka, dziś proszę was: Zaniechajcie drogi, którą ubił wam szatan-diabeł. Droga ta ubita jest rozbojem, mordem, walką z Bogiem Najświętszym, niszczeniem wszelkich Praw Bożych, niszczeniem swojej godności, rodzin, niszczeniem dni świętych, gwałceniem i poniewieraniem wszystkiego, co piękne, dobre i szlachetne, pochodzące ze źródła Najświętszej Miłości i Mądrości – Serca Bożego. Ja was proszę, upominam, módlcie się, nie chodźcie po krętych drogach zła, prostujcie wasze drogi, odstąpcie od grzechu, w którym jest piekło i wszelkie zło zrodzone przez złego ducha.

Proszę was, nawołuję każdą rodzinę, każde dziecko z osobna, powstańcie ochrzcić wasze dzieci w Świętym Kościele Bożym. Niech nie będzie między wami synów i córek, których Syn mój nie będzie mógł wszczepić w Winną Latorośl – w Kościół Boży. Każde z dzieci waszych musi być jak kotwica rzucona w ogród Ducha Świętego, bo tylko wówczas ma życie i trwa w Bogu. Dalej proszę was i nakazuję, każde życie poczęte pielęgnujcie i zachowujcie, nie zabijajcie go! Matki, ojcowie, niech krew niewinnego Abla nie płynie po udręczonej grzechami ziemi. Szanujcie dni święte, nie gwałćcie ich. Nade wszystko kochajcie Trójcę Przenajświętszą, z wielkim uwielbieniem wspominajcie Ją, albowiem jest to Ojciec Święty, Syn Boga Żywego i Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna. Przygotujcie, dzieci moje, tron w sercach waszych. Niech z miłością i rozkoszą zasiądzie w sercach Trójca Przenajświętsza, ubogaci was w życie wieczne, otworzy wasze umysły na prawdę Bożą, uczyni was świętymi, byście mogli przebywać na wieki w Królestwie Bożym. Amen ”. (12 V 1982 r.).

Krzyż na Niebie – ostatnim ostrzeżeniem. Kosmiczna – katastrofa. Trzy dni ciemności. Ostatnie żniwo demonów. Klęska szatana. Wskrzeszenie ziemi.

„Najpierw na niebie zobaczycie wielki złocisty Krzyż. Wszyscy i na ca­łym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Wszystko zacznie płonąć. Także powietrze i woda. Miłosierdzia dostąpią jedynie ci, którzy mają Boga w sercu. Będą też przebie­gać ulicami wytoczone z Piekieł wozy, naładowane demonami i złymi ducha­mi. One to czynić będą wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk i płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą sobie śmiało poczynać, porywać będą dusze tych, co to Boga się wy­rzekli i szerzyli na świecie niewiarę; tych, co z serc Ludu Bożego Krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą matki morderczynie, te,co mordowały dzieci poczęte .

Wielkiej grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej, sto­jącej ściany. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym, tak że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda mórz i oce­anów wrzeć będzie i płonąć jak nafta 3. Jeśli te dni ciemności nie będą od ludz­kości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi, w tych dniach ciemności zginie.

Łaski Miłosierdzia dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych Przykazań, mają silną wiarę w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę, i ofiarę swego cierpienia przetrwają.

Po trzech dniach strasznej nawałnicy, strasznego gniewu Bożego, ciemno­ści będą powoli opuszczały zbolałą, opuszczoną planetę Ziemię. Widok jej bę­dzie straszny. Będą zgliszcza, same zgliszcza, popioły. Tam. gdzie były góry, będą rozpadliny i gotująca się w nich woda. Tam, gdzie były morza, będą ka­mienne, błotniste obszary. W tym czasie wszystkie wody będą zatrute i ciem­ne jak smoła.

Piątego dnia zstąpi z Nieba wielki, święty, majestatyczny Anioł Boży w białych szatach. W dłoni będzie trzymał gałązki hizopu i On to, do wszyst­kich mórz, rzek i oceanów włoży owe gałązki hizopu i oczyści wody, i znowu gorzka woda zmieni się w słodką, nadającą się do picia. A woda stanie się ja­sna, uświęcona mocą Bożego hizopu, i będzie zdrowa jako napój. W tym cza­sie nie będzie też drzew i nie będzie żadnej roślinności, tylko nagie skały.”(tom I, orędzie nr 71. VI 1985 r.).

Mowa tu oczywiście o tych rodzicach, którzy nie uznali swojej winy w Sakramencie Pokuty, nie przepraszali Boga i nie pokutowali za popełnione zbrodnie – przyp. redakcji.
Mowa o ogniu , który ogarnie całą ziemię , na skutek wybuchów wulkanów i zderzenia z komety z ziemią – przyp.redakcji

Zwycięski blask prawdy

„Bardzo daleko we wszechświecie zapłonie Słońce, blask jego będzie wiel­ki. Tego blasku nie będzie widzieć ten, kto służył szatanowi, stał w jego szere­gach, kto poczytywał sobie za zaszczyt przynależeć do jego sług. W ów dzień szukać będą schronienia słudzy szatana, słudzy fałszywej teorii, która z Bogiem walczyła i Jego Świętymi Prawami. Szukać będą tego schronienia w głębinie ziemi, w głębinach morza i w powietrzu, lecz czas ich skończony. Hufce świę­tych Aniołów strącą wszystkich, z powietrza wydobedą, z morza i z ziemi, i do­kona się sąd nad nimi, nad ich nieprawością.” (15 XII 1984 r.).

Nowa era. Nowa Jerozolima

„Ta ziemia, którą Bóg Święty stworzył jako Błogosławieństwo, bo to ona rodzi wszelkie potrzebne do życia płody, wykonuje posłusznie plan Świętego Boga za wszystkie grzechy całej ludzkości i zapanuje Nowa Era. Będzie jedna wiara, jeden Święty Pasterz – Jezus Chrystus, i wszyscy w te dni będą się wielce miłowali, będą się nawzajem strzec przed popełnieniem grzechu, przed jego jadem, i już nigdy nie będzie przez człowieka znieważone Najświętsze Imię Boże. Pan będzie przechadzał się wśród swego ludu jako Pa­sterz doskonały.

Z Nieba zostanie zesłana Nowa Jerozolima i będzie złożona w niej, przed Tronem Najwyższego Boga, wieczna, najdoskonalsza Ofiara Ba­ranka Świętego, która po wszystkie wieki wieków obmyła ziemię i plemię ludzkie. Ołtarz świątyni będzie trwał na wieki jako ognisty Krzyż Cierpie­nia, Męki, Zwycięstwa, Miłości, Miłosierdzia Nieustającego Jezusa Chry­stusa. I nikt już nie ośmieli się znieważać ten znak, sięgać dłonią swoją, by go usunąć, On trwać będzie na wieki!

W tych dniach otarta będzie każda łza i nikt jej już nie będzie ronił. W dniu chwały Pana Zmartwychwstałego ożyje cała ziemia, zazielenią się trawy, za­zielenią się suche konary drzew i ptactwo z wesołym świergotem zamieszka w nich. Wody ponownie zaroją się rybami, a nie będzie już wielkich gadów i nikt nie będzie spożywał więcej mięsa, bo wszystko będzie nowe, piękne,czyste i doskonałe.

Aniołowie Pana Boga Świętego, w Trójcy Jedynego zstąpią z Nieba na Ziemię, by udzielać błogosławieństw Bożych, by rozlewać wielką radość do tych serc, które to ujrzą.

Dzieci moje, po znakach uczcie się poznawać zbliżający się dzień Na­wiedzenia Pańskiego, dzień Sądu, sprawiedliwości i chwały. I niech on was nie przyłapie na usługach szatana, bo przyjdzie jak potrzask, jak ukryte sidło myśliwego. Dzień ten dokona oczyszczenia i zmiecie zło ziemi, zmia­tając na wieki wieków węża starodawnego, szatana. Łeb jego zostanie star­ty stopą Najwyższego i strącone też zostaną wielkie hordy szatańskie, wszel­kie demony i wszelka złość, śmierć, kłamstwo, obłuda, komunizm, demokra­cja, ateizm, kapitalizm, socjalizm i wszelki ustrój bezprawnie panoszący się nad Ludem Bożym na ziemi. Wszystko zostanie święte i nowe. Na czele Ludu Bożego stanie niepokonany Władca Jedyny i Święty, przed którego Obli­czem upadają i wielki pokłon oddają Aniołowie, przed którego Obliczem upa­dają i pokłon muszą oddawać wszystkie trony królewskie i przywódcy, bo to On, Jedyny i Święty, godzien odebrać wszelką chwałę, majestat, bo On nie ma początku ani końca, zawsze wieczny.

Przyszedł od Boga Najświętszego na zie­mię i do swoich jako Światło i Słowo Boga wiecznie żyjącego, I wziął Ciało z Niepokalanej Niewiasty Maryi Panny, i stał się człowiekiem, a jest na wieki zrodzony od Boga Ojca. I to On, Jezus Chrystus, oświecił świat i przyniósł Zbawienie, i złączył Królestwo Boże na wieki wieków z ludem sobie wybra­nym. Amen.” (tom I, orędzie nr 71, VI 1985 r.).

Orędzie do całej ludzkości. Ogień, wicher i ciemność. Wypraszajmy Boże Miłosierdzie. Świat zbudował nową wieżę Babel

„Zapisz: Oczami duszy ujrzałam Matkę Najświętszą jako Niepokalanie Poczętą. Miała duży, bladoniebieski płaszcz z Różańcem Świętym zawieszo­nym na dłoniach jak do modlitwy.

Matka Boża poleciła przekazać całej ludzkości: Czasu bardzo mało. wszyscy klękajcie i przepraszajcie Boga Najwyższe­go. Nawracajcie się co rychlej, proście Miłosierdzie Boże o zmiłowanie nad wami. Słuchaj, podaj to światu, bo to już nadchodzi.

Przez trzy dni i noce ciemności nastąpi wielki wiatr, wichura. Drzewa bę­dą łamane jak zapałki, wyrywane z korzeniami i wywracane. Ziemia najpierw powoli, potem coraz bardziej będzie drżeć. Atmosfera, która otacza was jak kołdra, odstąpi od ziemi. Kontynenty będą zalewane przez oceany i morza. Lu­dzie będą się dusić. Z ziemi wystąpią gazy, obudzą się wszystkie wulkany, py­ły, kamienie i lawina pochłaniać będzie metr po metrze całą ziemię. Wystąpi wielka duszność, wicher będzie przewracał domy i zrywał dachy. Zalegną ciemności. Płuca ludzkie nie będą mogły tego wytrzymać, będą 4 .Ciemności będą trwać trzy dni i trzy noce. Z ziemi wystąpi ogień [wulka­ny], będzie pożerał wszystko. Z nieba też będzie spadał na ziemię ogień [kometa].

Ach. dzieci, jak straszny gotujecie sobie dzień, tylko dlatego że trwa­cie w uporze i pozostajecie w grzechach.

Opamiętajcie się, Bóg Ojciec jest pe­łen Miłosierdzia. Trójca Przenajświętsza powstrzyma każdą karę, jeśli serca wasze objęte będą pokorą, poprawią się i będą błagać Najświętszego Boga. Bóg Ojciec powiedział, że nigdy już nie zgładzi ludzi potopem. Ale wiedzcie, dzieci moje, że za grzechy obecne ludzkość zginie w trzech dniach ciemności, pochłonięta przez ogień, wicher i ciemność. Wszystko to będzie niszczyć czło­wieka i wszystkie jego dzieła, które człowiek tak pieczołowicie tworzył na zie­mi, a tworzył je, dzieci moje, w wielkim grzechu. Wyrzekł się Boga, wyrzekł się Jego praw.

Jesteście podobni do tych, co budowali wieżę Babel, chcąc dosięgnąć Bo­ga i być od Niego mądrzejszymi. Dziś ludzkość w swoim sercu stworzyła szkaradną wieżę Babel, pełną obrzydliwości, pochodzącą od szatana. Ta wie­ża Babel działa przeciw Bogu, przeciw Jego Świętym, przeciw Jego Aniołom i przeciw Jego najłaskawszym prawom. Syn Boży przyniósł ludzkości na świat Miłość, Miłosierdzie i Zbawienie. Ludzkość zlekceważyła Miłość Chry­stusa, odrzuciła Jego prawa i to ludzkości nie ujdzie bezkarnie”, (tom l, orę­dzie nr 68, VI 1985 r.),

Z powodu bardzo znacznego spadku ciśnienia w atmosferze – przyp. redakcji

Grzechy, a nie przypadki ściągają klęski żywiołowe i choroby.

Ludzie żyliby znacznie dłużej. Nieprawość godzi w dobrych i złych.

„Zapisz: Syn mój, Jezus Chrystus, już rychło przyozdobi świat swoją Ko­roną. I przez Koronę Chrystusa świat będzie zbawiony. Sam siebie świat zba­wić nie może, ale może go zbawić Korona Męczeństwa mojego Syna.

Dziś świat bawi się, tańczy, śpiewa, ale już idą dni wielkiego utrapienia, narzekania. Zamiast śpiewu słychać będzie w każdym domu płacz, ucichnie radosna i krzykliwa muzyka. Dadzą się słyszeć krzyki, jęki i błagania. Oto idą te dni do was, grzesznych, bezmyślnych. Mówię wam, jeśli wszyscy nie na­wrócicie się do Boga Świętego – zginiecie! Czy nie wiecie, że Sąd nad świa­tem już się rozpoczął?

Wszystko sobie umiecie wytłumaczyć: że to są ruchy tektoniczne ziemi, skorupa ziemi przesuwa się i stąd te częste trzęsienia ziemi, wichury, tajfuny huragany. Tak to sobie tłumaczycie… A to są znaki na ziemi zbliżającego się Sądu Pańskiego nad wami! Na niebie też wiele znaków widzieliście, ale i to umieliście wytłumaczyć sobie na swój sposób. Twarde są wasze serca, nie chcecie zrozumieć, że grzech ściąga wielką karę, a kara ma różną postać.

Mówicie, że trzeba raz umrzeć. Istotnie, każdy raz się rodzi i każdy raz umiera. Ale czy wiecie, że gdybyście szanowali Boże prawa i żyli zgodnie z Bożym prawem, życie wasze byłoby zaplanowane przez Boga Ojca na około 200 lat ? A wy żyjecie 80, 70 lat, dlatego że słuchacie podszeptów złego du­cha, grzeszycie, a grzech jest pułapką, on wprowadza na świat choroby, nędze i śmierć. Gdybyście żyli zgodnie z planem Bożym, moglibyście żyć w pokoju i radości. Powiecie, że żyli na świecie dobrzy ludzie, ale czy oni tak długo ży­li – zapytacie. Owszem, żyli 600-700 lat, grzech natomiast godzi we wszyst­kich dobrych i niedobrych. Jeżeli brat grzeszy, siostra powinna podjąć pokutę, by grzech nie miał mocy rozlewać się na całą rodzinę. A teraz pomyślcie: 5,5 miliarda ludzi zamieszkuje ziemię, a ilu znajdziecie sprawiedliwych, bez grze­chu?

Grzech ściągnie na ziemię chorobę, która będzie niszczyć wszelkie cywi­lizowane społeczeństwa, na ludzi, którzy swoją rozkosz upatrują w perwersji 5, którzy nie umieją żyć zgodnie z nauką Kościoła Świętego. Oto jest czas rozlewania się grzechu! Przeciwstawiajcie się mu pokutą waszych serc, wa­szych ciał i modlitwą! ” (tom l, orędzie nr 73, VI 1985 r.).

Prorocza zapowiedź rozszerzenia się choroby AIDS, głównie do krajów Ame­ryki Pn. i Europy, jako owoc grzechu sodomskiego – przyp.redakcji

Kraków będzie stolicą Polski

„Ja, Jezus Chrystus, podaję ci do wiadomości, że Kraków będzie sto­licą Polski. Na środku rynku Krakowa stanie potężny Krzyż, sięgający prawie do Nieba. Popłyną do niego wszystkie narody świata. Polska jest Ojczyzną Polaków, ludu, który jest Mnie, Bogu w Trójcy Przenajświęt­szej, powierzony.Polacy, już niedługo będziecie uciskani przez komunizm. Sprawa waszej wolności jest obecnie przed Obliczem Boga Najświętszego, przed Którym stoi ksiądz Jerzy Popiełuszko, ojciec Beyzym, ksiądz Kolbe, ksiądz kardynał Wyszyński i ksiądz G.” (5 II 1986 r.).

Miłosierdzie Boże nad Polską. Krzyż na niebie.

Nastanie Era Boża. Wypraszajmy Miłosierdzie Boże dla świata!

„Pytałaś Mnie o swój kraj. Nie będzie ognia, burzy, Miłosierdzie Boże jest nad wami. Ale będzie Sąd Pański, Sąd Najwyższego Pana, Sąd święty i sprawiedliwy nad tymi, którzy drwili i zapytywali, gdzie jest wasz Bóg, pokażcie nam… Oni w te dni będą jak liść strącony z drzewa. Wszyscy miejcie przygotowane serca i dusze wasze, zachowujcie ciało w czystości!

To, co się stanie, nastąpi w jednym momencie. Ukaże się ognisty znak Syna mojego, Jezusa Chrystusa, a znakiem tym jest Krzyż. Obejmie on całe niebo równocześnie, będzie widoczny w Europie i w Ameryce, w Afryce, Australii i w Azji – na całym świecie. Wiedzcie wówczas. że to jest ta chwila, kiedy wy­pełnią się słowa Świętego Pana nad Panami. 

(…) Są już cuda na ziemi i niebie. Ułamek sekundy panowania szatana. Papież rozpozna knowania masonerii

„ Ja wam przecież powiedziałem: Będą znaki na ziemi i na niebie.Wszy­stko to jest trudne do zrozumienia przez wasz ludzki rozum, a przecież dzieje się wokół was, jak krwawo płaczące krzyże, obrazy płaczące Niepo­kalanej Dziewicy Maryi krwawymi Łzami, podwójne słońca, niebieskie słońca. Pamiętajcie, przyjdą jeszcze straszne dni, pełne grozy i niepokoju, i wojny, choroby, głód – to znaki, dzieci moje. A na koniec wszystko obejmie obrzydliwość, ohyda, wszystko zostanie zanurzone w kłamstwie i nikczemności, bowiem ojciec kłamstwa na ułamek sekundy obejmie świat w swoje ciem­ne panowanie. Zalegną ciemności w duszy każdego człowieka, ciemność obej­mie umysł i serce.

Kościół mój Święty w tych dniach zostanie otoczony łańcuchem złego ducha, szatana-diabła. Zbite grupy masonów, sługi szatana, prezentujące czerwień, zechcą zawładnąć murami świątyń. Lecz duch wiernych zosta­nie związany ze Świętym Duchem miłości, pokoju i zrozumienia. Wielki mój syn, Wikariusz, zrozumie działanie wichrzycieli z grupy masonów, sług szatana.” (12 IX 1982 r.)

Komentarze (50):

lepiko2020.09.12 7:06
a wiecie, że Bóg jest przestępcą wg art. 162 KK?....jeżeli Ktoś nie szanuje praw ludzkich to nie może naprawdę kochać człowieka....jest przestępcą również w innych dziedzinach sądownictwa np. nie uznaje rozwodów rodzin patologicznych, w których jest zagrożenie zdrowia lub życia.....każe zawsze przebaczać bez wyciągania konsekwencji na salach sądowych.....nie uznaje rodziców zastępczych tylko biologicznych....dzień dobry i do widzenia zarazem
rebeliant2020.09.11 21:13
Przestańcie demonizować Boga - On oddał się na krzyżu, a potopy lub ogniste deszcze to ludzie ludziom zgotować potrafią.
Anonim2020.09.11 20:49
Nurtuje mnie pytanie: dlaczego frondowi "katolicy" boją się "końca świata" ? To chyba zakrawa na grzech braku zaufania do Boga, lub strach przed tym jaki/a byłem/am, jestem. Jak to z Wami jest?
Mejer2020.09.11 19:01
niech przychodzi
Barbara2020.09.11 11:13
AMEN, niech się tak stanie, Boże Wielki, skoro tak być musi! Nie poradzimy sobie sami z zalewem zła i kłamstwa ! Daj nam jednak mężne serca!
koma2020.09.11 8:25
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.
Anonim2020.09.11 8:00
Te, funkcyjne cretino... Stary już jesteś i nad grobem. Jesteś w tym wieku, że już znaczenie wśród ludzi nie powinno dla Ciebie cokolwiek znaczyć. Już czas Twojej kariery minął. I jeszcze nadal urągasz Bogu? Myślisz, że komuś poza sobą samym robisz krzywdę?
kerol2020.09.10 23:37
dla mnie każdy świętobliwy...to taki trochę wariat...zresztą gdy słyszę o objawieniach i słyszeniu głosów, widzeniu postaci...to 100%towe wariactwo dla mnie
Paczamama2020.09.10 23:12
Tylko głupiec wyśmiewa się z tego o czym nie ma zielonego pojęcia. Nierozumiem tylko, jak papież mason i lewak ma rozpoznac knowania masonerii? On nie musi ich rozpoznawać. On je zna i ochoczo bierze w nich udział!
Jagoda2020.09.11 21:33
PACZKO-MAMKO!" ... JAKIM PRAWEM OSĄDZASZ KOGOŚ..! NIKT NIE MA PRAWA! ROZUMIESZ!?..... PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: "....NIE SĄDŹCIE, BYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI ..! "...JAKĄ MIARĄ MIERZYCIE INNYCH, ...TAKĄ BĘDZIECIE .....WY ZMIERZEMI!
Topek2020.09.10 23:10
Nauka jest nauką opartą na dowodach i faktach nie zaś fałszywa, a wiara jest tylko wiarą która nie jest oparta na dowodach i faktach z tym się zgodzi nawet każdy zagorzały katolik bo samo słowo wiara o tym świadczy
BieS2020.09.11 18:45
Bóg ci pokaże dowody w odpowiednim czasie. Oby nie było dla ciebie za późno.
PYTAM SIĘ CIEBIE....?2020.09.10 23:00
LECHU KELLER....."kretynizacjo" i inne twoje nicki! ----ZE SWOJĄ MORALNOŚCIĄ TO TY JESTEŚ NA SAMYM DNIE...! -----SAM O TYM WIELOKROTNIE PISAŁEŚ!---- W TYCH WPISACH JEST CHYBA TYLKO 3 INNE, ---- POZOSTAŁE ---TO SĄ TWOJE ---W RÓZNYCH NICKACH!------ PYTAM SIĘ CIEBIE? --- CZY ULŻYŁO CI?----CZY TROCHĘ SIĘ ---- "DOWARTOŚCIOWAŁEŚ", PLUJĄC JADEM NIENAWIŚCI NA NAS I NA KK...!?... ZAUWAŻ ---DURAKU, ŻE NA TYLE CIEBIE ZNAMY I MAMY GŁĘBOKO W d........ , ŻE NAWET CI NIE ODPISUJEMY SWOICH WPISÓW! --NIE MA Z KIM!---- A TY SAM ZE SOBĄ SIĘ KŁÓCISZ I SOBIE ODPISUJESZ...!To jest dopiero--- ż a ł o s n e ! ---My mamy rodziny, dzieci, a ty na własne życzenie --- N I K O G O --- ! Jesteś biednym, opętanym przez zło starym człowiekiem! CZY --TAK---TRUDNO- CI- BYĆ- NORMALNYM ----CZŁOWIEKIEM ? ----WEŹ SIĘ W GARŚĆ, CHŁOPIE! -----NIENAWIŚCIĄ NIC NIE WYGRASZ!----
Paweł2020.09.10 23:14
Przecież Keler dawno umarł sprawdziłem
Keller nie umarł! Lechu, łżesz jak pies!2020.09.11 21:42
Lechu! Twoja głupota osiąga szczyt Himalajów! ... Czy aż tak siebie się wstydzisz i swoich wpisów, że pierniczysz głupoty o rzekomej swojej śmierci??? ... Tyle osób ci pisze:" LECZ NOGI, BO NA ROZUM ZA PÓŹNO!" Nie zakrzyczysz prawdy o swoim pedalstwie i krzywdach, co zrobiłeś dzieciom!
Paweł2020.09.10 22:44
Nie na darmo Pan Jezus powiedział do Tomasza "błogosławieni , którzy nie widzieli i uwierzyli" biedni jesteście wszyscy, którzy w to nie chcecie uwierzyć i urządzacie sobie kpiny z objawień Maryjnych.
Zielonoś2020.09.11 8:51
To szatan Was zwodzi kochani bracia Katolicy. Ulegliście mu i stworzyliście sobie nowego bożka. Będę się za Was modlił.
Torchwood2020.09.10 20:05
"Fire and brimstone coming down from the skies. Rivers and seas boiling. Forty years of darkness. Earthquakes, volcanoes… The dead rising from the grave. Human sacrifice, dogs and cats living together – mass hysteria."
ole2020.09.10 19:07
Blogowy satanista albert stu imion to niezwykle "cenne" źródło informacji o tym gatunku ludzkim i o sposobach działania złego ducha. Mamy możliwość bezpośrednio obserwować dzień po dniu, do czego prowadzi degradacja duchowa opętanego człowieka. Takie sensacje mają codziennie egzorcyści, przez usta opętanych szatan bluźni podobnie, jak ten na forum. To jest przerażające, ale też prowadzi do umocnienia wiary i jest dowodem, że świat demonów jest bardzo realny.
aaaa2020.09.10 18:45
Jak to się stało że tak duża grupa ludzi dała sobie wmówić takie bzdury? Co się dzieje w ludzkim mózgu, że przyswaja takie durnoty? Czemu tak duża część ludzi jest tak durna? Może to dowód, że ludzie są z natury źli skoro próbują poprzez debilną do szczętu mitologię kontrolować motłoch? Jak ta głupia tłuszcza może sobie na to pozwalać?
Cool2020.09.10 19:25
lepiej się poczułeś?! ...hmm, dobrze, ze są na świecie głupcy którymi (jak ci się wydaje!) ... możesz się dowartościować.
niosącyświatło2020.09.10 23:06
Nadal Cool odpowiedź nie odpowiada na pierwotne pytanie.
klio2020.09.11 21:56
Aj, waj! ale masz nicka! .."Niosący światło"...Wiesz, że to oznacza imię LUCYFERA, który został strącony do piekła, za swoją wielką pychę, bo chciał być większy od BOGA!... Myślałeś że nie wiemy!? Twoja głupota poraża!
StopKoronaświrom2020.09.10 23:17
Fakt..jak to możliwe że tylu ludzi pozwoliło sobie wmuwić koronaświra. Nie widzieli go, nie doswiadczyli a wierzą jak szaleni.Wierzą, bo usłyszeli o tym od innych. już powstała sekta covidian.Mają swoje dogmaty religijne, swoich świetych a nawet meczenników. Jak to jest mozliwe, ze tylu ponoć rozgarnietych i światłych ludzi złapało się na ten lep bzdur i wymysłów?Zaiste, poteżna jest siła wiary i głupoty ludzkiej.
BieS2020.09.11 19:01
Gdy go doświadczysz nie będzie czasu na takie bzdurne rozważania i możesz nie zdążyć się przygotować na wieczność.
kali2020.09.11 8:21
Lepiej być wierzącym durniem niż niewierzącym głupkiem
BieS2020.09.11 18:57
Użyłeś wiele razy głupi, durny. Jaka pycha przez ciebie przemawia, jakim jesteś nadczłowiekiem, który wszystko pojął a wystarczy takie nic - wirus tak maleńki i niewidzialny przez ciebie ale jest, ale przecież to jest bzdura. Gdy będziesz już na skraju jak się przywitasz z Panem?
Randka juz dzis2020.09.10 18:33
Szukam miłego i kulturalnego faceta na spotkania Mam na imię Monia 24 wiosny.... wiecej moich fotek i kontakt do mnie tu- www.frircikvip.com.pl Znajdź mnie- Monikj- napisz do mnie i spotkajmy sie!
Anonim2020.09.10 18:11
Takie omamy jakie reprezentują wasi prorocy i wizjonerzy tylko potwierdza, ze wasza religie katolicka tworzą chorzy psychicznie ludzie
persona2020.09.10 18:43
to po co to czytasz? Zasrańcu
Paweł S.2020.09.10 18:46
Jeśli my się w swych omamach mylimy, to stracimy najwyżej swe lata życia, ale jeśli Ty się mylisz stracisz wieczność !!! Każdy kiedyś umrze i pozna prawdę. Życzę Ci byś się nie pomylił ;-)
Anonim2020.09.10 18:57
Twoje podejście tylko potwierdza regule, ze wiara większości ludzi jest oparta na strachu. Strach jest największym motywatorem człowieka, dlatego wymyślono piekło i szatana, aby ludzie zwyczajnie bali się porzucać wiarę i w ogóle myślec krytycznie o tych wszystkich dogmatach i niestworzonych cudach na kiju. Dlatego środowiska katolickie ciagle wałkują temat o piekle, szatanie i końcu świata. Ale jak to się mówi: strach ma wielkie oczy.
Bardzo sie mylisz! ...Doszkol się w końcu!2020.09.11 22:06
"anonimku"- Lechu! ... Naszą religię nie tworzą żadni ludzie, jak piszesz!... Ten Nasz Kościół założył Pan Jezus, mówiąc do Piotra- "OPOKI" na Ostatniej Wieczerzy!: "..OTO TWORZĘ MÓJ KOŚCIÓŁ, A BRAMY PIEKIELNE GO NIE PRZEMOGĄ...."! ....Czas abyś to w końcu zapamiętał i nie pisał bzdur, bo nie da się tych twoich głupot czytać!
Anonim2020.09.10 15:47
Jak zwykle . Nieco prawdy znanej z wcześniejszych przepowiedni a reszta to fantazje otoczone fanatyzmem religijnym .
Zdecydujcie się durnie2020.09.10 15:19
Albo "straszne choroby" albo "zwykła grypa".
Pokaż Woleński, Hartman, Passent, Urban2020.09.10 15:05
jakim jesteś żydowskim bohaterem a nie żydowskim gajowym. Pisz o żydach w taki sposób w jaki piszesz o Polakach, katolikach o naszych obrządkach. Pośmiej się, wydrwij kaziroctwo wasze, kretyńską kabałę, tysiąc waszych "10 przykazań", idiotyczne zakazy, nakazy szabesowe, obrządki imbecyla z pejsami do ziemi, itp. itd. . . . Ci jednokierunkowi ateiści, jak Hertrich-Woleński, Hartman, Passent, Urban dosłownie srrają w nieprane gacie na samą myśl aby w podobny sposób wyrazić się o żydach i ich żydowskim hokus-pokus, ich "wierze", o niespotykanej nigdzie i ich parchatym "prawem" usankcjonowana pedofilia. Naczelny rabin Polinu natychmiast by zadzwonił i OPIE*DOLIŁ, amabasada Wysraela poprzez swego "attaché" do spraw Polinu by zadzwoniła i OPIE*DOLIŁA, Anti-Defamation League, filia na Polin wysłała by kogoś z Mossadu i zyebała takich jak bure suki, Pravda Wyborcza dostałaby biegunki koszernej, żadnych wyjazdów frajerskich Wysraela, itp., itd. BYCIE skorvvysynem, korvvą wobec Polaków, katolików jest dla tych parchów bardzo bezpieczne "zajęcie".
Antyjezus2020.09.10 14:59
To chyba mówi o sobie i swoim wilczym bilecie. Ja mogę i będę trochę kłamać - przecież policjantowi nie będę mówił prawdy jak zrobię coś złego wspólnocie. Ale jeśli chodzi o kwestie moralności ja nie kłamię. To Jezus wciska kity o o tym żeby żałować za grzech, a mówi o tym żeby 77777777777777777777777777777777 razy przebaczać. Jego D i Abel na modlitwa Ojcze nasz robi wodę z mózgu modlącemu - każe ci założyć że nieważne jak zostaniesz skrzywdzony - gwałtem, zdradą żony, itp - masz z góry przebaczyć bo Miłosierny bóg nie wybaczy ci że nie pomogłeś bezdomnemu, marnowałeś jedzenie, nie słuchałeś babci, nie odrabiałeś lekcji, w pracy byłeś leniwy, wynosiłeś z pracy papier toaletowy jak inni, wolałeś oglądać bałwochwalcze filmy przygodowe zamiast modlić się lub gapić na bałwana na krzyżu, byłeś pijakiem, narkomanem, z żoną parzyłeś się jak ci się podoba nie zapraszając Jezusa do waszego współżycia - tak to są przykłady których Jezus ci nie wybaczy bo nie chciałeś nawet żałować.
Prof. doktor Jan Hertrich-Woleński.2020.09.10 14:40
Jestem dumny z mojej parchatej rodziny, że mnie na skürwysyna wychowali, moją siostre na kürwe. Niestety moja kürwa żydowsko-UB-cka matka i żyd-skürwysyn NKWD-wiec ojciec pozdychali. Kolej na mnie. Zatem, zapraszam dziatwę szkolna, tylko chłopaczyków, do odwiedzin. Bez maseczek. Pobawimy się w lekarza.
tęczowy2020.09.10 14:36
TAK TAK, TO JEST PRAWDA ..... TO JUŻ NA NASZYCH OCZACH WYPEŁNIA SIĘ ...... ZA DUŻO ZŁA PANOSZY SIĘ NA ZIEMI ........ NIESTETY
modlitwa szturmowa2020.09.10 14:04
wariatka
Anonim2020.09.10 17:53
Jak jesteś wariatką to się tym nie chwal tylko do psychiatry gnaj.
Toni2020.09.10 14:03
Z masonami współpracuje Radek Sikorski ze swoją babą, oraz Rafał Trzaskowski, któremu oni bardzo imponują.
Anonim2020.09.10 13:57
Dziwne. Jest tak: "Pojawią się ludzie – manekiny", a dalej ani słowa o PiS ... hmmm, dziwne, dziwne.
Natalja Siwiec2020.09.10 13:42
Jedną z zapowiedzi miała być śmierć dwóch mężów stanu. Jeden - Lech już nie żyje 10 lat.
czekista2020.09.10 23:35
Ni, Jarus, szykuj sie. Przeznaczeniu nie uciekniesz.
TwojaStara2020.09.10 13:14
Fun fact: Leonardo da Vinci wykreował postać białego Jezusa z niebieskimi oczami, który czczony jest na całym świecie. Modelem do jego obrazów był jego gejowski kochanek ;)
Waarnemer2020.09.10 22:27
Pominę oczywisty prowokacyjny ton powyższej wypowiedzi i zapytam na serio: czy uważa Pan / Pani / Panio że wizerunki Jezusa np. obecne na mozaikach z III w. przedstawiające Go jako semitę o dość jasnej karnacji także były stworzone przez Leonarda?
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.10 13:07
kolejna yebnięta schizofreniczka mająca wizje i omamy na tle religijnym!
Katolik2020.09.10 13:44
pierwszy/a/do odstrzału przez Boga! Nawróć się !
kkp pl2020.09.10 16:42
Tłumacząc tekst "katolika" na polski: skretyniej!