PRZEPIĘKNA modlitwa małżonków za siebie nawzajem!!! - zdjęcie
23.10.18, 08:50Fot. Pixabay, CC 0

PRZEPIĘKNA modlitwa małżonków za siebie nawzajem!!!

Zrób swojemu mężowi, swojej żonie najlepszy prezent - pomódl się za niego. Albo jeszcze lepiej - pomódlcie się osobje za siebie nawzajem. Efekt gwarantowany - gdy zrobicie to z wiarą, miłością, otwartością na miłosierdzie i przebaczenie - wasze małżeństwo po prostu będzie lepsze - dzięki Bożej łasce. A zatem - małżonkowie, do modlitwy!!!

***

Modlitwa na początek

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom.
Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen

Modlitwa za żonę

„ O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna” (Pnp 4,1).
Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nią „jedno ciało”.
Zawierzam Ci ją całą, jej teraźniejszość i przyszłość,
jej myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niej, radości na jej twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
była Twoją umiłowaną na wieki.
Amen

Modlitwa za męża

„Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy” (Pnp 5,10)
Bądź uwielbiony Panie w moim mężu.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nim „jedno ciało”.
Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość,
jego myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
był Twoim umiłowanym na wieki. Amen

AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, ktòre jest ponad wszystkie dzieła Twoje.Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego Miłosierdziu, ktòre wywyższamy i błogosławimy.Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.
Oddajemy się Twemu Miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń.Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawròcenie grzesznikòw, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały Twojej.Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego Miłosierdzia,zaufają mu i wysławiają je na wieki. Amen.

PROŚBA O OCHRONĘ ANIOŁÒW

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoich aniołòw, ktòrych posłałeś na ziemię dla dobra człowieka.Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę za mnie i mòj dom.Niechaj mnie i moich bliskich strzegą we wszystkich okolicznościach codziennego życia.Niech walczą za nas z zakusami złego.Niech chronią nas przed niebezpieczeństwem duszy i ciała.
Święci aniołowie, potężni mocą Bożą! Bądźcie naszymi przewodnikami i naszą mocą w walce o dobro.Bądźcie naszymi przyjaciółmi w życiu ziemskim i prowadźcie nas do wiecznego zbawienia. Amen.